Anasayfa » Alerji - Göğüs Hastalıkları » KOAH ve Balon Tedavisi

KOAH ve Balon Tedavisi

KOAH nasıl bir hastalıktır? KOAH’dan kaynaklanan nefes darlığının ayırıcı bir özelliği var mıdır? KOAH’ın kalıtımsal bir yönü var mıdır? KOAH tedavisine yaklaşım nasıldır? Geliştirdiğiniz Balon tedavisi nasıl bir yöntemdir? Tedavide ilaçların yeri nedir? Balon tedavisi kimlere önerilir? Bronşlar balonla nasıl açılır? Balon tedavisi kimlere uygulanamaz? KOAH’lı hastalar içinde Balon tedavisine en uygun hastalar hangileridir? Yöntemin yeniden tekrarlanması gerekir mi? Balon yöntemin riskleri nelerdir? Oksijen cihazına bağlı yaşayan hastalar Balon tedavisi ile bu cihazdan kurtulur mu? KOAH’lı hastalar nelere dikkat etmelidir? KOAH yaşlı ya da orta yaşı geçmiş kişilerde görülen bir hastalık mıdır? Yaşlı hastalarda Balon tedavisi güvenle yapılabilir mi?

Medical Park Göztepe Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yalçın Karakoca merak edilen bu soruları Sağlığım İçin Herşey’de yanıtladı.

. KOAH nasıl bir hastalıktır?
‘‘KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), bronş darlığı anlamında uzun süren ilerleyici bir hastalıktır. Hastalarda başlangıçta hafif olan nefes darlığı, hafif-orta-ağır-çok ağır şeklinde dört basamakta gider. Bu hastalığı oluşturan en önemli etken, sigara içilmesidir. Uzun yıllar sigara içilmesi önce KOAH’a yol açar; daha ilerlediğinde akciğer kanseri ile sonlanabilir. Çevresel etkenler; toz, toprak, tarladan yapılan işler, tandırdan gelen dumanlar ve organik maddeler de sebep olur. Ayrıca madenlerde, çeşitli sıcak duman olan atölyelerde ve döküm fabrikalarında çalışanlar gibi çok çeşitli meslek ile ilgili olarak da KOAH hastalığı gelişir.’’

‘‘KOAH’DAKİ NEFES DARLIĞI İLERLEYİCİDİR’’

. KOAH’dan kaynaklanan nefes darlığının ayırıcı bir özelliği var mıdır?
‘‘KOAH hastalarına yapılan ölçümlerde, solunum fonksiyon testleriyle ilerleyici nefes darlığı ortaya koyulur. Kardiyak durumlarda ortaya çıkan KOAH benzeri tablolar da vardır ama onlar kalp hastalığı tedavisi ile ilgili olduğu için kendiliğinden düzelen durumlardır. Oysa KOAH’daki nefes darlığı ilerleyici ve düzelmeyen nefes darlığıdır. Kullanılan ilaçlar başlangıçta solunum borusundan geçtikleri sürece etki ederler. Ancak solunum yolları daraldığında artık ilaçlar da kifayetsiz kalırlar. Gene nefes darlığı yapan astım da tedavi ile birlikte tamamıyla düzelen bir hastalıktır. Ama KOAH, tedavi ile tamamen düzelmeyen bir hastalıktır.’’

. KOAH’ın kalıtımsal bir yönü var mıdır?
‘‘KOAH’ta amfizem denilen akciğerlerin en uç noktasındaki alveollerin balonlaşması ile giden bir durum daha çok kalıtsal olabilir. Ama ronik bronşit denilen yüzde 85’ lik kısmını oluşturan KOAH’larda öyle durum söz konusu değildir.’’

KOAH’IN EVRELERİ

. KOAH tedavisine yaklaşım nasıldır?
‘‘KOAH’lı bir hasta önce evrelendirilir. Evreler şöyledir:

 1. Evre: Hafif bir KOAH’lı hasta sadece çok ağır iş yapmaz. Çok fazla merdiven çıktığında, çok fazla koşması gerektiğinde ortaya çıkan nefes darlığıdır.
 2. Evre: Orta KOAH’larda, daha az eforla daha az iş yapmada ortaya çıkan nefes darlığı olur.
 3. Evre: Ağır KOAH’larda iş yapmadan ortaya çıkan nefes darlığı vardır. Ev içinde tuvalete giderken, oda içinde yürürken ortaya çıkan nefes darlığı olur.
 4. Evre: Çok ağır grupta ise oturduğu yerden ortaya çıkan nefes darlığı söz konusudur. Bunlar oksijen kullanırlar. Başka aletlere ihtiyaç duyabilirler; sıkça yoğun bakıma girip çıkarlar.

KOAH, küçükten büyüğe ağır bir hastalık grubu olduğu için hastalar genellikle uzun yıllar içerisinde duruma adapte olurlar. Çok fazla şikayet etmezler ancak ağır eforla veya oturduğu yerden nefes darlığı çekmeye başladığında artık doktora başvururlar. İşte bu durumda zaten çok fazla yapacak bir şey kalmamıştır. Hastalar zaman kaybetmiştir. Solunum borusu denilen bronşlar ilaçların dahi geçemeyeceği kadar daralmıştır.’’

Prof. Dr. Yalçın Karakoca

BALON TEDAVİSİ NASIL BİR YÖNTEM?

. Geliştirdiğiniz Balon tedavisi nasıl bir yöntemdir? Tedavide ilaçların yeri nedir? Balon tedavisi kimlere önerilir?
‘‘KOAH’lı hastalarını tedavisinde bronş açıcı ve bronş içindeki iltihabı giderici olmak üzere iki türlü ilaç var. Bunlar kısa ve uzun süreli etkili ilaçlardır. Üçüncü olarak da oksijen vardır. Oksijen ileri evrelerde KOAH’lı hastaların kullanması gereken bir ilaçtır.  Ancak bütün bunları kullanmak için hastanın bronşlarının açık olması gerekir. Bu hastalarda kurduğum ilişkide bronşları tıkanan hastaların artık hiçbir ilaçtan fayda görmediklerini fark ettim.  Bronşları tamamen tıkanmış hastada ilaç değil oksijen bile geçmiyor. Bunlar zaten artık yoğun bakım düzeyine inmiş hastalar.  yani artık ölmeden önce son duraktaki hastalar. İşte bu hastalarda dahi geriye dönüşün mümkün olduğunu ispat ettim.

Akciğer, 14 defa dallanan bronşlara sahip, dış ortamla direkt ilişkili bir organdır. Dolayısıyla dış ortamda ne kadar duman, kir, toz, pislik varsa hepsini içine alıp çıkartan bir organdır. Eğer bunlara ilave olarak sigara içilip yıllarca dumanı içeri gönderilirse aynen baca tıkanmalarında olduğu gibi bronşlar da tıkanır. Bu tıkanıklık öyle bir noktaya gelir ki artık hasta olduğu yerde bile rahat nefes alamaz. Bu hastalıkta kullanılan ilaçlar bu boruyu geçemediği için de etki etmeyecektir. Yaklaşık 25 yıldır akciğerde bronş içi tümörleriyle uğraşıyorum ve terapötik bronkoskopi ile işlem yapıyorum. Akciğer kanseri olan hastanın bronşları tıkandığında değişik tekniklerle açılır. Kullanılan teknikler genellikle 1000 derecenin üstünde lazer, dondurma veya çip bronoskopi denilen ağır mekanik işlemlerdir. Ben 2006 yılında daha kolay ve daha ulaşılabilir bir teknik olan balon tekniğinin geliştirdim. 2010 yılında aynı tekniği bir kanserli hasta da kullanırken köpürme fark ettim ve bu köpürmenin üstüne gittiğimde köpürmenin kronik bronşitten kaynaklandığını ortaya koydum. KOAH’lı hastaların yüzde 85’i olan kronik bronşitin tedavi edebileceğini ispat ettim ve bu yöntemi Dünya Tıp Literatürü’nde yayınladım. KOAH’ta kronik bronşit olan hastaların, yani tıkalı bacaya sahip insanların ölüm noktasına gelmeden önce başvurmaları halinde bronşları çok daha iyi bir şekilde açılıp rahat nefes alıp verecek noktaya gelebileceklerini ispat ettim.’’

‘‘BALON TEDAVİSİNDEN 1-2 GÜN SONRA HASTANIN AKCİĞER KAPASİTESİ YÜZDE 50 ARTAR’’

. Bronşlar balonla nasıl açılır?
‘‘Uygulama, genel anestezi altında bronoskopla yapılır. Hastanın tıkalı olan bronşlarına gelinir ve bronşunu açma kapama işlemi bir saniyede 5 ile 10 kere çalıştıracak şekilde bronş açılır. Sonra bir ileri aşama, bir ileri aşama derken 60 ile 90 dakikada hastanın tüm bronşlarını açılabilecek hale gelinir. Hasta, bu işlemden çıktıktan 1-2 gün gibi kısa süre içerisinde akciğer kapasitesinin en az yüzde 50 arttığını fark eder ve artık ilaçlardan daha çok fayda görecek hale gelir. Hastanın bir ya da iki gün hastanede kalması istenir.’’

. Balon tedavisi kimlere uygulanamaz?
‘‘Balon tedavisi, kardiyoloji izin vermediği için ağır kalp hastalarna yapılmaz.’’

. KOAH’lı hastalar içinde Balon tedavisine en uygun hastalar hangileridir?

‘‘60 dakikada çok ağır KOAH’lı bir hasta ağır KOAH’lı, ağır KOAH’lı bir hasta orta KOAH’lı, orta KOAH’lı bir hasta hafif KOAH’lı hale getirilir. Çok ağır KOAH’lı bir hastayı bir seansta hafif KOAH’lı hale getirmek mümkün değildir.’’

‘‘100 HASTANIN 90’INDA TEK SEANS YETERLİDİR’’

. Yöntemin yeniden tekrarlanması gerekir mi?
‘‘100 hastanın 90’ında tek seans yeterlidir. 100 hastanın 9’unda iki seans, 100 hastanın 1’inde üç seanslık işlem gerekebilir. Çünkü çok fazla tıkalı bronşu vardır ve hastanın 60-90 dakikalık işlem sırasında kardiyak açıdan bir instabil durumu ortaya çıkabilir. Anestezi işlemi orada sonlandırılır. On binlerce bronşun her birisini temizlemek mümkün değildir; hastanın işine yarayacak kadar temizlemek hasta için yeterlidir.’’

. Balon yöntemin riskleri nelerdir?
‘‘Yöntemin kendisi açısından hiçbir riski yoktur. Hastanın riski, kalbi ile ilgili hastalıklardan kaynaklanır. Ağır kalp yetmezliği, ağır kalp damar tıkanıklığı yoksa işlemde bir risk yoktur.’’

. Oksijen cihazına bağlı yaşayan hastalar Balon tedavisi ile bu cihazdan kurtulur mu?
‘‘Çok ağır hasta eğer cihaza bağlıysa ilk seansta cihazdan kurtulur. İkinci seansta dışarı çıkar. Üçüncü seansta koşmaya başlayabilir. Her bir kademe, uygun hastada, bir üst kademeye çıkmasını sağlar.’’

. KOAH’lı hastalar nelere dikkat etmelidir?
‘‘KOAH’lı hastalar mutlaka sigarayı bırakmalıdır. Ayrıca kirli havadan uzak durmalı; çok sıcak havalarda dışarı çıkmamalıdırlar. Çok nemli havalarda da dışarı çıkmamaları gerekir. Bulundukları ortamlarındaki havanın kurutulmuş ve klimatize olmasında fayda vardır.’’

‘‘ÇOK YAŞLI HASTALAR DA BALON TEDAVİSİNDEN FAYDA GÖRÜR’’

. KOAH yaşlı ya da orta yaşı geçmiş kişilerde görülen bir hastalık mıdır? Yaşlı hastalarda Balon tedavisi güvenle yapılabilir mi?
‘‘KOAH en az 30 sene günde bir paket sigara içen insanlarda gelişir. Tedavi edilmesi gerekenler orta, ağır KOAH’lılardır. Hafif KOAH birkaç yılda gelişebilir. Üst limit maalesef yoktur. Hasta 90-95 yaşlarda olsa dahi eğer endikasyon varsa yani bronşlar tıkalıysa işlemden kesinlikle fayda görebilir. Yeter ki kardiyak açıdan stabil olsun.’’

. KOAH açısından hangi şikayetleri bulunan insanlar mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmalıdır?
‘‘Dünyada 100 milyon,  Türkiye’de altı milyon KOAH’lı hasta bulunmaktadır. Altı milyon da astım hastası vardır. var. Türkiye’de şu an en az 12 milyon nefes darlığı ile mücadele eden insan bulunmaktadır. Kişi, oturduğu yerde nefes darlığı çekiyorsa, göğsünde hırıltı-hışıltı varsa, balgam çıkartıyorsa göğüs hastalıkları bölümü doktorlarına KOAH açısından başvurmalarında büyük fayda vardır.’’

23 yorum

 1. KOAH hastası babam Medical Park Göztepe Hastanesinden 5 ay sonrası için randevu verilebileceği belirttiler. Özel muayenehanesindeki sekreter 4 gün sonrası için randevu verdi. Sadece 600 TL muayene ücreti talep etti. Operasyon olursa maliyetinin ne olacağını sorduğumuzda masrafları SGK karşılıyor dedi. Tetkik sonuçlarımızı yanımızda getirmemizi belirtti. Muayenehaneye gittiğimizde, önceki tetkiklerimize bakılmadan makbuzsuz 1700 TL’lik tetkik ve muayene ücreti alındı. Yalçın Karakoca balonla tedavinin yapılıp yapılamıyacağına karar vermek için 9500 TL talep etti. Operasyon ücreti olarak, 30000 TL’den başlayan ve operasyona bağlı olarak üst limiti belli olmayan ücret çıkabileceği belirtildi. Yol masrafları dahil 2500 TL yanlış bilgilendirme ve dürüstlük ilkesine aykırı uygulama nedeniyle çöpe gitti. İnsanların mağduriyetini fırsata dönüştüren ilgili şahsa kimse inanmasın.

  • Merehaba bende babam icin dusunuyorum ama sizin yazdıklarından sonra aklimda suphe kaldi siz yaptirdinmi babaniza toplam.maliyet nedir bana biraz bilgi verebilirmsiniz

  • Arkafasim az bile soylemis bize maliyeti euro 3 lirayken 100 binliraya mal oldu ve hicbir fayda görmedik ve nerdeyse babami kaybediyorduk. Facebookda gurubumuza bekkeriz orda daha ayrıntılı bilgiler edinebilirsiniz. Kesinlikle SGK odemiyor ve maliyet 20000 euro civarini buluyor

   • Her hasta farklıdır biz gittik memnun kalmanın ötesinde minnettar kaldık her hasta farklıdır bende az kalsın sizin gibilerin yorumları yüzünden götürmicektim babamı iyi ki sizin gibilerin yorumlarıma aldanmadım babam oksıjensız kımseye bagımlı olmadan yasıyor iyi ki var hocam elini degil gidin ayagını öpün hocanın

    • Benim babamida olduruyordu.

    • Masrafını ne kadardır SSK karşılıyor mu acaba cevap verirsen iz memnun olurum. Tikler şimdiden

     • Sgk mi
      Tacettin bey sadece muayeneniz 2000 lira.
      Diger masraflar ameliyat falan filan 100bin civari cebinizden cikacak para. Hanfendi gibi reklam kokan cevaplar gibi degil bizim yazdiklarimiz. Direk dobra dobra. Ayrica nekadar ise yaradiginida siz düşünün. Face de grubumuzda ayrintili yorumlari bulabilirsiniz. Koah çözüm grubu

    • Merhaba bende annemi götürecem ama hic bi bilgim yok nekadar masraf yaptiniz
     Simdiden tskler

 2. Simdi yaptirmadin mi

 3. Merehaba bende babam icin dusunuyorum ama sizin yazdıklarından sonra aklimda suphe kaldi siz yaptirdinmi babaniza toplam.maliyet nedir bana biraz bilgi verebilirmsiniz

  • Merhaba;
   Bundan 7 ay once yaptırdım babama . Yapılmadan omce babam bıpap ve oksıjen kullanıyordu suan günlük yasantısına devam edıyor biz cok memnun kalmanın ötesınde minnetar kaldık hocamıza biz cok caresızdık bu tarz yorumları okumamıza ragmen gittik ve yaptırdık sonuc ortada gidin hoca görsün sizi bize çare oldu siZede olur insallah

   • Asiye hanim hic inandirici degilsiniz.o hocaya gitmeniz zaten 2 3 bin tl. Ne kadar odediniz ne kadar kaldiniz onuda bi yazin. Bakin beyfendi kalem kalem yazmis sizde yazin bakalım kim hakli.face de koah cozum grubu var oraya bekleriz saygilarimla

 4. Evet söyle yin bizde bilelim masrafları

 5. Biri de çıksın da insanlık adına bişey yapsın yazıklar olsun ya bu kadar ücretmi olur. hep bu dünya için yaşıyorsunuz biraz maliyet az olsa da careaiz insanlar tedavi olsa dua alsanız bir insanın yaşamasına vesile olsanız. belkide sizde ilerde caresiz bir hastalığa yakalanırsınız bu haksız kazançlar size fayda sağlamaz belki de yazık değilmi care arayan insanlara sürekli araştırıyorum herkes ücretten şikayet etmiş ne olur caresiz insanları umut vermeseniz sanki normal bir fiyata tedavi ediyormuş gibi davranmasanız yada ucuz yapsanız care olsanız. Çok umutlanmıştım

 6. Ben de babam için düşünüyorum da daha önce yaptıranlar bilgi amaçlı cevaplayabilir misiniz .

 7. Bende babamı götürmek istiyorum faydası olurum acaba yorumlardan sonra tedirgin oldum ve bu kadar yüksekmi ücret yazarmışsınız

 8. En azı 50 bin tl olmak üzere ilk seans da iyileşme olmassa ver bi 50 bin daha . Paran bitene kadar paran bitincede hadi bakalım para bitti git devlet hastanesine doktor aynen böyle söylüyor. Facebook da koah yazın gruplar var koah olan hastalar yazıyor yaşadıklarını.

 9. Anladığım kadarıyla tıp tarihinde çığır açan bir buluş keşke zengin fakir ayırmadan tüm insanlık için kullanılabilse.

 10. BUGÜN RANDUVUMUZ VAR BEN RANDEVU SONRASI BURAAYA YAZACAĞIM 750 TL MUAYENE ÜCRETİ İSTENDİ ÖĞLEDEN SONRA BÜTÜN DETAYLAR ORTAYA ÇIKACAK .

 11. Bütün yorumları okuduktan sonra tek söyleyeceğim yazılar olsun vallah bunlarda ALLAH korkusu kalmamış bes belli utanmasalar dairenizi üstümüze yapın deyicekler maşallah bütün dürüst vicdan sahibi olan youm yapan arkadaşlara gönülden teşekkür ediyum sağlıcakla kalın inşallah AMA ÖZELLİKLE asiye hanıma hiç inandırıcı olamamış yazıklar olsun..

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

İlgili Yazı

Besin Katkı Maddesine Karşı Alerji Olanlar İçin Koronovirüs Aşısı Riskli Olabilir

Pfizer-BioNTech firmasının Koronovirüs için geliştirdiği aşıya karşı alerjik reaksiyon gösteren kişilerin olması nedeniyle, özellikle ilaç alerjisi ...