Menu
Anasayfa » Sağlık Haberleri » Sağlık Kurumlarının Basamaklandırılmasına İlişkin Genelge ile Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği Yayınlandı

Sağlık Kurumlarının Basamaklandırılmasına İlişkin Genelge ile Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği Yayınlandı

Sağlık hizmeti sunucularının basamaklandırılmasına ilişkin genelge ile özel hastaneler yönetmeliği değişikliği aynı gün yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemelerle, hem özel hastanelerin hizmet sunumları esnasında tespit edilen çeşitli aksaklıklara çözüm getirilmesi hem de sağlık kuruluşlarının basamaklandırmalarında niteliği öne çıkararak daha üst düzeyde sağlık hizmeti sunumunun sağlanması amaçlanıyor.

Sağlık hizmeti sunucularının basamaklandırılması genelgesi ile bu kuruluşların hangi seviyede hizmet sunabileceklerinin sınırının daha net belirlenmesi, özellikle üçüncü basamak hastanelerde hizmet kalitesinin daha üst seviyelere çekilmesi hedefleniyor.

İLERİ DÜZEY HASTANE ADIYLA YÜKSEK SEVİYE MERKEZLER TANIMLANDI

Bu merkezlerin en önemli özelliği, yüksek teknolojiye sahip özellikli sağlık hizmetlerinin de sunulduğu ve bütün hizmetlerin tek çatı altında verildiği, başka bir hastaneye sevk ihtiyacının olmadığı merkezler olması. Bu şartları karşılayan sağlık kuruluşları “İleri Düzey Hastane” olarak tespit edilebilecek. Sağlık turizmi açısından ülkemizin dünya çapında marka değer oluşturması adına ileri düzey hastanelerin yüksek kalite ve sayısal yeterlilikleri karşılaması şart koşuldu.

Belirlenen şartlara uyum sağlayarak hizmet standartlarını karşılayabilen hastaneler, ancak yetkili kurumlarca akredite edilerek 3. Basamak vasfını kazanabilecek. Bu kriterler Sağlık Bakanlığı, üniversite hastaneleri ve özel sektöre ait tüm hastanelere eşit şekilde uygulanacak ve şartları karşılayan her hastane 3. Basamak niteliğini hak edebilecek.

VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİ DE ARTIK PLANLAMA KAPSAMINDA

Özel hastaneler yönetmeliğindeki değişiklik de önemli düzenlemeler getiriyor.cde diğer tüm hastaneler gibi artık Sağlık Bakanlığının bölge planlamasına dahil olacaklar.

Yükseköğretim Kurulunun belirlediği eğitim alt yapısı ve asgari standartları sağlayan özel hastaneler vakıf üniversiteleri ile iş birliği protokolü imzalayabilecek. Ancak iş birliği, özel hastaneye ayrı bir imtiyaz sağlamayacak. Hastane sahip olduğu hizmet kapsamı ve kalitesine göre değerlendirilecek. Bu sayede verilen tıp eğitiminin yüksek standartlarda gerçekleşmesi ve akademik personelin verimli kullanımı sağlanmış olacak.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle özel hastanelerin aynı ilde başka bir özel hastane ile birleşmesine imkan sağlanmış oluyor, ancak farklı illerdeki birleşme talepleri Sağlık Bakanlığının iznine tabi olacak. Özel hastaneler aynı bölgede olmak şartıyla Bakanlık iznine tabi olmadan ihtiyaç duydukları kadrolarda de birbirleri arasında aktarım yapabilecek.

Yönetmelikle özel hastanelerin yoğun bakım yatak sayılarına da üst sınır getiriliyor, buna göre yoğun bakım yatak sayısı toplam yatak sayısının yüzde 30’unu geçemeyecek.

Sağlık Bakanlığı’ndan izin almış, inşaatına başlamış ancak herhangi bir nedenle inşaatını tamamlayamamış hastanelere; bu yatırımın atıl kalmasının ülke ekonomisi açısından kaybı değerlendirilerek, bir defaya mahsus inşaatlarını tamamlama süresi verilecek. Benzer şekilde, daha önce faal olan ancak değişik nedenlerle sağlık hizmetini sunamadığı için faaliyet belgesi askıya alınan hastanelere, ilgili yatırımların yeniden ekonomiye kazandırılması amacıyla bir defaya mahsus ruhsat devir hakkı sağlanacak.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

İlgili Yazı

Making More Health Yaklaşımı Haftası’nı Kenya’da Gerçekleştirildi

Boehringer Ingelheim; 2010 yılında “Daha Fazla Sağlık” misyonuyla hayata geçirdiği “Making More Health” projesi kapsamında ...