Diyabetli Erkeklerde Cinsel Problemler Ve Tedavileri

Diyabetli Erkeklerde Cinsel Problemler Ve Tedavileri

Diyabetli Erkeklerde Cinsel Problemler Ve Tedavileri

Bizi Takip Et


Diyabete bağlı olarak erkeklerde ne tür cinsel sorunlar görülebilir? Sertleşme sorununun belirtileri nelerdir? Gizli şeker hastalarında da ereksiyon sorunu ortaya çıkabilir mi? Diyabetli erkeklerdeki cinsel sorunlar hangi yöntemlerle, nasıl tedavi edilir? Başka hastalıkların tedavisi için kullanılan bazı ilaçlar erkeklerde ereksiyon sorununa yol açar mı? Sertleşme probleminin tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkileri nelerdir? Sertleşme sağlayan haplar nasıl alınmalıdır? Bu tür haplar cinsel arzuyu arttırır mı? Halk arasındaki adıyla ‘mutluluk çubuğu’ olarak bilinen penil protezler hangi erkeklere önerilir? Penil protezler çocuk sahibi olmaya engel midir, dışarıdan fark edilir mi? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Akkuş, erkeklerde şeker hastalığına bağlı olarak oluşabilen sertleşme problemi ve tedavisiyle ilgili merak edilen soruları yanıtlıyor.

Sağlık Adası Yayınları’ndan çıkan, gazeteci Esra Kazancıbaşı Öztekin’in şeker hastalığı konusunda uzman Türkiye’nin önde gelen 41 uzmanıyla yaptığı söyleşilerden oluşan “Sorular ve Yanıtlarla Diyabet Kitabı’nda yer alan röportajın işte bazı bölümleri:

. Diyabet, erkeklerde cinsel yaşamı nasıl etkiler? Şeker hastalarında sertleşme problemine ne oranda rastlanır?
“Sertleşme sorununa sebep olan hastalıklar arasında ilk sırada diyabet, ikinci sırada hipertansiyon gelir. Diyabet, hayatı her anlamda olumsuz etkileyen bir sistemik hastalıktır. Kan şekeri dengede olmayan bir erkekte, diyabetin damarlara ve sinir uçlarına etkisi nedeniyle sertleşmeyi sağlayan mekanizma bozulur. Bu yüzden diyabetik hastalarda özellikle de kan şekerleri iyi regüle olmamış, düzenlenememiş hastalarda sertleşme sorunu daha da sık görülür. Yapılan araştırmalara göre Tip 1 diyabetli erkeklerin yüzde 60-70’inde sertleşme problemi vardır. Tip 2 diyabetlilerde ise bu oran yüzde 30-40 civarındadır.”

. Sertleşme problemi nedir? Bir erkekte sertleşme probleminden bahsedebilmek için sorunun ne kadar zamandan bu yana devam etmesi gerekir?
“Sertleşme sorununun tıp dilindeki ismi ‘Erektil Disfonksiyon’dur (ED). Cinsel hayatında hiçbir problemi olmayan bir erkeğin iki- üç defa sorun yaşamasının ‘erektil disfonksiyon’la ya da diğer adıyla ‘impotans’ ile bir ilgisi yoktur. Sertleşme probleminden söz edebilmek için bir erkeğin bu sorunu en az üç-altı boyunca devamlı bir şekilde yaşaması gerekir.

Eğer bir erkekte;
. Peniste hiç sertleşme olmuyorsa
. Cinsel ilişkiye yetecek derece sertlik sağlanamıyorsa
. Penisteki sertleşme sürdürülemiyorsa
Ve bu sorunlardan biri en az üç aydan bu yana devam ediyorsa, ‘erektil disfonksiyon’ olarak kabul edilir.”

SERTLEŞME PROBLEMİ DİYABET HABERCİSİ OLABİLİR?

. Bir erkekte ortaya çıkan sertleşme problemi henüz teşhis edilmemiş, bilinmeyen bir şeker hastalığının ön habercisi olabilir mi?
“Ülkemizde düzenli check-up yaptırmak gibi bir alışkanlık olmadığı için pek çok erkek, şeker hastalığıyla birlikte yaşamasına karşın maalesef bunu fark etmemektedir. Sertleşme sorununun nedeni araştırılırken diyabet ya da hipertansiyon tanısı konan pek çok erkek vardır. Yapılan araştırmalar sertleşme problemiyle bir uzmana başvuran her 100 erkekten 11’inde o güne kadar tanı konulmamış bir diyabet hastalığı bulunduğunu göstermektedir.

Sertleşme sorunu hem cinsel mutluluğun önündeki bir engeldir, hem de bazı kişilerde kalp, hipertansiyon ya da diyabet gibi hastalıkların ön habercisi olabilir. Unutulmamalıdır ki bu hastalıklar hayatı tehdit eden ölümcül olabilen ciddi hastalıklardır. Bu nedenle sertleşme sorunu deyip geçilmemeli, erkeklerin takıntısıdır, denmemeli; sorunu olanların hele de gençse mutlaka bir uzmana başvurması sağlanmalıdır. Erektil disfonksiyonlu hastalarda koroner hastalık riski yüzde 60’lara varmaktadır. Bunların yüzde 40’ında da tıkanma (koroner oklüzyon) riski bulunmaktadır.’’

SERTLEŞME PROBLEMİNİN NEDENLERİ

. Erkeklerde sertleşme problemine yol açan diyabet dışında hangi faktörler vardır?
“Erektil disfonksiyonu meydana getiren faktörler üçe ayrılır; organik faktörler, psikolojik faktörler ve her ikisinin de birlikte olduğu mixed (kombine) faktörler. Organik faktörler ise damarsal, hormonal, nörolojik ve anatomik faktörler şeklinde sıralanır:

Damarsal faktörler: Alınan cinsel uyarılar sonrasında penisin kanla dolması ve bu kanın orada hapsolarak vücuda geri dönmemesi ereksiyonu oluşturan fizyolojik mekanizmadır. Eğer, penise yeteri kadar kan gitmezse, ereksiyon gerçekleşmez. Penise kan dolabilmesi için de penise giden kan akımı yeterli olmalıdır.

Toplardamar sisteminde ya da penisin kas yapısında olan bir sorun penisten vücuda geri kan kaçışlarına neden olur. Yani kan, penis içerisinde hapsolamaz. Böyle bir tabloda da bir erkeğin ereksiyonunu devam ettirmesi mümkün olmayacaktır. Hastada ereksiyon sağlanır gibi olur, fakat devamlılığı gelmez. Çünkü kan vücuda geri döner.

Hormonal faktörler: Sertleşme sorununa yol açan etkenlerden biri de hormonal nedenlerdir. Hormonal faktörler arasında erkeklik hormonu olarak bilinen testosteron azlığı başı çeker.

Özellikle 40’lı ve 50’li yaşlardan itibaren erkeklik hormonunun üretimindeki görece azlık, bazen sertleşme sorununu tetikleyebilir. Sağlıklı bir cinsel yaşam ve ereksiyon için erkeklik hormonunun yeterli ve dengeli olması gerekir. Ancak sadece testosteron hormonunu değerlendirmek yetmez. Vücudun salgıladığı hormonlardan birindeki oynama; diğer hormonların da dengesini altüst edebilir. O yüzden sertleşme probleminin nedenlerinin araştırıldığı bir erkekte testosteronun dışındaki hormonlara da bakılmalıdır. Mesela libidoyu belirleyen hormon; prolaktindir. Seks hormonu olarak bilinen Sex Hormon Binding (Bağlayıcı) globülin SHBG de ereksiyonun oluşmasında önemlidir.

Nörolojik faktörler: Vücudun her organının kontrolü beyin tarafından yapılır. İnsan beyni penise, ‘ereksiyon ol ya da olma’ diye emir verir. Bu emri alan sinir ileti sistemi harekete geçer. Eğer, sinir ileti sisteminde bir problem oluşursa, penisin uyarılması da ortadan kalkar ya da sekteye uğrar. Bu problem penisten beyne gidenlerde olabileceği gibi beyinden sinyalizasyon yoluyla penise giden sinir iletisinde de olabilir. O yüzden Parkinson, Behçet hastalığı ve Multiple Skleroz (MS) gibi nörolojik hastalıkların hepsi sinir ileti sisteminde sorunlara yol açarak ereksiyon problemine neden olabilir.

Özellikle batın ve pelvis cerrahilerinde o bölgedeki sinir merkezleri tahribata uğrayabilir. Çok büyük bir mesane kanseri ameliyatı yapılırken, sertleşmeyi sağlayan sinirler tahrip olabilir. Bu bir cerrahi hata değildir. O ameliyata bağlı oluşabilecek bir sorundur. Bu tip vakalarda sinir ileti sistemi bozulacağı için ereksiyon sorunu ortaya çıkabilir. Aynı risk bazı rektum kanseri ve prostat kanseri ameliyatlarında da vardır. Ancak özellikle prostat kanseri ameliyatlarında gerek cerrahi bilgi ve becerinin gelişmesi, gerek teknolojinin ilerlemesi ile ameliyat sırasında damar ve sinir koruyucu yöntemlerin uygulanması ameliyat sonrası dönmede erektil disfonksiyon riskini azaltmaya başlamıştır. Gene de bu ameliyatlara girmeden önce hastalara bu olasılıklar ayrıntılı şekilde anlatılmalı ve açıklanmalıdır.

Anatomik faktörler: Penisin kendisine ait doğumsal ya da sonradan olan sorunları da ereksiyonu etkileyebilir. Bunların başında penis eğriliği gelir. Penis eğriliğine neden olan hastalıkların başında ‘Peyronie’ gelir. Peyronie hastalığı da ileri evresinde sertleşme problemine de neden olabilen bir hastalıktır.

Anatomik faktörlerden bir diğeri de özellikle cinsel aktivite sırasında olabilecek travma sonrasında görülen penis kırılmalarıdır (penil fraktür). Zamanında ve iyi tedavi edilmezse penisin ereksiyonu sağlayan dokularını çevreleyen kılıfta geriye dönüşümsüz sorunlar ortaya çıkar. Bu da, anatomik bir problem olarak ereksiyon sorunu yaratabilir.”

PSİKOLOJİK FAKTÖRLERİN ETKİSİ

. Peki, sertleşme sorununun psikolojik faktörlerle nasıl bir ilgisi vardır?
“Psikolojik faktörler özellikle genç erkeklerde ön plana çıkar. Cinsel deneyimi hiç olmayan, düzenli birlikteliği bulunmayan, sadece mastürbasyonla cinselliği yaşayan genç erkekler ilk cinsel deneyimlerinde sorun yaşayabilirler. Erkeğin ilk cinsel deneyiminde başarısız olmasını partneri anlayışla karşılamazsa ya da aşağılamaya kalkarsa; o erkek üzerinde ciddi yıkım yaratır. Çoğunlukla ilk deneyimini genelevde yaşayan erkeklerin karşılaştığı bu sorun, ciddi bir özgüven kaybına neden olur. Yeni bir ilişkiye girmekten kaçmalarına ya da her deneyimde başarısızlık yaşamalarına yol açar. Başarısızlık kaygısıyla yaşanan bu duruma, ‘performans anksiyetesi’ denir. Aslında hiçbir fizyolojik sorunları olmadığı halde performans anksiyetesi yaşayan erkeklerde sertleşme problemine sık rastlanır.

Psikolojik sorunlardan kaynaklanan ereksiyon problemleri sadece gençlerde değil, orta yaş grubundaki erkeklerde de görülür. Altta yatan hiçbir fizyolojik sorun yokken; yaşlanma süreci, iş yorgunluğu, partnerden kaynaklanan olumsuzluklar, günün stresi gibi kafalarını meşgul eden sorunlar nedeniyle geçici sertleşme sorunuyla karşı karşıya kalabilirler.”

SERTLEŞME PROBLEMİNİNİN İLAÇLARLA İLGİSİ

. Diyabetli hastaların başka sağlık problemlerinin tedavisi için kullandıkları ilaçlar sertleşme problemine yol açabilir mi?
“Uzun süre kullanılan bazı depresyon, mide ilaçları sertleşme sorununa yol açabilir. Hipertansiyon ilaçlarının bazıları da aynı etkiyi gösterebilir. Aslında hipertansiyonun kendisi de sertleşme sorununa yol açar, tedavisi için kullanılan bazı ilaçlar da… Ancak böyle bir risk nedeniyle hiçbir hastanın hipertansiyon ilaçlarını almama lüksü yoktur. İlaç tedavisi ihmal edildiği takdirde yüksek tansiyon hayatı tehdit edecek ciddi sorunlara yol açabilir. Yeni bir ilaç kullanmaya başladıktan sonra sertleşme problemi ortaya çıkan hastalar konuyla ilgili mutlaka doktorlarını bilgilendirmelidir. Eğer, hastanın asıl tedavisini olumsuz etkilemeyecekse hekim farklı bir ilaç veya tedavi vererek sertleşme sorununun hafiflemesini veya ortadan kalkmasını sağlayabilir.”

KİTAPTA YANITLARI YER ALAN DİĞER SORULAR

. Şeker hastalarında sertleşme sorununun gelişiminde hangi faktörler etkilidir? Damarsal mı, hormonal mı, nörolojik mi, yoksa psikolojik mi?

. Sertleşme sorunu yakınması ile başvuran bir erkeğe ne tür tetkikler yapılır?

. Sertleşme sorunu hangi yöntemlerle, nasıl tedavi edilir?

. Diyabetten kaynaklanan sertleşme sorununun tedavisinde ilaçların yeri nedir?

. Sertleşme probleminin tedavisinde kullanılan ilaçların etkileri, alındıktan ne kadar süre sonra başlar?

. Sertleşme sağlayan ilaçların yan etkileri nelerdir?

. Sertleşme sağlayan ilaçları kullanmaması gereken hastalar var mıdır?

. Ereksiyon probleminin tedavisinde kullanılan ilaçlar aç karnına mı yoksa tok karna mı alınmalıdır?

. Penise yapılan enjeksiyonlar sertleşme sorunu olan hangi hastalara uygulanır?

. Vakum cihazı nedir? Sertleşme problemi olan hangi hastalara önerilir, nasıl etki eder?

. Cerrahi tedaviler hangi hastalara uygulanır?

. Sertleşme sorununun tedavisinde penil protezlerin nasıl bir yeri vardır?

. Penil protezler nasıl yerleştirilir, ameliyat tekniği ve anestezi nasıldır?

. Penil protez takılan bir hasta cinsel hayatına ne zaman başlayabilir? Mutluluk çubuğu dışarıdan fark edilir mi?

. Penil protez takılan bir hastada, cinsel arzu etkilenir mi?

. Protezler, idrarla ilgili herhangi bir yakınmaya yol açabilir mi?

.Penis protezi takılan kişiler, çocuk sahibi olabilirler mi?

. Sertleşme sorunu yaşayan diyabetli erkeklere önerileriniz nelerdir?

DİYABET KİTABINDA YER ALAN DİĞER KONULAR

Sağlık Adası yayınlarından çıkan kitap, zengin içeriğiyle diyabet hastaları ve yakınları için 510 sayfalık bir başucu rehberi niteliği taşıyor. Gazeteci Esra Kazancıbaşı Öztekin’in imza attığı söyleşilerden oluşan kitabın en önemli özelliği sorulu cevaplı formatıyla kolay okunabilmesi ve diyabetin yol açtığı sertleşme sorunu, ayak yaraları, kalp hastalığı gibi sağlık problemlerinin ve tedavilerinin de ayrıntılı olarak incelenmesi…

5 diyetisyenin şeker hastaları için sağlıklı 25 yemek tarifi verdiği kitapta yer alan bazı konular şöyle:

İnsülin ve hap tedavisi gören diyabetli hastalar günlük yaşamda nelere dikkat etmeli, nasıl beslenmeli? Şeker hastalarının ameliyat olması ya da diş çektirmesi gerektiğinde hangi önlemler alınmalı? Diyabetli kadınlar hamilelikten nasıl korunmalı? Hipoglisemi, hiperglisemi gibi acil durumlarda yapılması gerekenler… Ayak yaralarının önlenmesi ve bakımı… Şeker hastalığına bağlı erkeklerde sertleşme probleminin; kadınlarda ağrılı ilişkinin, vajinal mantarların tedavi seçenekleri… Diyabetlinin spor çantasında neler olmalı? Şeker hastası kadınlarda hamilelik ve doğum… Gebelikte ortaya çıkan gestasyonel diyabet… Çocuklarda diyabetin tedavisi… Şeker hastalarında ruhsal sorunlar ve depresyon… Diyabet tedavisindeki gelişmeler… Diyabet teşhisinde açlık ve tokluk kan şekerinin önemi… Şeker yükleme testi kaç saat yapılmalı?

Şeker hastalığına bağlı nöropati, nöropatik ağrı, kabızlık, idrar ya da dışkı kaçırma gibi sorunların tedavisi var mı? Diyabetin kalbe, böbreklere ve gözlere olan olumsuz etkileri önlenebilir mi?

İŞTE DİYABET DÜNYASININ ÖNDE GELEN 41 UZMANI
Kitapta röportajları yer alan diyabet uzmanlarının isimleri şöyle sıralanıyor:

Prof. Dr. Sema Akalın , Prof. Dr. Yüksel Altuntaş, Prof. Dr. Koray Acarlı, Prof. Dr. Emre Akkuş, Prof. Dr. Cengiz Aras, Prof. Dr. Faruk Aykan, Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık, Prof. Dr.Selçuk Baktıroğlu, Prof. Dr. Mustafa Kemal Balcı, Prof. Dr. Hülya Koçak Berberoğlu, Doç. Dr. Ahu Birol, Prof. Dr. Taner Damcı, Doç. Dr. Tuncay Delibaşı, Prof. Dr. Nevin Dinççağ, Prof. Dr. Hayati Durmaz, Prof. Dr. İzzet Erdinler, Prof. Dr. Mustafa Ertaş, Prof. Dr. Serdar Güler, Prof. Dr. Şükrü Hatun, Prof. Dr. Hülya Över Hamzaoğlu, Prof. Dr. İsmail Hamzaoğlu, Prof. Dr. Hasan İlkova, Prof. Dr. Zeki Karagülle, Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ, Prof. Dr. Hızır Kurtel, Prof. Dr. Nermin Olgun, Prof. Dr. Emel Özer, Prof. Dr. Sedat Özkan, Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, Dr. İlhan Satman, Prof. Dr. Hakan Seyisoğlu, Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva, Prof. Dr. Cihat Şen, Prof. Dr. Tufan Tarcan, Prof. Dr. Temel Yılmaz, Doç. Dr. Ülkem Yakupoğlu.

Şeker hastaları için sağlıklı yemek tarifleri veren beslenme ve diyet uzmanlarının isimleri ise şöyle;Yeşim Çelik, Çağatay Demir, Gizem Keservuran, Yasemin Sancak ve Müge Özyurt Şafak.

www.sagligimicinhersey.com portalıyla aynı adı taşıyan sağlık kitapları serisinin üçüncü kitabı olan “Sorular ve Yanıtlarla Diyabet”e D&R mağazaları başta olmak üzere kitapevlerinden ve Migros gibi zincir marketlerin kitap stantlarından ulaşabilirsiniz.Kitabı ayrıca D&R web sitesi ve İdefix başta olmak üzere online kitapevlerinden de temin etmek mümkün.

Sağlığım İçin Herşey Sağlık Kitapları Serisi’nin “Sorular ve Yanıtlarla Hepatitler” ile “Sorular ve Yanıtlarla Göz Hastalıkları” konulu kitapları da bulunuyor.

www.saglikadasiyayinlari.blogspot.com
www.esrakazancibasiilesaglik.com


İçeriği Paylaşın