Tüp Bebekte Piezo Elektrik Uyarım Yöntemi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Yayla Abide, tüp bebekte piezo elektrik uyarım yöntemi hakkında bilgi verdi.

Tüp Bebekte Piezo Elektrik Uyarım Yöntemi

Bizi Takip Et


Füzyon, klonlama uygulamaları ve kök hücre araştırmaları gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılan piezo elektrik uyarımı tüp bebek tedavisinde de son dönemde dikkat çeken yöntemler arasında yer alıyor. Elektroşok yöntemi de denilen ‘Tüp Bebek Piezo Elektrik Uyarım’ döllenmeyi ve embriyo oluşumunu artırmak amacıyla uygulanıyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Yayla Abide, “Bazı hastalarımızda tüp bebek tedavi sürecinde döllenmiş yumurtaların bölünmemesi veya bölünen yumurtaların beşinci güne kadar gelişememesi gibi durumlarla karşılaşabilmekteyiz. Bazı hastalarımızda ise beşinci güne ulaşan embriyoların bazılarının kalitelerinin zayıf olduğunu görüyoruz. Bu gibi zorlu vakalarda, yumurtaları aktive eden özel yöntemlere başvurmaktayız. Bu işleme ‘yapay oosit aktivasyonu’ adını veriyoruz, elektrik akımı yardımı ile laboratuvarımızda bu işlemi uygulamaktayız” diyor.

Tüp bebek tedavilerinde karşılaşılan zorlukları aşmak ve başarı oranlarını artırmak için tasarlanan ‘Tüp Bebek Piezo Elektrik Uyarım’, son dönemde bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin sıklıkla başvurduğu yöntemler arasındaki yerini aldı. Döllenme ve embriyo oluşumunu artırmak amacıyla uygulanan bu yöntemde yumurtalara verilen elektrik akımı yardımıyla yumurtalarda aktivasyon sağlanıp döllenme gerçekleştirilmekte. 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Yayla Abide,Geleneksel yöntemlerin sınırlı başarı sağladığı durumlarda, düşük döllenme oranları veya zayıf embriyo kalitesi gibi durumlarda, piezo elektrik uyarım önemli bir müdahale olarak ortaya çıkıyor. Elektrik akımının oositlere doğrudan uygulanmasıyla, yumurtanın zarının geçirgenliği artıyor ve hücre içinde kalsiyum iyonu değişimi iyileşiyor. Bu iyileşme, başarısız döllenme veya durmuş embriyo gelişimi gibi sorunları ele alıyor ve nihayetinde tedavi sonuçlarını iyileştiriyor. Çiftlere daha umut verici sonuçlar sunmamızı sağlayan bu teknik sayesinde, döllenme ve embriyo oluşumu süreçlerindeki kritik adımları optimize ediyoruz. Bazı hastalarımızda tüp bebek tedavi sürecinde döllenmiş yumurtaların bölünmemesi veya bölünen yumurtaların beşinci güne kadar gelişememesi gibi durumlarla karşılaşabilmekteyiz. Bazı hastalarımızda ise beşinci güne ulaşan embriyoların bazılarının kalitelerinin zayıf olduğunu görüyoruz. Bu gibi zorlu vakalarda, yumurtaları aktive eden özel yöntemlere başvurmaktayız. Bu işleme "yapay oosit aktivasyonu" adını veriyoruz ve elektrik akımı yardımı ile laboratuvarımızda bu işlemi uygulamaktayız. ‘Piezoelektrik stimülasyon ile yumurta aktivasyonu’ yani ‘yapay oosit aktivasyonu’ tüp bebekte önemli bir adım” diyor.

TÜP BEBEK PİEZO ELEKTRİK UYARIMI NASIL YAPILMAKTADIR?

Piezo elektrik uyarımının nasıl yapıldığı ile ilgili kısa bir bilgi de veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Yayla Abide, “Yumurtalar, mikro tabak adı verilen cam kaplar içinde özel hazırlanmış bir tampon çözeltiye yerleştiriliyor. Bu kaplar, iki elektrot arasında bulunuyor ve Elektro Hücre Manipülasyon cihazıyla belirli bir akım seviyesi uygulanıyor. Elektrik akımı, yumurta aktivasyonunu sağlayarak döllenmeyi kolaylaştırırken, sperm hücresine de yardımcı oluyor” diyor.

TÜP BEBEK PİEZO ELEKTRİK UYARIMININ SAĞLADIĞI AVANTAJLAR NEDİR?

  1. Döllenme Oranlarının Artması: Piezo elektrik uyarımı, yumurta hücrelerinin döllenme kabiliyetini artırarak döllenme oranlarının yükselmesine katkıda bulunabilir. Bu, tedavinin başarı şansını artırır.
  2. Embriyo Kalitesinin Yükselmesi: Piezo elektrik uyarımı, embriyo oluşumunu teşvik ederek daha kaliteli embriyoların gelişimini sağlayabilir. Daha sağlıklı embriyoların elde edilmesi, gebelik şansını artırır.
  3. Döllenme Sürecinin Optimizasyonu: Bu yöntem, yumurta ve sperm hücreleri arasındaki etkileşimi optimize eder. Böylece, döllenme süreci daha verimli hale gelir.
  4. Gelişmiş Tedavi Sonuçları: Piezo elektrik uyarımı, özellikle konvansiyonel tedavilerin yetersiz kaldığı durumlarda etkili olabilir. Bu yöntemle elde edilen sonuçlar, diğer tedavi seçeneklerine göre daha başarılı olabilir.
  5. Daha Az Komplikasyon: Piezo elektrik uyarımı, yumurtalara uygulanan elektrik akımıyla basit ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirilir. Bu nedenle, tedavi sırasında oluşabilecek komplikasyon riski düşüktür.
  6. Çiftlerin Umudunu Artırması: Tüp bebek tedavilerinde başarılı sonuçlar elde edilmesi, çiftlerin bebek sahibi olma umutlarını artırır. Piezo elektrik uyarımı, çiftlere daha umut verici bir tedavi seçeneği sunarak psikolojik olarak da destek olabilir.

TÜP BEBEK PİEZO ELEKTRİK UYGULAMASININ BAŞARI ORANI NEDİR?

Tüp bebek piezo elektrik uygulamasının başarı oranları hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Yayla Abide; “Çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir ve her hasta için farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak, bu yöntemin kullanılmasıyla döllenme ve gebelik başarısında artışlar sağlandığına dair birçok çalışma bulunmakta. Örneğin 2024 yılında dünyanın en saygın dergilerinden biri olan Fertility and Sterility’de yayınlanan bir çalışma oldukça dikkat çekici; bu çalışmada tüp bebek piezo tekniği uygulanan ve uygulanmayan embriyoların gelişimi kıyaslanıyor. Çalışma sonucunda döllenme oranının arttığı (%71.6  vs %65.6), yumurta dejenerasyon oranının azaldığı (6.3% vs %12.1),  blastokist (5. gün embriyo) kalitesinin arttığı (%33.3 vs %27.5) rapor edilmiş. Piezo elektrik tekniğinde tek embriyo transferi sonrası anöploidi veya kullanım oranlarında veya kinik gebelik ve canlı doğum sonuçları açısından herhangi bir önemli fark gözlemlenmediğinin rapor edildiğini görüyoruz” diyor.


İçeriği Paylaşın