`Egzersiz Gençlerde Akademik Başarıyı Artırıyor`

`Egzersiz Gençlerde Akademik Başarıyı Artırıyor`

`Egzersiz Gençlerde Akademik Başarıyı Artırıyor`

Bizi Takip Et


İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, günde 60 dakika fiziksel aktivitede bulunan gençler akademik olarak daha başarılı oluyorlar.

Aktif Yaşam Derneği, fiziksel aktivitenin obezite, şeker hastalığı ve birçok hastalığı önlemesinin yanında çocukların sosyal, akademik ve mental sağlıklarının gelişimine de yardımcı olduğuna dikkat çekti. Fiziksel aktivite sırasında beynin salgıladığı proteinler sayesinde sinirler ve hücreler arasındaki bağ güçleniyor, bu bağ güçlendikçe de çocukların anlama ve bilgi depolama yetileri gelişiyor.

Psikolog Dr. Feyza Bayraktar da konu ile ilgili Aktif Yaşam Derneği’ne verdiği görüş çerçevesinde şunları söyledi:

“Fiziksel aktivitenin sağlık için ne kadar yararlı olduğu hemen herkes tarafından bilinir. Yalnız fiziksel aktivitenin sadece fiziksel sağlık değil psikolojik sağlık açısından ve yaşam kalitesini arttırması açısından da ne kadar yararlı olduğu henüz yeterince bilinmiyor. Fiziksel aktivitenin maalesef ülkemizde kilo verme amaçlı, dönemsel yapılan bir şey olup gündelik hayatın bir parçası haline getirilmesi henüz yaygınlaşmış değil. Oysaki fiziksel aktivite sadece kilo kontrolünde ve kas, iskelet, dolaşım sisteminin sağlıklı işleyişinde değil; beyinde duygu durum ve konsantrasyonu etkileyen salgıların da sağlıklı işleyişine yardımcı olur. Fiziksel aktivite, depresyonu önler, kaygıyı azaltır ve konsantrasyonu arttırır.

Çocukluk döneminde yapılan düzenli fiziksel aktivite çocuğun hayatını düzenlemesine dolayısıyla ders çalışma düzeninin oturmasına, konsantrasyonunu bozan fazla enerjisini dışarı atmasına, ders çalışırken konsantre olabilmesine, duygusal olarak rahatlamasına, kaygısının azalmasına ve buna bağlı olarak sınav kaygısının azalmasına yardımcı olur; böylece fiziksel aktivitenin çocuğun akademik başarısında önemli bir yeri vardır. Akademik başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi de özgüvendir.

Fiziksel aktivite ile gelişen yapabilme, başarabilme duygusu okul hayatına da olumlu yönde yansır. Kendi ile barışık, insan ilişkilerinde sorun yaşamayan, sağlıklı arkadaş çevresi olan kişi mutludur ve mutlu olan kişi de gerek okul hayatında gerekse çalışma hayatında başarılı olur. Düzenli yapılan fiziksel aktivite kişinin sağlık bilincinin oturmasında önemli rol oynar ve kişinin bedeni ile barışık olmasına yardımcı olur.

Çocukluk ve ergenlik döneminde sıklıkla karşılaştığımız yeme ve kilo problemleri, uyuşturucu madde kullanımı düzenli yapılan fiziksel aktivite ile önlenmiş olur. Özellikle çocukluk ve ergenlik yıllarında kişinin psikolojisini olumsuz yönde etkileyen yeme bozuklukları, kilo problemleri, madde kullanımı akademik olarak olumsuz sonuçlar doğurabilir. Çocukluk ve ergenlik döneminin en yaygın psikolojik problemlerinden bazılarının fiziksel aktivite ile önlenebilmesi akademik hayatı da böylece olumlu etkilemiş olur.
Arkadaş çevresi, ergenlik döneminde kişinin gelişimi ve hayatına yön vermesinde en önemli etkendir. Arkadaş çevresi başarılı, özgüveni yüksek, sağlığa zararlı maddeler kullanmayan, sorumluluk sahibi kişilerle dolu olan bir kişi kendi hayatını da aynı doğrultuda düzenler. Düzenli fiziksel aktivite yapan çocuk ve ergenler genellikle aynı ortamdaki akranları ile arkadaşlık yapar ve bu çevre içindeki çocuklar sağlıklı beslenen, kötü alışkanlıkları olmayan, disiplin ve günlük programlamayı öğrenmiş kişilerden oluşur. Bu nedenle fiziksel aktivite kişinin bedensel ve ruhsal hayatına katkı sağladığı kadar sosyal hayatına da katkı sağlar.

Fiziksel aktiviteye başlamak için hiçbir zaman geç değildir ve her yaşta başlanabilir. Fiziksel aktivite illa ağır spor yapmak anlamına gelmez. Kişinin günlük hayatındaki hareket miktarını arttırması bile fizyolojik ve psikolojik olarak olumlu etkiler yaratır. Ayrıca, hareket eden anne ve baba çocuklarına bu şekilde örnek olarak çocuklarının düzenli fiziksel aktivite yapmasına ve bunu hayatlarının bir parçası haline getirmelerine yardımcı olurlar. Hareketsiz ebeveynlerin çocuklarını spor aktivitelerine dahil etmeleri çocukların düzenli egzersiz yapma alışkanlığı kazanmaları açısından önemli olsa da kendilerinin de bu yönde olumlu rol model olmaları çocukların düzenli egzersiz yapma alışkanlığını hayat boyu devam etme ihtimalini kuvvetlendirir. O nedenle ebeveynlerin hem kendi beden, ruh sağlıkları hem de çocuklarına olumlu rol model olabilmeleri için günlük fiziksel aktivite miktarını arttırmaları gerekir."

STRATCHCLYDE VE DUNDEE ÜNİVERSİTELERİNİN ORTAK ARAŞTIRMASI

Stratchclyde ve Dundee Üniversiteleri tarafından yapılan ve British Journal of Sports Medicine Tıp Dergisi’ nde yayınlanan araştırma, fiziksel aktivite ve İngilizce, matematik ve fen dersleri sınav başarısı arasındaki ilişkiyi inceledi.

11, 13 ve 15 yaşında olan ve fiziksel olarak aktif olan çocukların akademik başarılarını ve fiziksel aktivite düzeylerini inceleyen araştırma, katılımcıların İngilizce, matematik ve fen derslerinde daha başarılı olduklarını ortaya çıkardı. Araştırma sonucunda erkeklerin yaptığı her 17 dakikalık egzersiz ve kızların yaptığı her 12 dakikalık egzersizin akademik başarılarına artış olarak etki ettiği görüldü.

Araştırma sahiplerinden biri olan Dr. Josie Booth araştırma hakkında şu yorumu yaptı; “Fiziksel aktivite sadece fiziksel sağlığa yararlı değil. Daha birçok yararı var ve bu konunun özellikle aileler, karar mercileri ve eğitmenler tarafından ele alınması gerekiyor.”

Dünya Sağlık Örgütü 5 yaşından 17 yaşına kadar günde 1 saat orta ya da yoğun tempolu fiziksel aktivite öneriyor.


İçeriği Paylaşın