Geri Boşalmanın Nedenleri Ve Tedavisi

Geri Boşalmanın Nedenleri Ve Tedavisi

Geri Boşalmanın Nedenleri Ve Tedavisi

Bizi Takip Et


Söyleşi: DEMET DEMİRKIR

Erkek menisinin tamamının veya bir kısmının idrar kesesinin içine gitmesi sonucunda boşalma olmadığı görüntüsü oluşuyor, bu duruma geri boşalma deniyor.

Başka bir hastalığa bağlı olmayan geri boşalma sorunu yaşanabileceği gibi Tip1 ve Tip 2 diyabet hastalığına bağlı olarak veya prostat ameliyatları sonrasında geri boşalma sorunu oluşabiliyor.

Geri boşalmanın sağlık için bir zararı olmadığını vurgulayan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Alıcı,
tıbbi tedavi yöntemleriyle, bu sorunu yaşayan erkeklerin eşlerinin hamile kalabileceğini belirtiyor.

Prof. Dr. Bülent Alıcı’ya geri boşalmayla ilgili merak edilen soruları yönelttik:

“Geri boşalma tehlikeli midir? Geri boşalmadaki yakınmalar nelerdir, cinsel isteksizliğe yol açar mı? Gebeliğin oluşumundaki rolü nedir?”

İşte aldığımız yanıtlar…

. Geri boşalma (retrogat ejekülasyon) nedir?
“Cinsel ilişki sonunda boşalma refleksi (dürtüsü) oluştuğunda meninin idrar yolundan dışarı çıkabilmesi için idrar kesesinin boyun kısmı kasılır ve kapanır. Böylece boşalma sırasında meni idrar kesesine gitmeyip penisten dışarı gelir.

Geri boşalmada ise idrar kesesinin boyun kısmı kapanamaz ve meninin ya hepsi veya bir kısmı idrar kesesinin içine gider. Buna geri boşalma denir.”

“GERİ BOŞALMADA YAKINMA OLMAZ”
. Geri boşalma sorunu olan erkekte ne tür yakınmalar görülür?

“Bu erkeklerde sağlık bakımından herhangi bir yakınma olmaz. Sadece boşalma sırasında meninin dışarı gelmediğini görürler.
Ancak, geri boşalmaya sebep olan bir risk faktörü; örneğin, diyabet hastalığı varsa beraberinde sertleşme sorunu da olabilir.”

“ŞEKER HASTALIĞI GERİ BOŞALMAYA SEBEP OLUYOR”
. Geri boşalma sorununun özellikle şeker hastası erkeklerde daha sık görüldüğü doğru mu? Bu problem Tip 1 diyabet hastalarında mı, Tip 2 diyabet hastalarında mı daha yaygın?

“Geri boşalma sorununun en sık sebeplerinden birisi şeker hastalığıdır. Özellikle şeker kontrolü iyi olmayan hastalarda şeker hastalığına bağlı olarak sinir sisteminin ve idrar kesesi boynundaki kasların olumsuz etkilenmesi sonucu boşalma sırasında idrar kesesinin boynu tam kapanamaz ve geri boşalma olur.

Tip 1 diyabette sık görüldüğü gibi, Tip 2 diyabette de hastalığın süresi ve şekerin kontrolsüz olması ile ortaya çıkar.”

“GERİ BOŞALMANIN SAĞLIK İÇİN ZARARI YOKTUR”
. Prostatla ilgili bazı hastalıklar ya da bunların tedavileri de erkeklerde geri boşalmaya yol açar mı?

“Prostat hastalığı nedeni ile cerrahi girişim uygulanan erkeklerin (cerrahi tekniğe bağlı olarak) en az yarısında geri boşalma görülür. Prostatın selim büyümelerinde açık cerrahi uygulananların hemen hepsinde geri boşalma olurken, kapalı prostat ameliyatı olanlarda (TUR-P veya Laser ile) idrar kesesi boynunun korunma derecesine bağlı olarak sıklık değişebilir.

Genç insanlarda kapalı yöntemle prostat çizilmesi (TUİP) yapılanlarda da geri boşalma olabilmektedir. Prostat kanseri nedeni ile radikal prostatektomi ameliyatı yapıldığında meni kanalları tamamen kapatıldığı ve prostat çıkarıldığı için, bu hastalarda meni hiç boşalmaz. Boşalma hissi oluşabilir ancak dışarı hiç meni gelmez. Bunun sağlık için bir zararı yoktur.”

“BOŞALMA OLMAMASI GERİ BOŞALMA İLE KARIŞTIRILABİLİR”
. Başka hangi erkeklerde geri boşalma sorununa rastlanır?

“Omurilik yaralanmalı hastalarda ya meni hiç gelmeyebilir veya geri boşalma olabilir. İdrar kesesinin sinir sistemi ile ilgili hastalıklarında (nörojen mesane) geri boşalma olabilir.

Bazı erkeklerde de cinsel uyarılma hiçbir zaman boşalmaya yetecek kadar güçlü olmazsa veya psikolojik nedenlere bağlı olarak boşalma olmaması görülebilir. Boşalma olmaması geri boşalma ile karıştırılabilmektedir. Boşalma olmayan bu kişilerde boşalma refleksi hiç oluşamamaktadır.”

“HAMİLELİK MÜMKÜN OLABİLİR”
. Geri boşalma sorunu yaşayan erkeğin eşi hamile kalamaz mı?

“Meninin tamamı idrar kesesine gidiyorsa meni döl yoluna (vajen) aktarılamayacağı için doğal yolla hamilelik olamayabilir. Ancak bazı hastalarda tıbbi tedavi ile meni dışarı gelebilir ve doğal yolla hamilelik mümkün olabilir.

Meninin bir kısmı dışarı gelebiliyor ve kalitesi doğal hamileliğe yetmiyorsa iki yöntem uygulanabilir. Dışarı gelen meni kullanılarak rahim içi aşılama (İntrauterin insseminasyon) veya dışarı gelen meni yetersiz ise erkeğin yumurtalığından lokal anestezi altında iğne yardımı ile sperm hücresi alınabilir ve intrasitoplazmik enjeksiyon (İCSİ) ile hamilelik sağlanabilir.”

. Geri boşalma sorunu tehlikeli midir?
“Geri boşalma sorunu tehlikeli değildir. Sağlık açısından erkeğe zararı yoktur. Cinsel ilişki açısından sorun oluşturmaz.”

. Geri boşalma sorunu olan erkekte sertleşme problemi, cinsel istek azlığı gibi cinsel problemlere rastlanabilir mi?
“Geri boşalma sorunu diyabet, sinir sistemi hastalığı gibi sebeplere bağlı olduğunda bu hastalıkların etkisi ile sertleşme sorunu olabilir.

Ancak, istek azlığı olmaz. Cinsel ilişki kuramayan kişi, zaman içerisinde başarısızlığa bağlı olarak istek azlığı duyabilir. Hiç boşalma olmayan kişilerde ise uyarılma yetersizliği vardır. Bu sorun beyin kaynaklıdır.”

. Geri boşalma sorununun tedavi yöntemleri nelerdir?
“Geri boşalma sorunu öncelikle tıbbi olarak tedavi edilmeye çalışılır.
Altta yatan sebep kontrolsüz şeker hastalığı ise bunun düzeltilmesi bile tedavi edici olur. Başarısız olunduğunda sadece çocuk isteği var ise çocuk olması için testislerden (yumurtalık) sperm alma işlemi yapılabilir.”


İçeriği Paylaşın