Hipertansiyon Hastalarının Yarısı Tedavi Görmüyor!

Hipertansiyon Hastalarının Yarısı Tedavi Görmüyor!

Hipertansiyon Hastalarının Yarısı Tedavi Görmüyor!

Bizi Takip Et


Türk Hipertansiyon ve Böbrek Derneği’nin 2008 verilerine göre Türkiye’de hipertansiyon hastalığını yaşayan yaklaşık 18,5 milyon insan var ve bu rakam gün geçtikçe artıyor.

Hisar Intercontinental Hospital Kardiyoloji Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Yılmaz Güneş ile hipertansiyon hastalığının toplumda görülme sıklığını konuştuk…

Arter kan basıncının normalin üzerinde seyretmesi olan hipertansiyonun, başta kalp, böbrek, beyin, göz olmak üzere damarsal yapı içeren bütün organları tahrip ettiğinin altını çizen Güneş, ‘İlaç tedavisinin yanı sıra sağlıklı yaşam kuralarına uymak çok önemli. Hipertansiyonun yanı sıra diyabet, sigara, obezite, yaş, aileden gelen hastalık hikayesi ve hareketsizlik diğer kalp damar hastalığı risk faktörleri arasında yer alıyor.’ açıklamasında bulundu.

HİPERTANSİYON HASTASI OLDUĞUMUZU BİLMİYORUZ!

Tansiyon için geçmişte daha yüksek değerler normal kabul edilirken; günümüz şartlarında büyük tansiyonun 140 mmHg, küçük tansiyonun ise 90 mmHg üzerinde olması hipertansiyon olarak tanımlanıyor. Avrupa Hipertansiyon Derneği ise <120/80 mmHg kan basıncı değerlerini optimal <130/85 mmHg değerlerini normal, 130-139/85-89 mmHg değerlerini yüksek normal olarak sınıflandırıyor. Aslında bu rakamlara baktığımızda kişi normal sınırlarda olsa dahi kendine dikkat etmesi, sağlıklı yaşam kurallarına uyması gerekiyor. Çünkü hipertansiyon hastası olmaya aday olabilir.

"ÜLKEMİZDE 18,5 MİLYON HİPERTANSİYON HASTASI VAR"

• Türk Hipertansiyon ve Böbrek Derneği’nin verilerine göre ülkemizde yaklaşık 18,5 milyon hipertansiyon hastası var.
• Toplumda hipertansiyon ortalaması genel olarak yüzde 15 ile yüzde 30 arasında değişiyor. Çok daha yüksek (yüzde 40) veya çok daha düşük (yüzde 7) olan toplumlar da var.
• Tansiyonu normal olanların ise yüzde 63’ü hipertansiyon hastası olmaya aday.
• Yetişkinlerin ortalama 1/3’ü tansiyonunu hiç ölçtürmemiş.
• Hipertansiyonu olduğunu bilenlerin yarıdan fazlası tedavi almıyor; tedavi alanların ise çok azında hedef kan basıncı değerlerine ulaşılmış. Bu da ülkemizde toplum sağlığına verilen önemin ne kadar az olduğunun acı bir göstergesi.


İçeriği Paylaşın