İDO:Kamuda İstifaları Önlemek İçin Önlem Alınmalı!

İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Diş Hekimi Ali Gürlek, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası kapsamında mesleki sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi.

İDO:Kamuda İstifaları Önlemek İçin Önlem Alınmalı!

Bizi Takip Et


İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Diş Hekimi Ali Gürlek, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası nedeniyle bir basın açıklaması yayımladı.

Gürlek, yaptığı açıklamada pandemi nedeniyle ağız diş sağlığı hizmetlerinin ertelenmesi, kamuda çalışan diş hekimlerinin uzun bir dönem boyunca filyasyonda görevlendirilmesi, kamunun sunduğu ağız diş sağlığı hizmetlerini ciddi oranda sekteye uğradığını ve kamuda istifaların önlenmesi için devleti önlem almaya çağırdı. 

Ayrıca Gürlek, diş hekimlerinin yüzde 78i yani her beş diş hekiminden dördünün işiyle ilgili gelecek kaygısı’ duyduğunu ve bu oranın 29 yaş altındaki genç diş hekimlerinde ise yüzde 93 olduğunu dile getirdi.

Gürlek'in basın açıklaması şöyle;

"Bugün 22 Kasım Dişhekimliği Günü. Bu, biz diş hekimleri için yılın en anlamlı günlerinden. Diş hekimliği Günü’nü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftasını kutlarken, pandeminin etkileri hala sürüyor ve geçen süreçte yitirdiğimiz 36 dişhekimi ve 4 yardımcı klinik personelin arkadaşımızın anıları bugüne acı bir gölge düşürüyor. Yaşamını toplumun sağaltılması yolunda feda eden tüm meslektaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

MESLEKTAŞLARIMIZIN GELECEK KAYGISI BÜYÜK

Pandemi döneminde Konda’ya yaptırdığımız kamuoyu araştırması meslektaşlarımızın yaşadığı gelecek korkusu ve kaygısını açık biçimde göz önüne serdi. Ankete göre dişhekimlerinin yüzde 78i yani her beş dişhekiminden dördü, işiyle ilgili gelecek kaygısı’ duyuyor. Bu oran 29 yaş altındaki genç dişhekimlerinde ise yüzde 93e çıkıyor.

Diş hekimlerinin yüzde 65i meslekte artan işsizliğin en önemli nedeni olarak da dişhekimi sayısının artmasını gösteriyor. Dişhekimlerinin yüzde 78i de devletin özel muayenehane, poliklinik ve merkezlerden SGK kapsamında diş hekimliği hizmeti alması gerektiğini söylüyor. Bu da yıllardır bizim dile getirdiğimiz bir taleptir. 

DÖVİZDEKİ ANORMAL ARTIŞ HALKIN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİ ENGELLEYEBİLİR

Bir başka sorunumuz Türkiye ekonomisindeki öngörülebilirliğin yitirilmiş olması. Türkiyede dövizdeki artış artık öngörülemez hale geldi ve artan maliyetler halkın ağız diş sağlığı hizmetlerine erişimini olumsuz biçimde etkileyecek. 

İki yıl önce 22 Kasım 2019da biz Ağız Diş Sağlığı Haftasını kutlarken, döviz kuru ABD doları bazında 5,69, Avro bazında ise 6,2 liraydı. Bugün ise bir dolar 11,2, bir Avro ise 12,5 lira düzeyinde. Yani iki kat artmış. Bir de bu artışa toplumun önemli bir kesiminin aldığı asgari ücret açısından bakarsak, durumun vehameti daha net anlaşılıyor. Buna göre 2019 Kasımında asgari ücret brüt olarak 2558 liraydı. Yani döviz bazında 450 dolar ve 412 avro tutarında. Bugün itibariyle ise asgari ücret brüt 3577 lira ve 319 dolar ve 286 avroya tekabül ediyor. Yani halkın gelirinde yüzde 25in üzerinde bir azalma söz konusu.

Diş hekimliğinde kullanılan ekipmanın, malzemelerin ve ilaçların neredeyse tamamı ithal ediliyor. Döviz kurundaki öngörülmesi artık imkansızlaşan bu artışlar toplumun ağız diş sağlığı hizmetlerinden yararlanmasını engelleyecek boyuta ulaşıyor. 

Talebimiz, devletin bu maliyetleri düşürecek önlemleri almasıdır. Öncelikle tedavi ücretlerindeki KDVnin kaldırılması ya da %1 oranına indirilmesi, sarf malzemelerinden alınan KDV oranının da düşürülmesidir.

PLANSIZ ARTAN FAKÜLTE SAYISI VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI MESLEĞİMİZİ TEHDİT EDİYOR

Bugün Türkiye genelinde 104 diş hekimliği fakültesi var. Kamu diş hekimliği fakültelerinde 26 bin 183, vakıf dişhekimliği fakültelerinde ise 7 bin 692 olmak üzere toplam 33 bin 875 öğrenci öğrenim görüyor. Türkiyede toplam dişhekimi sayısının 39 bin olduğunu dikkate alırsak, dişhekimi sayısının her dört beş yılda bir ikiye katlanacağı anlaşılıyor.

İstanbul Diş hekimleri Odası (İDO) için Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Akademi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Taner Yücelin hazırladığı ’2030 Yılına Doğru Türkiyede Dişhekimliği’ araştırma raporu, bugün Türkiye genelinde 39 bin olan dişhekimi sayısının peş peşe açılan yeni fakülteler ve kontenjan artışları sonrasında 2030a kadar yaklaşık dört kat artacağını ortaya koyuyor. Rapora göre bu artış yaklaşık 138 bin dişhekimini işsizlik ve haksız rekabet sorunuyla karşı karşıya bırakacak, topluma verilen ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin niteliğini de olumsuz biçimde etkileyecek.

Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı çok yakından ilgilendiren yeni fakültelerin açılması kararı alınırken meslek odalarımız ve meslek birliğimiz hiçe sayılıyor. Bizlerin bu karar mekanizmasının dışında bırakılması kabul edilemez. 

Öncelikle alınması gereken önlem, derhal dişhekimliği fakültesi açılmasının durdurulmasıdır. Açılmasına karar verilen ancak eğitime başlamamış fakülteler faaliyete geçirilmemeli, halen eğitim veren dişhekimliği fakültelerinin kontenjanları önce sabitlenmeli, sonra da düşürülmelidir.

Aksi takdirde diş hekimliği mesleği değerini ve saygınlığını kaybeder. Dişhekimlerinin çalışma düzenleri değişir. Dişhekimlerinin yaşam standardı düşerken, topluma verilen ağız-diş sağlığı hizmetinin niteliği de bundan olumsuz biçimde etkilenir. Ancak 2030da 60 bin dişhekimi  istihdam edilirken, 78 bin dişhekimi ise açıkta kalır. İşsiz dişhekimleri ortaya çıkar. 

KAMUDA İSTİFALARI ÖNLEMEK İÇİN ÖNLEM ALINMALI

Pandemi nedeniyle ağız diş sağlığı hizmetlerinin ertelenmesi, kamuda çalışan diş hekimlerinin uzun bir dönem boyunca filyasyonda görevlendirilmesi, kamunun sunduğu ağız diş sağlığı hizmetlerini ciddi oranda sekteye uğrattı. 

İstanbulda, 1,5 yıl boyunca fedakarca yürüttükleri filyasyon görevlerinden Haziran 2021de kurumlarına dönen diş hekimleri, kendilerini birikmiş hasta yoğunluğu içinde buldu. Bazı kurumların randevu sayıları pandemi öncesinden bile fazla. Fiziki koşullar pandemiye uygun hale getirilmemiş durumda. Tüm kurumlarda yardımcı personel eksikliği var. Koruyucu ekipmanların, sarf malzemelerin, laboratuvar hizmetlerinin daha kaliteli ve yeterli oranda temin edilmemesi de kaliteli sağlık hizmetinin sunumu için alarm veriyor.

Gelirinin büyük bir kısmını ek ödemelerin oluşturduğu kamuda çalışan dişhekimleri , düzenli ve net bir ücret alamıyor, çok düşük maaşlarla çalışmaktan ötürü ciddi motivasyon düşüklüğü yaşıyor. Pandemi koşullarında yüksek risk altında çalışan meslektaşlarımız, bu yüzden günden güne fakirleşmenin yarattığı moral bozukluğuyla son bir yılda emeklilik ve istifa kararları almaya başladı.

Kamuya ait sağlık hizmet kurumlarında 17 yıldır uygulanan performansa bağlı ücretlendirmede yaşanan sistem sorunları, salgın döneminde iyice ortaya çıktı. Bunun toplum ve çalışan sağlığı, özlük hakları, sağlıkta şiddet açısından sıkıntılı boyutlarını her geçen gün görüyoruz. Performansı artırma kaygısıyla hasta sayısı, hastaların alınma sıklığı ve işlem sayısının güncel çalışma protokollerini ihlal edecek oranda artırılması hasta ve çalışanların sağlığını riske sokabiliyor.

Önerimiz, bant tipi bu çalışmadan vazgeçilerek, koruyucu önleyici ağız diş sağlığını önceleyen sağlık politikalarının geliştirilmesidir. Pandemi koşulları bir fırsat’ olarak görülüp bu değişiklikler hayata geçirilebilir.

Kamuda çalışan meslektaşlarımız için ek ödeme değil, insan onuruna yaraşır, emekliliğe yansıyan, güvenceli, eşit ve adil maaş artışı da ana taleplerimizdendir."


İçeriği Paylaşın