İlerlemiş Prostat Kanserine Brakiterapi Yöntemi

İlerlemiş Prostat Kanserine Brakiterapi Yöntemi

İlerlemiş Prostat Kanserine Brakiterapi Yöntemi

Bizi Takip Et


Brakiterapi, lokalize prostat kanserinin tedavisinde uygulanan kapalı bir ameliyat şeklidir. Bu yöntemle radyoaktif ışın yayan çekirdekler direkt olarak tümör içerisine ya da tümöre yakın bir alana ultrason eşliğinde, ürolog, radyasyon onkoloğu, radyolog ve medikal fizikçiden oluşan bir ekip tarafından yerleştirilir.

Seed olarak adlandırılan bu çekirdekler 0,8mm * 4,5 mm boyutlarında olup, prostatın boyutuna göre değişir. (Her bir hastaya ortalama 80-100 çekirdek yerleştirilir.)
Bu tedavinin amacı etraf dokulara zarar vermeden prostatı yüksek dozlarda ışınlamaktır.Yerleştirilen bu çekirdekler ortalama bir yıl boyunca radyasyon yayarak, tümör hücrelerini etkisiz hale getirirler.

Brakiterapi ve ışınlama bir arada
Brakiterapi tek başına veya vücut dışından ışınlamayla kombine edilecek şekilde yapılabilir. Tek başına brakiterapi yapılabilmesi için düşük PSA, düşük evre ve düşük gleason skoru olmalıdır. Daha ileri durumlarda vücut dışından ışınlamayla kombine edilebilir. Brakiterapi yapılacak hastaların ortalama yaşam beklentisi 5 yıl veya daha fazla olmalıdır.

Brakiterapide prostat boyutları da önemlidir. Zira 60 gramdan daha büyük prostatı olan hastalar tedaviye uygun olmamaktadır. Bu durumdaki hastalar brakiterapi yapılacaksa önceden hormonoterapi yapılarak prostat hacmi küçültülmeli ve daha sonra brakitrapi programına alınmalıdır.

Sertleşme problemi daha az
Brakiterapinin radikal prostat ameliyatına göre en önemli üstünlüğü impotans (sertleşme problemi) ve inkontinans (idrar kaçırma) oranlarının çok düşük olmasıdır. Bununla beraber brakiterapi sonrası ilk birkaç ay alt üriner sistem semptomları dediğimiz sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, gece idrara kalkma ve iritasyon gibi belirtiler görülebilir.

Sonuç olarak, brakiterapi ilerlememiş prostat kanserinin tedavisinde etkili bir tedavidir. Komplikasyonlarının az olması, uygulama kolaylığı ve hastanın erken dönemde günlük aktivitelerine geri dönmesi ve etkili tedavi olması brakiterapiyi güncel ve popüler hale getirmiştir.

Kaynak: Memorial Hastanesi web sitesi
(www.memorial.com.tr)


İçeriği Paylaşın