İMOK'tan Yasaklı Köpek Cinsleri İçin Çağrı

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu, sokak hayvanları için yetkililerin ilgili meslek odaları ve yerel yönetimlerde çalışan veterinerlere kulak vermesi çağrısı yaptı.

İMOK'tan Yasaklı Köpek Cinsleri İçin Çağrı

Bizi Takip Et


İMOK (İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu) sokak hayvanları ille ilgili açıklama yayımladı.

İMOK, sokak hayvanları ile ilgili yükün yerel yönetimlere havale edildiği, ilgili meslek odalarının ve yerel yönetimlerde çalışan veteriner hekimlerin duymazdan gelindiğini belirterek bazı öneriler sıraladı.

Sokaklardan toplanacak hayvanlara yetecek kapasitede bakımevi veya barınak bulunmadığını belirten İMOK, yasayla 14 Ocak'ta dolacak yasaklı köpek cinslerinin kayıt tarihlerinin en az 6 ay daha uzatılmasını, ekonomik gücü elvermeyen köpek sahiplerine destek olunması, bakanlıkların bakımevi ve barınak sayısı az olan belediyelere yapım giderleri için destek olmasını, köpek sahiplerine ve görevlilere eğitim verilmesini istedi. 

"922 BELEDİYENİN YALNIZCA 156'SINDA BAKIMEVİ VE BARINAK"

İstanbul Veteriner Hekimler Odası, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Barosu, İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, TMMOB (İstanbul İl Koordinasyon Kurulu) yani İMOK (İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu) tarafından yapılan ortak açıklamada Antep'de iki köpeğin saldırısına uğrayan çocuk hatırlatılarak yaralanmasına sebebiyet verenlerin mevcut yasa hükümlerine göre cezalandırılması istendi.

Açıklamada sorunlar ve eksiklikler şöyle sıralandı: 

"Son meydana gelen olayda da esasen kanunla getirilen ve zaten bugüne kadar uygulanması gereken hükümler genelge ile duyurulmuştur. Ama yine plansız yapılan bu uygulamada, başta köpekler olmak üzere bu birimlerde çalışan veteriner hekimler, yardımcı personel ve yöneticiler zor durumda bırakılmışlardır. Genelge bazı vatandaşlar tarafından yanlış yorumlanmış, sokaktaki tüm hayvanların toplanmasına ilişkin bildirimler artmıştır. Diğer taraftan rutin çalışmalar için toplanan hayvanların bu genelge kapsamında toplandığını düşünen hayvan severler, görevlilere tepki göstermektedirler. Şunu da belirtmek isteriz ki mevcut bakımevi veya barınakların toplanacak köpekleri almaya kapasiteleri yetmeyecektir. Ülkemizde 922 belediyenin yalnızca 156'sında bakımevi veya barınak bulunmaktadır. Bu barınakların çoğunda altyapı, medikal donanım, veteriner hekim ve yardımcı sağlık personeli eksiği bulunmaktadır. İstanbul'u dikkate aldığımızda halen birçok belediyede geçici bakımevi veya standartlara uygun bakımevi ve yeterli personel bulunmamaktadır. Mevcut olanlar ise kapasitelerini hasta ve yaralı hayvanların tedavisi ve rehabilitasyon hizmetlerinde kullanmaktadırlar. 09/07/2021 tarihinde yürürlüğe giren 7332 sayılı kanun ile nüfusu 75.000 den fazla İl, ilçe ve büyükşehir belediyelerine hayvan bakımevi kurma görevi verilmiştir. Diğer taraftan 2004 yılında çıkarılan Hayvanları Koruma Kanunu'na göre zaten belediyelerin bakımevi kurma, kısırlaştırma, aşılama görevi vardı. Ancak aradan 17 yıl geçmesine rağmen, çoğu belediye bakımevi kurmadığı gibi mevcut olanların birçoğu da insan ve hayvan sağlığı için elverişsiz hale gelmiştir.

2020'DE KUDUZ AŞISI OLAN KİŞİ SAYISI 268 BİN CİVARINDA

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2020'de ısırılma ve tırmalanma dolayısıyla hastaneye başvurarak kuduz aşısı olan kişi sayısının yaklaşık 268 bin civarındadır. Bu vakaların 63 bin'e yakını İstanbul'dadır. Isırma vakalarının büyük çoğunluğunun sahipsiz köpekler ve kedilerden kaynaklanmakta olduğu bilinmektedir.  Özellikle büyük şehirlerde, kentleşme süreci ile beraber yaşam alanları daralan sahipsiz hayvanların refah ve sağlık sorunlarına bağlı olarak, çevre ve halk sağlığı sorunları giderek büyümektedir. Bunun önüne geçmenin tek yolu hayvanların ve insanların uyumlu şekilde yaşayacağı kentlerin yaratılmasıdır."

"SOKAKLARDAN TOPLANACAK HAYVANLARA YETECEK KAPASİTEDE BAKIMEVİ VE BARINAK BULUNMUYOR"

Son genelge ile başlatılan çalışmaların amacına ulaşamayacağı ve daha önemli sorunların ortaya çıkacağı vurgulanan açıklamada "Zira 14 Ocak tarihine kadar kanunda tehlikeli ırk olarak belirlenen köpeklerin kısırlaştırılması, kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması gerekmektedir. Ancak bu tarihe kadar ekonomik yetersizlikler nedeniyle kayıt altına aldırmayan vatandaşlar köpeklerini sokağa bırakabilirler. Bu ırk köpekleri besleyen vatandaşların çoğu maalesef düşünüldüğünün aksine ekonomik düzeyi zayıf olan vatandaşlardır. Sokaklardan toplanacak hayvanlara yetecek kapasitede bakımevi veya barınak bulunmamaktadır. Bu durumda toplanan hayvanların uygun olmayan ortamlarda barındırılması söz konusu olacaktır. Bu durum ise hayvanlar için istenmeyen durumlara neden olabilir. Diğer taraftan mevcut barınak kapasitesinin toplanan hayvanlarla doldurulması, belediyelerin yıllardır sürdürdükleri kısırlaştırma ve diğer hayvan sağlığı hizmetlerini aksatacaktır." denildi.

Hayvan sağlığı, toplum sağlığı ve çevre sağlığı açısında ilgili kurumların riskleri hesaplayarak, ilgili meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği içinde sorunu çözmek için bir program hazırlaması yapılan çağrıda öneriler şöyle sıralandı:

  • "Yasayla 14 Ocak'ta dolacak yasaklı ırkların kayıt tarihleri en az 6 ay uzatılarak, belediyelerin hazırlık yapmasına imkan sağlanmalıdır.
  • Ekonomik gücü elvermeyen köpek sahiplerine yasalar çerçevesinde ilgili kurumlar destek olmalıdır.
  • Yasaklı ırkların üretilmesi ve satışının engellenmesi için denetimler artırılmalıdır.
  • Yasaklı ırkları ellerinde bulunduran vatandaşlara kanunun emrettiği kurallar konusunda eğitim verilmelidir.
  • Mağduriyetleri önlemek için vatandaşlara sokak hayvanları konusunda bilgilendirme yapılmalı, saldırganlığın eğitimle verildiği anlatılmalıdır.
  • İlgili bakanlıklar geçici bakım evleri ve barınakların yapım giderleri için yerel yönetimlere destek olmalıdır.
  • Barınak ve geçici bakımevlerinin taşıması gereken standartlar oluşturulmalı, çalışan personel hayvan refahı eğitimi almalıdır.
  • Popülasyon yönetimi konusunda üniversiteler ve meslek odaları ile iş birliği yapılmalıdır.
  • İlgili bakanlıklarda yeterli sayıda veteriner hekim ve yardımcı personel istihdamı yapılmalı, büyükşehir belediyelerinde veteriner halk sağlığı dairesi, il ve ilçe belediyelerinde veteriner işleri müdürlükleri kurulmalıdır."

İçeriği Paylaşın