Meme Kanserine Karşı Risk Azaltıcı Yöntemler

Meme Kanserine Karşı Risk Azaltıcı Yöntemler

Meme Kanserine Karşı Risk Azaltıcı Yöntemler

Bizi Takip Et


Angelina Jolie’nin meme kanserinden korunmak amacıyla geçirdiği meme operasyon ile ilgili Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Fatih Ağalar, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bazı ailelerde meme kanseri görülme sıklığının daha yüksek olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ağalar, ailelerinde fazlaca meme kanseri öyküsü bulunan bireyler için son senelerde “risk azaltıcı yöntemler” kullanılmaya başlandığını bildirdi. Risk azaltıcı yöntemlerin, riskli bireylerde daha hastalık başlamadan hastlığın önlenmesi amacını taşıdığını belirten Prof. Dr. Fatih Ağalar bilgi verdi. Risk azaltıcı yöntemlerden biri Meme Kanserinde Risk Azaltıcı Cerrahi’dir. Ancak bu yöntem ailesinde meme kanseri öyküsü olan her birey için uygun olmayabilir. Risk bazen çok baskın olabilkemte ve genetik yatkınlığı olan bazı bireylede yaşam boyu meme kanserine yakalnam riski yüzde 50' lere kadar varabilmektedir. Genetik yatkınlığın ciddiyetini ortaya koymada detaylı bir soyağacı incelemesi yanında BRCA 1 geni de önem taşımaktadır. Gentik danışmanlık sonrası ailede meme kanseri bulunan ve yüksek risk taşıyan kadın bireylere 2 tip risk azaltıcı cerrahi önerilebilir. Bunlardan ilki mastektomi ikincisi ise ooferektomidir. Mastektominin çok çeşitli tipleri vardır. Cilt ve meme başını koruyan mastektomi tiplerinden memelerin tamamen alınması ve yeniden meme oluşturulması yöntemleri içinden hekimlerinizle kendinize en uygun yöntemi belirleyebilirsiniz. Detaylı inclemeden sonra bu yöntem için uygun bulunan bireylerde risk azaltıcı cerrahi sonrası risk tamamen yopk edilememekle birlikte yaşam boyu meme kanserine yakalanma oranı yüzde 5'ler seviyesine indirilebilmektedir. Risk azaltıcı cerrahi sonrasında yakalanan bu düşük oran, ailesinde meme kanseri bulunmayan ve herhangi bir genetik imza taşımayan bireylerin yaşam boyu meme kanserine yakalanma riskinden daha düşüktür. Risk zaltıcı cerrahiye aday olanların veya bu konuda kaygıları bulunan bireylerin multidisipliner çalışma modeline sahip, bu işin sayıca çok yapıldığı, bütünleyici kanser merkezlerinde tedavi olmaları, hekimleri ile yapılacak ameliyatların tipleri, alternatifler, riskin ne kadar azalacağı, cerrahiden sonra vücud değişikliğini algılama konuları ve beklentilerini detayı ile görüşmeleri gerekir.

İçeriği Paylaşın