Prostat Hastalıklarında Lazer Tedavisi

Prostat Hastalıklarında Lazer Tedavisi

Prostat Hastalıklarında Lazer Tedavisi

Bizi Takip Et


Soru: Prostat hastalıklarında hangi durumlarda lazer kullanılmalı?

Lazer tedavisi "kapalı" yolla yapılan (yani bir yara açılmadan, idrar yollarından girilerek) operasyonlardan bir tanesi olup, prostatın büyüyüp idrar yollarını tıkadığı durumlarda kullanılmaktadır. Her büyüyen prostat mutlaka tıkanıklık yapacak diye bir kural yoktur. Bu nedenle tek başına prostat büyüklüğü ameliyat kararı için yeterli değildir. Ancak ciddi tıkanıklık durumlarında ameliyata ihtiyaç vardır. Bu durumda lazer dışında başka kapalı ameliyat yöntemleri de bu gün için başarıyla kullanılmaktadır.
Prostatın büyümesinin sebebi hastaların çoğunda "İyi huylu prostat büyümesi (Benign Prostat Hiperplazisi [BPH])" adı verilen bir hastalıktır. Bu hastalığın kanser ile ilgisi yoktur ve prostatın iç bölümlerinin yaşla beraber büyüyüp, ortasından geçen idrar kanalını tıkaması durumudur.
Lazer tedavisi bu tıkanıklığın açılması ve hastanın yeniden rahat idrar yapması için uygulanan kapalı ameliyat yöntemlerinden birisidir. Lazer enerjisi ile prostat dokusu buharlaştırılıp, idrar kanalı genişletilmektedir.
Az sayıda hastada prostat kanserine bağlı olarak ortaya tıkanıklık çıkarsa, bu durumda da lazer tedavisi diğer yöntemler gibi uygulanabilir. Burada bilinmesi gereken en önemli bir nokta vardır. Lazer uygulaması ile kanser tedavi edilmez. Tedavi edilen idrar yolundaki tıkanıklıktır.

Soru: Lazer yönteminin avantajları nelerdir?

Lazer enerjisi kullanılarak yukarıda belirtilen durumlarda yapılan ameliyatların bazı avantajları vardır. Bunlardan bir tanesi prostatın buharlaştırılması sırasında kanamanın oldukça az olması ve bu nedenle kan kaybının çok düşük seviyelerde olmasıdır. Kanama az olduğu için ve lazer enerjisi ile buharlaştırılarak açılmış kanalın özelliği nedeniyle hastalarda daha kısa sürede kateterin (ameliyattan sonra idrarı mesaneden dışarı almak için takılan yumuşak boru şeklinde alet) çekilmesi mümkün olmaktadır. Ameliyat sırasında serum fizyolojik kullanılabildiği için, diğer yıkama sıvıları kullanıldığında ortaya çıkan ve kana göre daha düşük yoğunlukta olan bu sıvıların kana geçmesi sonucu ortaya çıkan bir takım problemler de pek görülmemektedir.
Son olarak, bu ameliyatları gerektiğinde lokal anestezi altında yapmak mümkün olabilmektedir.

Soru: 200 gr ve üstü ağırlıkta prostatı olan hastalarda lazer yöntemi uygulanır mı? Hastaya fayda sağlar mı?

Genellikle lazer ameliyatları kapalı prostat ameliyatı için uygun olan hastalarda uygulanmalıdır. Kesin bir sınır olmamakla beraber 60-80 gram civarnda prostat büyüklüğü olan ve ameliyata ihtiyacı olduğu saptanan hastalarda uygun bir yöntem olabilir.kadar Lazer ile prostat ameliyatı sırasında kanama oldukça az olduğu ve ameliyat için işlem sırasında kullanılan sıvı serum fizyolojik olduğu ve pek de emilmediği için, uzun süre ameliyata devam edilebilir. Yani büyük prostatı olan hastalarda da bu yöntem kullanılabilir. Ancak burada hastanın diğer yöntemlere göre çok daha fazla anestezi alacağı, çoğu zaman lazer tedavisi için kullanılan ve prob adı verilen lazer aletlerinin belli bir süreden sonra devre dışı kalıp, yeni bir aletin kullanılması gerekeceği, yani maliyetin oldukça artacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca çok büyük prostatlarda makul bir süre içinde yeteri kadar doku buharlaştırılıp, rahat idrar yapmayı sağlayabilecek bir kanal oluşturmak da mümkün olmayabilir. Bu nedenle hastanın lazer tedavisine uygun olup olmadığının, konunun uzmanı olan ürolog hekimlerin değerlendirmesi ve hasta ile karşılıklı görüşmesi sonrasında belirlenmesi gereklidir.

Kaynak: Anadolu Sağlık Merkezi web sitesi
(www.anadolusaglik.org)


İçeriği Paylaşın