Ses Teli Kanserine Lazer Uygulanıyor

Ses Teli Kanserine Lazer Uygulanıyor

Ses Teli Kanserine Lazer Uygulanıyor

Bizi Takip Et


Karbondioksit lazer tekniği, kulak-burun-boğazın birçok alanında uygulanıyor. Gırtlağın iyi huylu ve kötü huylu tümörlerinde seçilmiş olgularda başarıyla kullanılıyor. Lazer ile sınırlı ses tümörlerinin çıkartılması günümüzde diğer tedavi şekillerine bir alternatif. KBB; Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Feyzi Elez, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verdi.

Gırtlak tümörlerinde lazer tekniği; hastanede kalış süresinin kısalığı, maliyetinin düşük olması ve boyuna solunum için delik açma ihtiyacının olmaması en önemli avantajlarıdır. Gırtlağın mevcut kanser yayılımına engel olan bariyerleri, ses teli üzerindeki tümörün yayılmasını sınırlı tutmaktadır ve gırtlağın çatısı korunduğundan lazer ile ses telinin kısmi çıkarılması mümkün olmaktadır. Hem ışın tedavisi, hem de klasik cerrahide ses teli kanserleri için etkili tedavi sağlamaktadır.

Lazer hangi durumlarda uygulanır?

Ses teli kanserleri erken dönemde bulgu verdikleri için gırtlağın diğer bölgelerinin tümörlerine göre daha erken teşhis edilebilir. Erken bulgu vermesi (ses kısıklığı) ve diğer lenf bezlerine atlama olasılığının düşük olması, bu bölge kanserlerinin lazer ile çıkarılmasına olanak tanır. Bu tarzda bir cerrahi uygulamak için klasik olan kanserin ses telinin serbest kenarında, sınırlı büyüklükte olması, ses teli hareketinin engellenmemiş olması ve ses tellerinin önde birleştikleri noktanın etkilenmemiş olması gerekmektedir. Ayrıca ameliyat sırasında gırtlağın rahat görünüyor olması ve hastanın bir anestezi riski taşımıyor olması önemlidir.

Lazer cerrahisi nasıl uygulanır?

Bu ameliyat genel anestezi altında yapılmakta ve yaklaşık yarım saat sürmektedir. Hasta uyutulduktan sonra baş geriye doğru hafif atılarak, metal bir boruyla ağızdan girilir ve ses telleri görünür hale getirilir. Bu noktadan itibaren ses telleri mikroskop altında incelenir. Cerrahi tanı koymak amacıyla yapılıyorsa, hastayla ameliyat öncesinde konuşmak koşulu ile alınan parça patolog tarafından ameliyathanede incelenir. Eğer kanser tanısı konursa, aynı seansta lazer cerrahisi uygulanabilir. Böylece hastanın birden fazla anestezi alması engellenmiş olur. Lazerin mevcut bağlantılarıyla lazerin yaymış olduğu ışını mikroskop altında görmek ve ışını yönlendirmek mümkün olabilmektedir. Tümörün etrafındaki sağlam dokulardan geçilerek tümör dışarı alınır.

Lazerle ameliyat sonrası neler olur?
Lazerle ameliyatın en önemli avantajlarından biri, kanama olmamasıdır. Hasta ameliyatı takiben birkaç saat gözlendikten sonra eve gidebilmektedir. Ameliyat sonrasındaki erken dönemde ses kalitesi kötü olmakla birlikte tamamen normal hayatına dönebilmektedir. Hastanın beslenmesinde hiçbir sorun yaratmamaktadır. Bizim hasta grubumuzda başlangıçta ses kalitesi kötü olmakla birlikte, yaklaşık 4 ile 6 ay arasında vücudun oluşturmuş olduğu yeni ses teli nedeniyle ses sonuçları mükemmel hale gelmektedir. Lazerle bu şekilde sınırlı tümörler çıkarılabileceği gibi daha geniş ameliyatlar da yapmak mümkün hale gelmiştir.

Lazerin üstünlükleri nelerdir?

1. Doğal bir yaklaşım olması,
2. Hastanede kalma süresinin kısa olması,
3. Ameliyat sonrası dönemin çok rahat geçmesi,
4. Maliyetinin düşük olması,
5. Sonuçların daha büyük cerrahiler kadar iyi olması,
6. Daha iyi ses kalitesi,
7. Kanamanın az olması,
8. Ameliyat süresinin kısalığı,
9. Solunum için boyuna delik açılmaması,
10. Hızlı iyileşme,
11. Nedbe dokusunun az olması,
12. Cerrahiye göre ses telleri arasındaki yapışıkların az olması,
13. Gırtlağın iskelet yapısında değişiklik olmaması,
Kanser olmasına rağmen, hastanın bu sorundan çok kolay kurtulması ve psikolojik etkileniminin çok daha az olması.

Lazerin dezavantajları nelerdir?

Lazer enstrümanlarının pahalı olması bu işlemin sınırlı merkezlerde yapılabilmesine olanak vermektedir. Seçilmiş olgularda başarı oranı %100`e yakın olmasına rağmen, özellikle ses tellerinin ön birleşim yerlerinin tutulmuş olması başarıyı düşürebilmektedir. Başarıyı etkileyen faktörlerden bir tanesi de ameliyat sırasında gırtlağın iyi görünür hale gelmesidir. Kısa boyunlu olan kişilerde işlem bir parça daha zor olmaktadır. Bazı zor entübe edilen hastalarda, hastanın emniyeti açısından açık cerrahi tekniğe geçme mecburiyeti doğabilir. Ses kalitesi açısından ışın tedavisiyle kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. Ameliyat sırasında ve sonrasında istenmeyen yan etki olasılığı oldukça düşüktür. Lazer cerrahisi, gırtlağı korumaya yönelik bir tekniktir. Işın tedavisi ve diğer klasik cerrahi yaklaşımlara alternatif bir tedavi şekli olarak uygulanmaktadır.

Op. Dr. Fevzi Elez

ME-Dİ KBB MERKEZİ KBB, BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ UZMANI


İçeriği Paylaşın