Sessizce ilerleyen bir kanser: Böbrek kanseri

Sessizce ilerleyen bir kanser: Böbrek kanseri

Sessizce ilerleyen bir kanser: Böbrek kanseri

Bizi Takip Et


Anadolu Sağlık Merkezi Onkolojik Bilimler Koordinatörü Prof.Dr. Haluk Onat, böbrek kanseri ile ilgili bilgi verdi.

Böbreklerden kaynaklanan birçok kanser tipi bulunmaktadır. Ancak erişkinlerde en çok böbrek hücreli kanser tipi görülmektedir. Bu kanser tipi böbreğin kanı filtre eden ve idrarı oluşturan dokularından kaynaklanmaktadır

Belirtileri neler?
Böbrek kanserleri erken dönemlerinde sıklıkla herhangi bir belirti veya şikayet oluşturmamaktadır. Böbrek kanserinin büyümesi ile birlikte bazı belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Bunlar;
• İdrarda kan varlığı, gözle görülebilen kanama veya sadece idrar tahlilinde görülebilen mikroskobik kanama  şeklinde olabilir.
• Böbrek bölgesinde muayenede ele gelen kitle
• İştahsızlık
• Kilo kaybı
• Tekrarlayan ateş
• Devamlı olabilen yan ağrısı
• Genel halsizlik ve kendini kötü hissetme

Tansiyon yükselmesi, kan değerlerinde normalin altına inme de (kansızlık) böbrek kanserlerinde görülebilmektedir
Yukarıda bahsedilen belirtiler böbrek kanseri dışındaki hastalıklarda da gözlenebilmektedir.  Bu belirtileri olan kişiler doğru teşhis ve tedavi için en kısa zamanda bir üroloji uzmanına başvurmalıdır.
Ancak unutulmamalıdır ki erken dönem böbrek kanserlerinde hiçbir belirti olmayabilmektedir. Bu nedenle doktora başvurmak için yukarda bahsi geçen belirtilerin ortaya çıkması beklenmemelidir. Zira erken dönemde yakalanan böbrek kanserlerinin tedavi başarısı ve buna paralel olarak da tedavi sonrası yaşam süresi çok daha yüz güldürücü olmaktadır.

Kimler risk altında?
Böbrek kanseri, sigara içen kişilerde 5 kat daha fazla görülüyor.

Erken tanı için ne yapmalı?
Erken dönemde hiçbir belirti vermeden sinsice gerçekleşebiliyor. Bu nedenle düzenli aralıklarla doktor kontrolünde geçilmeli.

Tanı nasıl konuluyor ?
Doktorunuz ile görüşmenizde genel sağlık durumunuz hakkında sorular soruyor ve takiben fizik inceleme yapılacaktır. Ardından, genel sağlık durumunuzu değerlendirmek amacıyla sizden kan ve idrar örnekleri alınacaktır. Böbrek ve çevre organların değerlendirilmesi
amacıyla da çeşitli radyolojik tetkiklerden faydalanılmaktadır. Bunlar arasında ultrasonografi, IVP, bilgisayarlı tomografi, MRI gibi tetkikler yer almaktadır. Ancak bir kez böbrek kanseri ön tanısı konulduktan sonra hastalığın yayılım derecesini anlamak amacıyla doktorunuz ek tetkikler isteyebilir.

Nasıl tedavi edilir?
Böbrek kanserlerinde birinci basamak tedavi cerrahi yöntemle mevcut kanserli dokunun tamamen çıkarılmasıdır. Ancak unutulmamalıdır ki cerrahi ile tam tedavinin sağlanabilmesinde kanserin derecesi ve evresi çok önemlidir. Erken saptanabilen
böbrek kanserlerinde cerrahi ile tam tedavi sağlama şansı oldukça yüksektir.
Ameliyattan sonra hastalığın derecesine göre gerekirse immünoterapi denilen ek bir tedavi yöntemine başvurulabilir.
Kemik tutulumu olan hastalarda bölgesel ışın tedavisinden de (Radyoterapi) faydalanılmaktadır.
Kemoterapi ise sadece çocukluk çağında görülebilen Wilm’s tümöründe kullanılabilmekte, erişkinlerde görülen böbrek hücreli kanserlerde pek etkili olamamaktadır.

Akılda tutulması gereken önemli bir nokta da böbrek kanserlerinde cerrahi tedavi sonrası uzun yıllar boyunca düzenli takiplerin hastalığın kontrolü açısından önemli olduğudur.
Ayrıca, hastalığın ortaya çıkışındaki en önemli risk faktörlerinden birisi olan sigara içme alışkanlığının da mutlaka terk edilmesi gerekliliği de unutulmamalıdır.

Kaynak: Anadolu Sağlık Merkezi web sitesi
(www.anadolusaglik.org)


İçeriği Paylaşın