Sigara İçen Akciğer Kanserli Hastalara İlaçları Ödenmeyecek” Haberi İle İlgili Açıklama

Sigara İçen Akciğer Kanserli Hastalara İlaçları Ödenmeyecek” Haberi İle İlgili Açıklama


Bizi Takip Et


Son günlerde bazı yayın organlarında akciğer kanserli hastaların sigara içenlerine kanser tedavisinin SGK tarafından ödenmediği şeklinde bir haber yayınlanmıştır. Bu haberde geçen düzenleme yeni bir uygulama olmayıp bahsi geçen endikasyonlar, ilacın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ruhsatlandırılırken Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış endikasyonlardır. Yeni bir gelişme değildir.

Bildiğiniz üzere, ilaçlar hastalarımız için ruhsatlandırıldıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değerlendirilerek geri ödemeleriyle ilgili Sağlıkta Uygulama Tebliği(SUT) içerisinde ödenme koşulları yer almaktadır. Bahsi geçen akciğer kanserli bir grup hastada kullanım endikasyonu alan Erlotinib ile ilgili SUT tebliği aşağıda belirtilmiştir;

-Erlotinib; lokal ileri evre ya da metastatik adenokarsinom histolojik tipinde olan küçük hücreli dışı akciğer kanserli, hiç sigara kullanmamış, daha önce kemoterapi almış ve progresyon gelişmiş hastalarda; bu durumun belirtildiği tıbbi onkoloji uzmanının yer aldığı 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, ikinci ve üzeri tedavi basamaklarında bu uzman hekimlerce veya göğüs hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilir.

Erlotinib, kanser oluşmasına neden olan EGFR yürütücü mutasyonu pozitif  hastalarda oldukça etkili, hedefe yönelik yeni jenerasyon bir ilaçtır. EGFR mutasyonu pozitif hastalarda, ilk basamak kemoterapiye yanıt alınmaması halinde, uygun rapor düzenlenmesi ile (2.basamak) uygulamanın geri ödenmesinde problem bulunmamaktadır.

EGFR mutasyonu negatif hastalarda ilacın kullanımının çok anlamı bulunmamaktadır. EGFR mutasyonu genellikle sigara içmeyen adenokarsinomlu hastalarda görülmektedir. EGFR mutasyonu bakılamayan (yeterli nitelikte doku olmaması durumunda) hastalardan ancak sigara içmeyen adenokarsinomluların bu ilaçtan yarar görme şansı yüksektir.

Mevcut SUT düzenlemesi EGFR mutasyonu yaygın bakılamadığı zamanda hazırlanmış, yakın zamanda güncellenmemiştir. Bu nedenle mevcut düzenlemenin aşağıdaki gibi değiştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Erlotinib; EGFR pozitifliği saptanmış küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarının tedavisinde; bu durumun belirtildiği 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, tıbbi onkoloji uzmanı veya göğüs hastalıkları uzmanı tarafından reçete edilir.

Bu vesile ile ilgili SGK’nın uygulamasında bir sıkıntı olmadığını belirtir, öte yandan ülkemizde akciğer kanserli hastaların tedavilerinin gecikmemesi ve ilaca ulaşımda sıkıntı yaşamamaları açısından, göğüs hastalıkları uzman sayısının ve dağılımının tıbbi onkoloji uzmanlarının 3 katı olması nedeniyle, daha önce de SGK’ya başvurulan şekilde bir düzenlemenin gerekli olduğuna inanıyoruz.

Hepinize sağlıklı, sigarasız, dumansız bir yaşam dileklerimizle…

Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu – Türk Toraks Derneği Başkanı


İçeriği Paylaşın