Sigaranın Bebeklere Ve Hamilelere Zararı

Sigaranın Bebeklere Ve Hamilelere Zararı

Sigaranın Bebeklere Ve Hamilelere Zararı

Bizi Takip Et


Dünya Sağlık Örgütü’nün 2005 yılı verilerine göre, gelişmiş ülkelerde kadınların yüzde 9’u sigara içerken, gelişmekte olan ülkelerde bu oranın yüzde 22. Gelişmekte olan ülke statüsünde olan ülkemizde de benzer şekilde yıllar içerisinde kadınların sigara içme sayısında artış olduğu ve yaklaşık 4 kadından birinin sigara içtiği bilinmektedir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada kadınların mesleklerine göre sigara içme sıklıkları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Ev kadını…………….. 30,2 Öğretmen…………….. 53,8 Gazeteci……………… 57,8 Doktor………………... 33,9 Kadınlar arasında ergenlik döneminde başlayan sigara kullanma alışkanlığı, kadın evlenme çağına gelince fizyolojik ve psikolojik bağımlılığa dönüşebilmektedir. Günümüzde sigara içmenin bir hastalık türü olduğu ve bu kişilerin tedavi edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Sigara bağımlıları her ne kadar sigaranın kendilerini rahatlattığını, streslerini azalttığını düşünseler de bağımlı oldukları ve ancak nikotin alarak rahatladıkları için böyle düşünmektedirler. GEBELİKTE SİGARA KULLANIMI Kadınlarda gelişen sigara bağımlılığı çoğu zaman gebelik sürecinde de devam edebilmektedir. Sigara bağımlılığı olan kadınların yüzde 50-70’i gebelik esnasında da sigara kullanmayı sürdürmektedirler. Yurt dışında yapılan geniş çaplı bir çalışmada yaklaşık beş kadından birisinin gebe iken sigara kullandığı belirlenmiştir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda ise, genel olarak dört ya da beş kadından birisi gebeliğinde sigara içmektedir. Gebelikte sigara kullanımı çoğunlukla annenin sigara içme alışkanlığını bu dönemde de sürdürmesinden kaynaklanır. Böyle bakıldığında asıl sigaranın kendisi stres ve sıkıntı kaynağı olmaktadır. Özellikle bu alışkanlık gebelik döneminde devam ettiğinde daha da tehlikeli bir hale gelmektedir. Gebelikte sigara kullanımı hem annenin hem de bebeğin sağlığı açısından son derece zararlıdır. Sigara 4000 tane kimyasal madde içermektedir. Sigara annenin başta solunum sistemi olmak üzere kalp, damarlar ve vücudun diğer tüm organlarına zarar vermektedir. Sigaranın bu zararlı etkileri kısa ve uzun süreli olmak üzere iki şekilde görülmektedir. SİGARANIN GEBE KADINLARDAKİ FİZYOLOJİK ETKİSİ • Akciğerleri daraltarak akciğerlere daha az hava girmesine neden olur. • Damarlar daraldığı için tansiyonu yükseltir. • Nabzı hızlandırır. • Bulantı ve kusmaları daha da artırır. • Koku ve tat duyusunda azaltır. • Çabuk yorulmaya yol açar. • İştahsızlığa neden olur. SİGARANIN ANNE KARNINDAKİ BEBEK ÜZERİNE OLAN OLUMSUZ ETKİLERİ Sigaranın içinde bulunan maddelerden olan nikotin ve karbon monoksit bebek sağlığı açısından son derece zararlıdır. Bebek plasenta ve kordon aracılığıyla beslenmektedir. Sigara içen gebelerde, bebeğe yeterli miktarda oksijen taşınamadığından dolayı bebekler yeterince beslenememekte ve gelişememektedir. Oksijen bebeklerin büyümesini ve gelişmelerini sağlayan en önemli taşıma aracıdır. Anne kanında oksijen azaldığı zaman bebeğe giden oksijen miktarı ve diğer besin öğelerinin miktarı da azalmaktadır. Dolayısıyla sigara içen annelerin bebeklerinde büyüme ve gelişme geriliği ortaya çıkabilmektedir. Sigarada bulunan diğer zararlı maddeler ise, anne kanı ile taşınarak, bebeğe kadar ulaşabilmekte ve bebek bu maddelerden zarar görebilmektedir. Bebek anneye bağlıdır ve annenin yaptığı her hareketten etkilenmektedir. Gebelikte anne sigarayı bırakmaya başladığı andan itibaren bebek sağlığı da olumlu yönde etkilenmeye başlayacaktır. Anne sigarayı bıraktığında kanı zehirli maddelerden arınacak ve bebeğe daha bol miktarda oksijen gitmeye başlayacaktır. Bu nedenle anne adayı gebeliğinin hangi aşamasında olursa olsun sigarayı bırakma konusunda geç kalmış sayılmayacaktır. Sigara ilk trimestirde (gebeliğin 12. haftasına kadar olan dönem) bırakıldığı zaman anne karnındaki bebek, diğer dönemlere göre daha az zarar görür. Anne adayı ne kadar az sigara içerse, fetüs o düzeyde daha az etkilenir. Bu nedenle anne adaylarının sigarayı bırakmaları için çok fazla düşünecek zamanları yoktur ve bir an önce sigarayı bırakmaya karar vermeleri gerekir. Çünkü fetüs, tek bir sigara içildiğinde bile etkilenmektedir. SİGARANIN BEBEĞE VERDİĞİ ZARARLAR Bireyler, çoğu zaman kendi sağlığını riske atarak sigara içebilmekte¬dir. Sigara içmek, sadece bireyin kendi sağlığına değil aynı zamanda baş¬kalarının sağlığının da bozulmasına neden olmaktadır. Anne karnındaki bebeklerin ise ne yazık ki henüz tercih yapma şansları yoktur. Gebelik süresince anne adayları, bebekleri adına tercih yapmakta ve bebek¬lerde bu tercihlerden etkilenmektedirler. Örneğin; anne adayının gebeliği süresince sağlıklı beslenmesi ve aşılarını zamanında yaptırması bebeklerinin de daha sağlık¬lı doğmasına neden olacaktır. Sigara ise, anne adayının tercih yapmasını gerektiren en önemli konulardan birisidir. Sigaranın bağımlılık yapıcı bir madde olması nedeniy¬le anne adayları gebelik öncesinde başla¬dıkları bu bağımlılıktan hemen kurtulama¬makta ve gebe kaldıklarında da bu alışkan¬lıklarına devam edebilmektedirler. Aksi halde hiçbir anne adayı, bilinçli olarak bebeğinin zarar görmesini istemez. Sigaranın zararlı etkileri gebe¬lik oluşmadan önce başlamakta ve fetüsün ve yeni doğan bebeğin bütün hayatını etkilemektedir. Sigaranın gebelik oluşmadan önce, gebelikte ve yenidoğan bebeğin sağlığı üzerine etkileri aşağıda özetlenmiştir. SİGARANIN GEBELİĞİN OLUŞMASINA ETKİSİ Sigarada bulunan zararlı maddeler anne ve baba adaylarının doğurganlıkları/üretkenlikleri üzerine etki ederek, onların sağlıklı bir eş ve anne-baba adayı olmasını önlemektedir. Sigaranın daha gebelik oluşmadan verdiği zararlar: • Hormonları etkileyerek, üreme potansiyelini / doğurganlığı azaltmak¬tadır. • Erkeklerde sperm sayısını, spermlerin hareket etme yeteneğini ve hızını azaltmakta, şeklini değiştirmektedir. • Kan damarlarını etkilediği ve kanlanmayı azalttığı için erkeklerde ereksiyon problemlerine neden olmaktadır. • Sigara ovum ve spermlerin hareket etme hızını azaltarak düşük ve dış gebelik riskini artırmaktadır. SİGARANIN PLASENTAYA ETKİSİ • Anne karnında bebeği saran zarın erken yırtılmasına neden olmaktadır. • Aşırı vajinal kanamaya neden olmaktadır. • Plasentanın doğru yere yerleşmemesine ve/veya erken ayrılmasına neden olmaktadır. SİGARANIN GEBELİK ÜZERİNE ETKİSİ • Düşük riskini artırır. • Erken doğum eylemine neden olabilir. • Bebeğin anne karnında ölmesine neden olabilir. • Bebeklerin yarık dudak ve yarık damaklı • Bebeğin doğum ağırlığının düşük olmasına neden olabilir. • Bebeğin akciğerlerinin yeterince gelişmemesine neden olabilir. • Bebeğin anne karnında yeterince gelişememesine neden olabilmektedir. SİGARANIN EMZİRME DÖNEMİNDE VERDİĞİ ZARARLAR • Sigarada bulunan kimyasal maddeler anne sütü ile bebeğe geçmeye devam eder. • Sigara, anne sütünde bulunan vitamin C miktarını azaltır. • Sigara, süt üretimini azaltarak bebeğin yeterli miktarda beslenmesini engeller. • Sigara kullanan annelerde iştahsızlık olduğu için annenin yeterince beslenememesinden dolayı bebeğin de yeterince beslenememesine neden olur. • Sigara içen annelerin sütünün besleyici özelliği azalır. Sigaranın Bebeklik, Çocukluk ve Sonraki Dönemlerde Verdiği Zararlar • Doğumdan sonra bebekte pnomoni (zatürre) ve bronşit riski artar. • Akciğer fonksiyonlarını etkilediği için akciğer sorunları görülebilir • Sigara içen annelerin bebeklerinde ani ölüm sendromu 2 kat daha fazla görülür. • Orta kulak iltihabı ve astım gibi hastalıklar daha fazla görülür. • Sigara içen annelerin bebekleri daha sık hastalanır ve daha sık hastane hizmeti almak zorunda kalır. • Gebelik esnasında sigaraya maruz kalan bebekler, büyüdüklerinde daha fazla sigara bağımlısı olabilirler. Bazen anne adayları “ben bir önceki gebeliğimde de içtim bir şey olmadı” gibi paylaşımlarda bulunabilmektedir. Sigaranın sayılan bu olumsuz etkileri sigara içen her gebe kadında ortaya çıkmayabilir. Ancak anne adaylarının sigara içmesi yukarıda bahsedilen durumlarla karşılaşma risklerini 3-4 kat artırmaktadır. SİGARANIN YARARLARI VAR MIDIR? Sigara bağımlıları, sigaranın kendilerini rahatlattığını, sakinleştirdiğini düşündüğü için sigaradan vazgeçmek istememektedirler. Sigara bağımlıları sigara içmedikleri zaman tıpkı eroin bağımlısı gibi kriz yaşamakta ve bağımlılar bu krizi yaşamamak için sürekli sigara içerek rahatlamaya çalışmaktadırlar. Bazı sigara bağımlıları, sigaranın kilo almalarını engellediğini söylemektedirler. Sigara, kilo almayı iştahsızlığa neden olarak engellemektedir. Ancak bu durum vücudun dengesini bozmakta ve hastalıklara yatkınlığı artırmaktadır. Sigara bağımlıları bazen, sigaranın kendilerine arkadaşlık ettiğini düşünmektedirler. Özellikle kadınlar, sigarayı yalnızlığını gideren bir arkadaş, sinirlendiklerinde sığınılacak bir araç olarak görebilmektedirler. Sigaranın arkadaşlığı bireylere sürekli olarak zarar vermeye çalışan kötü bir arkadaş şeklinde olmaktadır. Gebelik döneminde bu zarardan özellikle bebekler de olumsuz olarak etkilenmektedir. Sigara bağımlılarının bazıları ise, ellerindeki tek lüksünün sigara içmek olduğunu söylemektedir. Geçmişte, sigara içmek modernliğin bir göstergesi olarak algılanmaktaydı. Günümüzde bu anlayış değişmiştir. Sigara içmek artık bir ayrıcalık değil, aksine bir hastalıktır. Ayrıca, gelişmiş ülkelerde, sigara içen kişiler toplumdan dışlanmaktadır. Sigara bağımlıları, bazen sigaranın arkadaşlar arasında iyi bir ikram olduğunu düşünmektedir. Sigara bir iletişim aracı olabilir ama bir tanesi bile bağımlılık yapmaktadır. Böylesine zehirli bir maddeyi rahatlıkla arkadaşlarınıza ikram edebilir misiniz? Şimdi sigaranın yararları konusunda bir kez daha düşünün? Sigaraya bağımlı olduğunuz için vücudunuza nikotin alarak rahatlamak size ya da bebeğinize bir yarar mı yoksa zarar mı sağlamaktadır? GEBELİKTE PASİF SİGARA İÇİCİLİĞİ Pasif sigara içiciliği, sigara içmeyen kişiye sigarayı içen kişiden daha fazla zarar vermektedir. Çünkü sigarayı içen kişi içine çektiği dumanı filtre ederek almaktadır. Ama sigaradan çıkan ana duman filtre edilmeden çevreye yayıldığı için, çevrede bulunan kişiler bu dumandan daha fazla etkilenmektedir. Ayrıca sigara içilmediği zaman, sigara tam olarak yanmadığı için çevreye yayılan yan akım duma¬nı daha fazla kimyasal madde içermektedir ve dolayısıyla daha zararlı olmaktadır. Bu nedenle gebe kadınların çevresel sigara dumanına maruz kalmaları son derece sakıncalıdır. Anne adayı gebeliği esnasında sigara içsin ya da içmesin başkalarının içtiği sigara dumanından etkilenmektedir. Annenin çevresinde içine çektiği bu duman plesenta aracılığıyla bebeğe geçmekte ve bebeğin büyüme ve gelişmesini yavaşlatmaktadır. Bu nedenle gebelik döneminde sigara içseniz bile sigaralı ortamlardan uzak durmanız gerekmektedir. PASİF SİGARA DUMANINA MARUZ KALAN ANNE ADAYLARININ KARŞILAŞACAĞI RİSKLER • Bebeğini kaybedebilir, • Düşük doğum ağırlıklı bebek doğurabilir, • Doğumsal anomalisi olan bebek doğabilir, • Bebekler doğduktan sonra ilk 6 ay içinde aniden ölebilir, • Bebekler doğduktan sonra daha sık hastalanır, • Bebeklerin akciğer fonksiyonları daha az gelişir, • Bebeklerde pnömoni, astım gibi sağlık sorunları daha fazla görülebilir, • Gebelik esnasında anne aracılığıyla çevresel sigara dumanına maruz kalan bebeklerde daha sonradan öğrenme güçlükleri ortaya çıkabilmektedir. Sigara içme davranışına son vermek hem size hem de bebeğinize ve çevrenize yarar sağlayacaktır. Ancak her kişinin elde edeceği yarar bazı küçük farklılıklar göstereceğinden herkesin kendine özel yarar listesi oluşturmasında fayda vardır. SİGARA BIRAKMANIN GEBEYE SAĞLAYACAĞI YARARLAR • Gelecekte kanser olma, kalp krizi geçirme ve akciğer sorunları yaşama riski azalır, • Hastalıklara karşı direnç artar, • Daha uzun süre yaşama şansınız artar, • Gereksiz yere para harcamanız azalır, • Dişlerde sararma, ağız kokusu gibi estetik olmayan görüntü ve kokular azalır, • Gelecekte bebeğiniz için daha iyi bir örnek olabilme olasılığınız artar. SİGARA BIRAKMANIN BEBEĞE SAĞLAYACAĞI YARARLAR • Bebeğinizin zamanından önce doğmasını engelleyebilirsiniz, • Bebeğinizin düşük kilolu doğmasını engelleyebilirsiniz, • Bebeğinizin akciğerlerinin daha iyi gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz, • Yediğiniz gıdalar ve oksijenin bebeğinize daha kolay ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz, • Bebeğinizin herhangi bir sağlık sorunu ile doğma riski azaltabilirsiniz, • Doğum yaptıktan sonra evinize bebeğinizle birlikte dönme şansınızı artırabilirsiniz, • Gelecekte, bebeğinizin sigara bağımlısı olma riskini azaltabilirsiniz. SİGARAYI BIRAKMALIYIM, ÇÜNKÜ SİGARAYI BIRAKIRSAM • Sağlıklı bir bebek doğurabilirsiniz, • Kendinizi daha enerjik hissedebilirsiniz, • Tat ve koku duyunuz normale döner, • Daha temiz dişlere ve daha iyi kokan bir nefese sahip olabileceksiniz, • Daha az öksüreceksiniz, • Kanser olma, kalp krizi ve felç geçirme riskiniz azalacak, • Kendinize, arkadaşlarınıza, ailenize ve eşinize daha güzel görünebi¬leceksiniz, • Kendi yaşamınızı kontrol altına alabileceksiniz, • Başkaları için ve gelecekte çocuğunuz için iyi bir model olabileceksiniz, • Çevresel sigara dumanına daha fazla maruz kalmayacaksınız, • Kendinizi daha sağlıklı hissedebileceksiniz, • Gereksiz yere para harcamayacaksınız (Sigaraya harcadığınız parayla başka şeyler alabilirsiniz) SİGARAYI BIRAKMALIYIM ÇÜNKÜ SİGARAYA HARCADIĞIM PARA: Bir günde:……………… Bir haftada:…………….. Bir ayda………………... Bir yılda:……………….. TL’dir Şimdi bu parayla neler alabileceğinizi düşünün. GEBELİKTE SİGARAYI BIRAKMANIN ÖNEMİ Gebelik, sigara bırakmak için en ideal dönemlerden birisidir. Çünkü anne adaylarının sağlıklı bir bebek doğurabilmeleri için, sigara içerek bebeklerinin sağlıklarını riske atmaktan kaçınmaları gerekir. Sigaranın bebek üzerine olan olumsuz etkilerini bilen birçok anne adayı bu dönemde sigarayı bırakmaktadır. Ancak bu dönemde sigaranın zararlı etkilerini bilmediği ya da sigarayı bırakamayacağını düşündüğü için bu alışkanlığını sürdüren anne adayları da vardır. Sigara bırakmaya, sigara bırakmanın zor bir iş olduğunu kabul ederek başlamak gerekir. Gerçekten sigarayı bırakmak zor ve ciddi bir iştir. Gebelikte sigara aşamalı olarak bırakılabilir. Her geçen gün içilen sigara sayısı azaltılarak tamamen bırakmaya doğru gidilebilir. Ancak bu yöntemin başarısı birden bırakmaya göre daha düşüktür. Çünkü sigara, aşamalı olarak bırakıldığı zaman yoksunluk belirtilerin atlatmak daha uzun zaman alabilmektedir. Bununla birlikte bu şekilde bırakma yönteminde, bebekler sigaranın zararlı etkilerine daha fazla maruz kalmaktadırlar. Sigara bırakma aşamasında verdiğiniz kararı ciddiye almanız ve bu konuda önerilen her şeyi aksatmadan yapmanız gerekir. “Şimdi bir tane içeyim de, sonra düşünürüm” ya da “bir tane içersem bir şey olmaz” gibi yaklaşımlar sizi başarısızlığa götürür ve bu konuda kendinize olan güveninizi azaltır. Bu nedenle sigara bırakma aşamasında ilk bir ayın zor olacağını kabul ederek başlamanız gerekir. Bu süreyi sigara içmeden atlatabilirseniz büyük oranda başarıya ulaşmış sayılırsınız. Yapılan müdahale çalışmalarında da kadınların gebelikleri sırasında ya sigarayı bıraktıkları ya da içtikleri sigara sayısını azalttıkları belirlenmiştir. Sigarayı bırakmanız, kendinize verdiğiniz değerle ilgilidir. Ayrıca şimdi bu bağımlılıktan kurtulmanız için çok güçlü bir nedeniniz, sigaraya tercih edebileceğiniz önemli bir şey daha var; Bebeğiniz. Şimdi sağlıklı bir bebek doğurmanız ve bebeğinizin yaşama daha sağlıklı başlaması sizin elinizde.
Kaynak: Havanı Koru web sitesi http://www.havanikoru.org.tr/

İçeriği Paylaşın