Tiroid Kısırlık Nedeni Mi?

Tiroid Kısırlık Nedeni Mi?

Tiroid Kısırlık Nedeni Mi?

Bizi Takip Et


Troid bezinin az çalışmasının tek başına kısırlık veya düşük nedeni olmadığını vurgulayan Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Dehan Yazıcı, “Ancak, kadının kendisinde veya genetik yapısında çocuk oluşumu ile ilgili bir sorun veya zemin varsa, onu aktif hale getirebiliyor” diyor. Kadında tiroid açısından; genç kızlığa geçiş, hamilelik ve menopoz olmak üzere üç önemli dönem bulunduğuna dikkati çeken Dr. Dehan Yazıcı, bu dönemlerde tüm hormonların alt üst olduğunu böylece tiroid probleminin ortaya çıktığını ya da zaten bilinen bir tiroid problemi varsa, ilerleme ihtimalinin bulunduğunu anlatıyor. Troid bezinin hormon salgısının dengede olup olmadığının belirlenmesi için hamilelikte kanda tiroid hormon testlerine yani serbest T3, serbest T4 ve TSH’ya bakılması gerektiğini söyleyen Dr. Yazıcı, bu testlerin yanı sıra ultrasonografi ile bezin yapısının incelenebildiği bilgisini veriyor. Dr. Dehan Yazıcı, gebelikte tiroid hastalığıyla ilgili tüm soruları yanıtladı. . Tiroidin az çalışmasıyla kadınlarda kısırlık arasında nasıl bir ilişki vardır, tiroidin az çalışması kadınlarda üreme sağlığı fonksiyonlarını nasıl etkiler? “Boynumuzun ön kısmında bulunan tiroid bezi tiroid hormonları salgılıyor. Bu hormonlar vücut için son derece önemli olup, belirli bir ahenk içinde salgılanması gerekiyor. Bir başka deyişle ne az, ne de fazla salgılanmalı. Çeşitli nedenlerden dolayı bu ahenk bozulduğunda, tiroid bezinin fazla veya az çalışması söz konusu olabiliyor ve de bu durum organizmaya zarar verebiliyor. Kadınlarda çok daha sıklıkla rastladığımız tiroid bezi problemleri özelikle bezin az çalıştığı durumlarda kişinin bünyesine ve veya genetik yapısına göre bulduğu zemine göre zarar veriyor, kendi zemin yaratmıyor. Bu bir kişinin kilosu, diğerinin kalbi, psikolojik hayatı, doğurganlığı veya daha başka problemler olabiliyor. İşte doğurganlık da burada devreye giriyor. Bir başka deyişle kadının kendisinde veya genetik yapısında çocuk oluşumu ile ilgili bir sorun veya zemin varsa, onu aktif hale getirebiliyor. Tiroid hormonlarının az çalıştığı ve de genellikle antikorların da pozitif olduğu durumlarda, problemin nedenini ortaya çıkardıktan sonra, bir an evvel muhtemelen tiroid hormonu vermek suretiyle tedaviye başlanarak bu engel ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Tiroid bezinin türlü nedenlerden dolayı az çalıştığı birçok kadın var, hepsinde kısırlık sorunu olacak diye bir durum yok. Daha önce de belirttiğim gibi ortada bir zemin olması gerekiyor.” . Tiroidin az çalışması düşüğe neden olur mu? “Düşüğün birçok nedeni var. Jinekologlar genelde birinci veya ikinci düşüklerde ortada görülen somut bir neden yoksa çok da fazla sorgulama yapmazlar. Ancak tekrarlayan düşüklerde araştırma yapma eğilimindedirler. Tekrarlayan düşüklerde tiroid açısından da değerlendirme yapılır. Eğer tiroid bezi salgısında bir problem varsa ve de kadının kendinde veya genetik yapısında türlü nedenlerden dolayı düşüğe eğilim mevcutsa tiroid problemi düşüğü tetikleyebilir. Tabii ki her düşükte tiroidi suçlamak son derece yanlış olur. Gerek kısırlık gerekse de düşük sorunu olan hastalarda tiroid problemi varsa, bizler tiroid problemini tedavi etmeye çalışıyoruz. Bizim amacımız tiroid problemini halletmek, kısırlık veya düşük sorunununa müdahale etmek değil. Tiroid problemi halledildiğinde, eğer tiroid hastalarda bu problemleri tetiklemişse, o etken oradan kalkmış oluyor ve bu da yüz güldürücü sounçlar ortaya çıkartabiliyor.” “GEBELİKTE KANDA TİROİD HORMON TESTİ YAPILMALI” . Hamilelik sırasında da tiroidin az çalışması ortaya çıkabilir mi, böyle bir durumda ne yapmak gerekir? “Kadınlarda tiroid problemlerinin erkeklere göre çok daha sık rastlandığından bahsetmiştik. Bunda kadınların hormon sisteminin çok daha komplike olması önemli rol oynamaktadır. Kadında tiroid açısından üç önemli dönem var; genç kızlığa geçiş, hamilelik ve menapoz. Bu dönemlerde tüm hormonların alt üst olması tiroid probleminin ya ortaya çıkarıyor ya da zaten bilinen bir tiroid problemi varsa onun ilerleme ihtimalini artırıyor. Bu yüzden de hamilikte bu şekilde tetiklenme söz konusu olduğundan tiroid problemi ortaya çıkabiliyor. Bunların hamilelikte tespiti zor değil. Kanda tiroid hormon testlerine yani serbest T3, serbest T4 ve TSH’ya bakılıyor ve de ultrasonografi ile bezin yapısı incelenenerek olası tiroid problemleri konfirme veya ekarte edilebiliyor. Bu problemler nodüller, bezin çok çalışması, iltihabı olabileceği gibi az çalışması da olabiliyor. Böyle bir durumda bezin niye az çalıştığı araştırılıp gerekirse hormon tedavisine başlanıyor. Bu problem hem anne hem de çocuk için önemli olduğundan hızlı davranmak gerekiyor.” . Hangi kadınlarda hamilelik sırasında tirodin az çalışması görülebilir? “Ailesinde yani anne, teyze veya halasında tiroid problemi olan kadınların, daha önceden bilinen tiroid problemi olsun olmasın hamilelikte tiroid hormon tahlillerini ve ultrasonografilerini yaptırmalarında büyük yarar var, çünkü bir anlamda tiroid sorunları için aday oluyorlar. Ayrıca geçmişlerinde tiroid hastalığı geçirenler ki özellikle tiroid iltihabı olanlar, aradan uzun yıllar geçmiş olsa bile, hatta problemi kendileri unutmuş olsalar bile, hamilelikte tekrar hatırlamalarında ve tiroidleriyle ilgilenmelerinde büyük yarar vardır. “HAMİLELİKTE TİROİD HORMON VE ANTİKOR TESTLERİ YAPTIRIN” . Bir hamilede tiroidin az çalıştığı nasıl anlaşılır, ne tür yakınmalar ortaya çıkar ve hangi testler yapılmalıdır? “Hamilelikte bütün hormonlar etkilendiğinden türlü semptomlar ortaya çıkabiliyor ve neyin neyle ilgili olduğu karışabiliyor. Tiroid bezinin az çalıştığı durumlarda sıkıkla rastlanılan kilo alma, yorgunluk, halsizlik, ciltte kuruluk, üşüme, uyku hali gibi semptomlar hamilelik belirtileriyle karışabiliyor. Ancak yüzde 15-20 hastada hiçbir semptom görülmeyebiliyor. Bu yüzden hiçbir klinik belirti olmasa da tiroid hormon ve antikor testleri mutlaka yapılmalı, ayrıca da ultrasonografi ile bezin yapısı incelenmelidir.” . İster önceden olsun ister hamilelik sırasında ortaya çıkan tiroidin az çalışması, anne karnındaki bebeğin sağlığını nasıl etkiler ve ne gibi önlemler alınmalıdır? “Tiroid bezinin az çalışması hamilelikte bazı şartlar oluştuğunda hem annenin hem de bebeğin sağlığını olumsuz yönde etkiliyebilir. Bu da bazı durumlarda düşüğe ve bebekte gelişme bozukluklarına neden olabilir. Çok sıklıkla olmasa da böye bir durumun meydana gelmemesi açısından hamilelerin tiroid testlerini mutlaka yaptırmaları gerekir- olası bir problem hemen yakalandığında ilaçla müdahale edilerek problemin ilerlemesi tamamen önlenebilir.” “TUZ TÜKETİMİNİ AZALTIN” . Tirodi az çalışan hamileler nasıl beslenmeli, ne yemeliler ve neden uzak durmalılar? “İlk başta, eğer verilmişse ilaçlarını çok düzgün almaları gerekir. İyot içeren ilaçları, özellikle içinde iyot bulunduran multivitaminlerin kulanmamalıdırlar. İyotlu kontrast madde ile radyolojik tetkik yapılması tiroid çok etkilemesine rağmen hamilelikte zaten yapılmadığından sorun yoktur. Ayrıca abartılı tuz kullanımı, abartılı deniz ürünleri ve abartalı kara lahana tüketimi istemeyiz.” . Hamilelikte iyotlu tuzun önemi nedir? “Her gün 100-300 mikrogram iyot alınması gereklidir. Bunda tuz almı önemli bir rol oynar. Hamileleikte görülen tiroid problemilerinden sadece bazılarında iyotlu tuzun fazla alınmamasını öneriyoruz. Her tiroid problemi olanın iyotlu tuz kullanmaması gerekir diye bir durum yoktur.” “GEBELİKTE TİROİD İLACI KULLANMAYA DEVAM ETMELİSİNİZ” . Tiroid yetmezliği olan kadınlarda hamilelik sırasında tiroid ilacı kullanması, anne karnındaki bebeğe zarar verir mi? “Kesinlikle tam tersidir. Tiroid bezi az çalışan hamile kadınların tiroid hormon ilaçlarını muhakkak alması hem annenin hem de bebeğin sağlığı açısından son derece önemlidir. Kaldı ki tiroid hormon tedavisi alan hamilelerde ilacın dozu kan sonuçları esas alınarak yüzde 30-50 oranında artırılır.” . Kadın emzirirken tiroid hormon ilacı kullanabilir mi? “Aynı durum emzirme için de geçerlidir. Emziren kadınlar hamilikte olduğu gibi tiroid hormon ilaçlarını düzgün olarak almalıdırlar.” . Emzirirken tiroid sintigrafisi veya tiroid ultrasonu çektirilebilir mi? “Gerek hamilelikte gerekse de emzirme sırasında, ultrason yapılmasında hiçbir sorun bulunmamaktadır, ses dalgalarının bezin yapısını değerlendirmek için kullanıldığı bu tetkikte radyoaktivite maruziyeti söz konusu değildir. Ancak aynı durum bezin fonksiyonunu değerlendirmek için yapılan ve radyoaktivite kullanılan tiroid sintigrafisi için geçerli değildir. Sintigrafi hamilelerde yapılmaz. Tiroid sintigrafisi, emzirme sırasında eğer çok gerekiyorsa teknesyum maddesi kullanılanarak yapılır ve bebeğin en az 12 saat emzirilmemesi istenir.”


İçeriği Paylaşın