“Trans Yağ Gerçeğimiz” Araştırma ve Haber Yarışması

“Trans Yağ Gerçeğimiz” Araştırma ve Haber Yarışması

“Trans Yağ Gerçeğimiz” Araştırma ve Haber Yarışması

Bizi Takip Et


Araştırmacı haberci; “kamu yararını zedeleyici ve suistimal edici her türlü eylem ve aktiviteyi ortaya çıkarır”. Bunun için bilinmeyenin ardındaki bağlantıları keşfeder ve ortaya çıkarır, bugüne kadar söylenmemişi ilk el kaynaklardan  elde eder, haberini destekleyici özgün veriler oluşturur ve bunları kamu yararına uygun şekilde toplum geneli ile paylaşır.

Eski tarihli, haber ajansları, basın bildirileri, bültenler, açıklamalar, kamu ve özel sektör kuruluşları, odalar, dernekler, vakıflar ve kişilerden farklı yollarla gelen bilgi, belge veya verilerin -ikinci el kaynaklardan elde edilen bilgilerin- derlenmesi suretiyle yapılacak haberler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sağlığa Evet Derneği ve Türk Kardiyoloji Derneği ortaklığında düzenlenen “Trans yağ gerçeğimiz” Araştırma ve Haber Yarışması’nın konu başlıkları;

 • 2020 itibarı ile yürürlüğe giren mevcut düzenlemeye uyum durumu ile yürütmede – piyasayı izlemede – denetimde yaşanan zorluklar,
 • Yasal ve yasadışı endüstriyel trans yağ üretim kaynakları ve kapasitesi,
 • Endüstriyel trans yağ ithalatı ve ihracatının ulusal ekonomiye kazandırdıkları ve sağlık harcamalarına olumsuz katkısı,
 • Doğrudan nihai tüketiciye sunulan ürün gruplarında endüstriyel trans yağlara “100 gr yağda 2 gr” kısıtlaması getirecek yeni mevzuatın gecikme sebepleri ile yayınlanmasının önündeki engeller.

Koşullar:

  1. Yarışma, Sağlığa Evet Derneği ve Türk Kardiyoloji Derneği çalışanları ve üyeleri ile birinci derece yakınları dışında tüm basın mensuplarına açıktır.
  2. Her başvurucu istediği sayıda ulusal veya yerel basında basılı ya da işitsel veya görsel yayınlanmış haber ile yarışmaya katılabilir.
  3. Başvurucular yukarıda listeli konulardan biri, birkaçı veya tümünü içeren yayınlanmış haber(ler)le yarışmaya katılabilir.
  4. Başvurucular, 10 Haziran 2020 tarihine kadar yayınlanmış haberin bir kopyası veya elektronik kopyası ile haber sahibinin adı, soyadı, kısa özgeçmişi, iletişim bilgilerini içeren bir yazıyı Cemil Topuzlu Cad. No. 16/1 Selamiçeşme – Kadıköy, İstanbul adresine kargo ile veya transyaglar@gmail.com adresine elektronik ortamda teslim etmesi gereklidir.
  5. Başvurunun adrese süresinde ulaştırılmasından ve bunun belgelenmesinden, kargo, posta, kurye veya elektronik servislerden kaynaklı sorunlardan başvurucu sorumludur. Başvurusu eksiksiz ulaşanlara “alındı teyid yazısı” gönderilecektir.
  6. Ödül alan veya almayan başvurular geri iade edilmeyecek, Sağlığa Evet Derneği ile Türk Kardiyoloji Derneği kurumsal olarak ve üyeleri, çalışanları kaynak göstermek suretiyle başvuruları yazılı veya sözlü beyanlarında kullanabileceklerdir.
  7. Şartnamenin ilan edildiği 18 Şubat 2020 tarihinden önceki bir tarihte yapılmış ve yayınlanmış haberler yarışmaya katılamaz.
  8. Sonuçlar 15 Haziran 2020‘de ilan edilecektir.
  9. Toplam ödül brüt 10.000 (Onbin) TL olup, Seçici Kurul’un değerlendirmesine göre ilk beş haber sahibi arasında eşit miktarda dağıtılacaktır.
  10. İhtilaf durumunda Seçici Kurul’un kararları tarafları bağlayıcıdır.

  Seçici Kurul Üyeleri:

  Doç. Dr. Ayça Boyacı, Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

  Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, Türk Kardiyoloji Derneği Saymanı

  Doç. Dr. Öner Özdoğan, Türk Kardiyoloji Derneği Üyesi

  Prof. Dr. Elif Dağlı, Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

  Tanzer Gezer, Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

  Prof. Dr. Füsun Yıldız, Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

  Murat Ceyhan, Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi


  İçeriği Paylaşın