“Türkiye’de Yaklaşık 3,5 Milyon Hepatit B Virüs Taşıyıcısı Bulunuyor”

“Türkiye’de Yaklaşık 3,5 Milyon Hepatit B Virüs Taşıyıcısı Bulunuyor”

“Türkiye’de Yaklaşık 3,5 Milyon Hepatit B Virüs Taşıyıcısı Bulunuyor”

Bizi Takip Et


Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü dolayısıyla, dünya çapında 325 milyon insanı etkileyen, karaciğerde iltihaplanma yaparak siroz ve karaciğer kanserine neden olan viral hepatitlere dikkat çekiyor. Türkiye’de yaklaşık 3,5 milyon hepatit B virüs taşıyıcısı olduğunun altını çizen Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, ‘Hepatitleri Test Et, Tedavi Et’ sloganı ile insanları harekete geçirerek toplumda farkındalık yaratmaya ve “kayıp milyonları” bulma arayışına davet ediyor.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Hepatit Birliği tarafından kabul edilen “28 Temmuz Dünya Hepatit Günü” dolayısıyla bir açıklama yaptı ve 2009-2010 yılları arasında Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin yayınladığı rapora göre, Türkiye’nin yaklaşık üçte birinin hepatit B virüsü ile karşılaştığına ve yaklaşık 3,5 milyon kişinin Hepatit B virüsünü yenemeyerek virüs ile infekte olduğuna dikkat çekti.

Viral hepatitlere sebep olan farklı virüs tipleri (A, B, C, D, E) bulunmaktadır. Viral hepatitler (B ve C), dünya çapında 325 milyon insanı etkileyen, karaciğerde iltihaplanma yaparak siroz ve karaciğer kanserine neden olan ciddi bir halk sağlığı problemidir. Karaciğer kanserinin temel nedenlerinden biri olan viral hepatitler nedeni ile her yıl 1,34 milyon kişinin hayatını kaybettiği belirtilmektedir. En sık rastlanan bulaşıcı hastalıklardan biri olan viral hepatit, tüm dünyada hala önemini koruyan dört küresel sağlık sorunundan biri olarak kabul edilmektedir. Türkiye Hepatit B virüsünün görülme sıklığı açısından orta düzeydeki ülkeler arasında yer almaktadır.

EN SIK GÖRÜLEN BULAŞ YOLU AİLE İÇİ GEÇİŞ

Virüs, kan ve diğer vücut sıvıları yolu ile bulaşır. Hepatit B virüsü taşıyan kişi ile korunmasız cinsel ilişkiye girilmesi, tıraş bıçağı, tırnak makası gibi özel eşyalarının paylaşılması, damar içi ilaç bağımlısı olanlarda ortak enjektör kullanılması, steril olmayan şartlarda cerrahi işlem ya da dövme yapılması sonucunda veya doğum esnasında anneden bebeğe hastalık bulaşabilir. Ülkemizde bulaşma şekli olarak çoğunlukla aile içi geçiş görülmektedir.

Hepatit B virüsü taşıyan kişiler ile temasta bulunanlar, virüs taşıyan anneden doğan bebekler, damar içi ilaç bağımlıları, eşcinsel ilişki, kan ve kan ürünleri kullananlar, hemodiyaliz hastaları, çoğul transfüzyon yapılan hastalar, tutuklular, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananlar ve sağlık çalışanları hepatit B infeksiyonu açısından risk altında bulunmaktadır.

HEPATİT B HASTALARININ SADECE YÜZDE 11’İ HEPATİT B VİRÜSÜ TAŞIDIĞININ FARKINDA

Kanında hepatit B virüsü bulunan bireylerin çoğunda hastalığa ait belirtilerin olmaması hastalığın uzun süre ile tanı almaması ve tedavisiz kalmasına yol açmaktadır. Kronik Hepatit B hastalığının tedavi edilmemesi durumunda 5 yıl içerisinde yüzde 8-20 oranında siroza dönüşme ihtimali bulunmaktadır. Sirozluların yılda yüzde 2-5’inde hepatosellüler kanser gelişebilir.

Hepatit B hastalarının sadece yüzde 11’i hepatit B virüsü taşıdığının farkındadır. Bu nedenle Hepatit B ile mücadelede aşı gibi koruyucu önlemlerin alınması, risk gruplarının taranarak belirlenmesi, değişik toplum katmanlarında ve sağlık çalışanlarında farkındalığın arttırılarak hastalığın erken tespiti ve uygun tedavi ile takibinin sağlanması büyük önem taşımaktadır.

“HEPATİTLERİ TEST ET, TEDAVİ ET”

Dünya çapında milyonlarca insan viral hepatit ile yaşıyor ve bu hastalıktan habersiz. 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü’nün bu yılki teması ‘Hepatitleri Test Et, Tedavi Et’ olarak belirlendi. ‘Kayıp milyonlarca hepatit hastasını bulma’ hedefine ulaşabilmek amacıyla viral hepatitler için tarama, korunma ve tedavi kampanyalarının oluşturulması büyük önem taşımaktadır.


İçeriği Paylaşın