Akciğer Kanseri Tedavisinde Uygulanan VATS Yöntemi Nedir?

Memorial Ankara Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Sedat Gürkök, akciğer kanserinde Video Yardımlı Göğüs Cerrahisi (VATS) yöntemi ile ilgili bilgi verdi.

Akciğer Kanseri Tedavisinde Uygulanan VATS Yöntemi Nedir?

Bizi Takip Et


En ciddi kanser türleri arasında yer alan akciğer kanserinin görülme sıklığı dünyada be ülkemizde giderek artış gösteriyor. Genellikle belirti vermeden sinsi bir şekilde ilerleyen akciğer kanserinin en önemli nedeni sigara kullanımı. Standart bir tarama yöntemi bulunmayan akciğer kanserinde erken teşhis büyük önem taşıyor.

Akciğer kanserinin tedavisinde cerrahi sıklıkla ilk adımı oluştururken, cerrahi alanda yaşanan teknolojik gelişmeler de tedavinin başarısını artırıyor. Minimal invaziv cerrahi olarak bilinen Video Yardımlı Göğüs Cerrahisi (VATS) yöntemi ise bu alandaki ileri tedavi teknikleri arasında yer alıyor. Hastanın göğüs boşluğuna 1 cm’lik kesilerden bir kamera sistemi ve özel olarak üretilen cerrahi aletlerin yerleştirilmesi yoluyla geçekleştirilen VATS yöntemi, daha az ağrı ve kanama, düşük enfeksiyon riski, kısa iyileşme süresi gibi avantajlar sağlıyor.

Memorial Ankara Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Sedat Gürkök, akciğer kanserinde Video Yardımlı Göğüs Cerrahisi (VATS) yöntemi ile ilgili bilgi verdi.

AKCİĞER KANSERİNDE ERKEN TANI HAYAT KURTARIR

Günümüzde en sık görülen kanser türleri arasında ilk sıralarda yer alan akciğer kanseri, hem erkekler hem de kadınlar için kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedeni oluşturmaktadır. Artık bir halk sağlığı problemi olarak karşımıza çıkan akciğer kanserinin en önemli nedeni sigara kullanımı olarak gösterilmektedir. Bununla birlikte inşaat, gemi, izolasyon gibi sektörlerde kullanılan asbest, toprakta bulunan radon gazı, uranyum ve petrol ürünleri gibi kansere yol açan kimyasallara maruziyet, aile hikayesi, yoğun hava kirliliği gibi faktörler akciğer kanseri nedenleri arasında yer almaktadır.  

ÖKSÜRÜK BELİRTİSİ CİDDİYE ALINMALI 

Erken dönemde belirti vermeyen ve sinsi bir şekilde ilerleyen akciğer kanserinde erken tanı, tedavi için büyük önem taşımaktadır. Rutin bir tarama testi bulunmayan akciğer kanserinin erken teşhisinde özellikle kişilerin yaşadıkları öksürük belirtisinin ciddiye alınması gerekmektedir. Yapılacak tanısal işlemler sonucunda akciğer kanseri teşhisi konulan hastaların tedavileri birbirinden farklılık gösterir. Hangi hastaya hangi tedavinin uygulanacağı, hastanın durumu, yaşı, hastalığın evresi ve tümörün yeri ve boyutu gibi faktörlere bağlı olarak belirlenmektedir. 

AKCİĞER KANSERİ CERRAHİSİ AÇIK VE KAPALI YÖNTEMLERLE YAPILABİLİR

Akciğer kanserinin tedavisinde cerrahi seçeneği, özellikle erken evre olan hastalarda ön plana çıkmaktadır. Akciğer kanseri cerrahisi ise açık ve kapalı yöntemler olarak uygulanmaktadır. Kapalı cerrahiler arasında yer alan Video Yardımlı Göğüs Cerrahisi yani kısaca VATS yöntemi, hastada cerrahi travmayı en aza indirmek amacıyla küçük kesiler ve özel aletler kullanılarak yapılan bir minimal invaziv cerrahi yöntemidir. Kullanımı günümüzde giderek yaygınlaşan VATS yöntemi, cerrahi planlanan hemen hemen bütün akciğer kanseri hastalarına uygulanabilmektedir. 

KAMERA YARDIMI İLE CERRAHİ PLANLAMA YAPILIYOR 

Bütün ameliyatlarda uygulanan genel cerrahi prensiplerinin uygulandığı VATS yönteminde hastanın cerrahi yapılacak bölgesine yani göğüs kafesine kamera giriş yeri açılır. Bu açıklık 1-1,5 cm uzunluğunda olur. Açılan giriş yerinden kamera ile göğüs boşluğuna girilerek, öncelikle cerrahi yapılacak alan değerlendirilir ve cerrahi yapılmasını sağlayan özel aletlerin toraks boşluğuna nereden gireceği belirlenir. Vakaya göre giriş yeri ya tek ya da çift olarak açılabilir ve bu yerlerden özel yapılmış cerrahi aletler göğüs içerisine yerleştirilerek operasyon gerçekleştirilir. 

VATS YÖNTEMİ BAŞARILI SONUÇLARI İLE ÖNE ÇIKIYOR

Açık yöntemden farklı olarak kaburga arasına ekartenin konulmadığı VATS yönteminde, ekartörün yol açabildiği doku ve sinir hasarı oluşmaz. Bununla birlikte VATS yöntemi hastaya daha az kanama, daha düşük enfeksiyon riski, hastanede kalış süresinin kısalması, günlük hayata erken dönüş, daha az ağrı ve estetik olarak izlerin küçük olması gibi avantajlar sağlar. 


İçeriği Paylaşın