Avrupa Kanser Kongresi’nde İmmüno-Onkolojik Tedaviler Öne Çıktı

Avrupa Kanser Kongresi’nde İmmüno-Onkolojik Tedaviler Öne Çıktı

Avrupa Kanser Kongresi’nde İmmüno-Onkolojik Tedaviler Öne Çıktı

Bizi Takip Et


20. Avrupa Kanser Kongresi (ESMO 2017) bu sene 8-12 Eylül 2017 tarihleri İspanya’nın Madrid kentinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 30.000 kişinin takip ettiği kongrede pek çok kanser türünde uygulanan yenilikçi yaklaşımlar ve tedavi olanakları onkologlar başta olmak üzere sağlık profesyonellerine sunuldu.

AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİNDE EN UZUN DÖNEMLİ İZLEM VE SONUÇLARI AÇIKLANDI

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş, Akciğer kanseri dünya genelinde kansere bağlı ölümlerin birinci sırada yer alan nedenidir ve Dünya Sağlık Örgütüne göre her yıl yaklaşık 1,7 milyon ölümle sonuçlanmaktadır. KHDAK, hastalığın en yaygın tiplerinden biridir ve tanıların yaklaşık yüzde 85’ini oluşturmaktadır. Ciddi bir sağlık sorunu oluşturan bu kanser türünde 2017 yılındaki yeni gelişmeler ışığında hastalarımıza İmmuno-Onkoloji tedavi seçeneklerini sunabilmek onkoloji gibi hızla değişen dinamiklerin olduğu bir alanda, tıbbi onkologlar olarak bizleri  heyecanlandırmaktadır. Yaşam süresinde uzama ve yan etkilerin yönetilebilir olması hastalara kaliteli bir yaşam olanağı sağlamaktadır.

Bağışıklık sistemi üzerinden etkili ilaçlar yani immunoterapiler önceden tedavi almış küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) için halihazırda standart bir tedavi haline gelmiştir ve yapılan iki çalışmada kalıcı, uzun dönem sağ kalım sağlamıştır.

Yapılan bu çalışmalarda immunoterapi ile mevcut kemoterapi tedavisine kıyasla sağlık durumu, yaşam kalitesi ve genel sağkalımda olumlu sonuçlar alınmıştır. Akciğer kanserinde ülkemizden değerli üyelerimizin de katıldığı diğer bir çalışmada tanı esnasında ameliyata uygun olmayan akciğer kanserli hastaların ideal tedavi yöntemi olan kemoradyoterapiye rağmen nüks etmeleri durumunda bağışıklık sistemi üzerinden etki eden diğer bir immunoterapi ilacının kullanıldığında uzun süreli olarak hastalıksız seyredebildikleri ve tedaviye bağlı yan etkilerin oldukça az olduğu gözlenmiştir.

Melanom da son derece ciddi seyreden bir cilt kanseridir ve olguların önemli bir kısmında ya tanı esnasında ya da ilerleyen süreçte beyin metastazı gelişme riski son derece yüksektir. Bu seneki ESMO’da özellikle beyin metastazlı melanom olgularında bu hastalıkta oluşan BRAF mutasyonuna yönelik tedavi kombinasyonları ile başarılı sonuçlar yayınlandı. Aynı şekilde yemek borusu ve mide kanserlerinde immunoterapinin hastalıksız sağkalımı uzattığını gösteren ve tedaviye bağlı yan etkilerin son derece az olduğu çalışmalar sunuldu.

Özellikle metastatik böbrek kanserlerinde klasik kemoterapinin tedavide bir etkinliği yoktur, bu nedenle bu hastalarda ilk  tedavide akıllı ilaçlar kullanmaktayız ve son derece iyi sağkalım sonuçları elde edilmektedir. Bu sene immunoterapi ile akıllı molekülleri karşılaştıran bir  çalışmada immunoterapilerin akıllı moleküllere karşı hem yan etki hem de toplam sağkalım bakımından üstünlük sağladığı gösterildi. Bu nokta da, başarılı olan tedavilerin daha da başarılılarının keşfedilmesi açısından önem arzetmektedir.

KANSER KRONİK BİR HASTALIK OLMA YOLUNDA 2017 yılındaki yeni gelişmeler ışığında hastalarımıza İmmuno-Onkoloji tedavi seçeneklerini sunabilmek onkoloji gibi hızla değişen dinamiklerin olduğu bir alanda, tıbbi onkologlar olarak bizleri  heyecanlandırmaktadır. Yaşam süresinde uzama ve yan etkilerin yönetilebilir olması hastalara kaliteli bir yaşam olanağı sağlamaktadır. Tüm bu gelişmeler gösteriyor ki, kanseri ölümcül bir hastalık olmaktan çıkarıp başedilebilir kronik bir hastalık haline getirme yolunda umudumuzu kaybettirmeyecek çok neden vardır.

AVRUPA KANSER KONGRESİ’NE TÜRK HEKİMLER  DE ÇALIŞMALARIYLA KATILDI

ESMO 2017 Kongresi, Avrupa Kıtası ile özdeşleşmiş bir kanser kongresi gibi gözükmekle birlikte, tüm dünyadan saygın medikal onkolog, radyasyon onkoloğu ve kanser tedavisi ile ilgilenen diğer branş doktorlarının da katıldığı ve tüm dünyaya önemli çalışmaların ilk kez açıklandığı bir kongredir. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Üyesi Doç. Dr. Nuri Karadurmuş “ESMO 2017 Kongresinin en sevindirici yönlerinden biri ülkemizden çok sayıda medikal onkologun klinik çalışma, sözlü sunum ve poster bildirilerinin de yayınlanmasıydı” dedi.

YENİ TEDAVİLER KANSERLE MÜCADELEDE UMUT OLUYOR

Kanser tedavisinde cerrahi müdahale, radyasyon, kemoterapi ve hedefli tedaviler bugüne kadar tedavinin temelini oluşturmuştur. Ancak lokal olarak ilerlemiş veya ileri evre kanserlerde bu yöntemler ile uzun dönemli sağkalım ve pozitif bir yaşam kalitesi sağlanmasına rağmen, hastaların büyük çoğunluğunda yeni tedavilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu karşılanmayan tıbbi ihtiyaç nedeniyle, temel mekanizması kanserle savaşmak üzere vücudun immün sistemi ile doğrudan çalışmayı hedefleyen ve İmmüno-Onkoloji olarak adlandırılan yenilikçi bir kanser tedavi yaklaşımı günümüzde kanser ile mücadelede ciddi bir ümit olmaya başlamıştır.


İçeriği Paylaşın