Birlik’te Eğitim

Birlik’te Eğitim

Birlik’te Eğitim

Bizi Takip Et


İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği ailesi olarak, Birliğimiz bünyesinde görev yapan çalışanlarımızın; bilgilerini ve verimliliklerini artırmak suretiyle hizmete ilgisini en yüksek düzeye çıkarmak, sunduğumuz sağlık hizmetinin etkinliğini ve kalitesini yükseltmek, nitelik ve niceliğini arttırmak amacıyla eğitimler düzenlemekteyiz.

İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastanelerine bağlı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koruyucu, geliştirici ve rehabilite edici girişimlerle bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak güçlenmesini sağlayan, hasta ve aileleri ile terapötik iletişim kuran, sağlık bilimi ve teknolojisindeki gelişmelere, yeni tedavi ve bakım yöntemlerine uyum sağlayabilen, acil, kritik ve karmaşık hasta bakım gereksinimlerini karşılayabilecek yetkinliğe sahip sorun çözme becerisi gelişmiş yoğun bakım hemşireleri yetiştirmek amacıyla; 24 Ekim 2016 ile 02 Aralık 2016 tarihleri arasında 19 katılımcıyla “Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı” düzenlenmektedir.

120 saat teorik eğitim, 120 saat pratik eğitim olmak üzere toplam 240 saatlik eğitim programında; “Yoğun Bakım Hemşireliği, Yoğun Bakımda Etik ve Yasal Durumlar, Yoğun Bakım Hasta ve Ailesine Psikososyal Yaklaşım, Kalite ve Güvenlik Kavramları, Yoğun Bakımda Enfeksiyon Kontrolu ve Önlenmesi, Yoğun Bakımda Kapsamlı Hasta İzlemi, Temel ve İleri Yaşam Desteği, Solunum Sistemi, Sinir Sistemi, Üriner Sistem, Gastrotestinal Sistem Hastalıkları ve Bakımı, Çoklu Sistem Sorunları ve Bakımı, Yoğun Bakımda Özel Hasta Grupları ve Transplantasyon” olmak üzere teorik çeşitli konu başlıklarına değinilecektir.

İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastanelerine bağlı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 17 Ekim 2016 – 15 Kasım 2016 tarihleri arasında 20 katılımcı ile ameliyathanede çalışan hemşirelere görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütecek bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak amacıyla “Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı” düzenlenmektedir.

96 saat teorik eğitim, 80 saat pratik eğitim olmak üzere toplam 176 saatlik eğitim programında “Ameliyathane Hemşireliği Görev Yetki ve Sorumlulukları, Ekip Çalışması ve İşbirliği, Etkili İletişim, Hasta Merkezli Bakım Modeli ve Ameliyathane Uygulama Standartları, Ameliyathane Hasta Bakım Süresi, Kanıt Temelli Uygulama, Ameliyathanede Hasta Güvenliği, Ameliyathanede Çalışan Güvenliği, Ameliyathanede Çevre Güvenliği, Ameliyat Öncesi Bakım, Ağrı Kontrolü, Isı Kontrolü, İlaçlar ve Solüsyonlar, Enfeksiyonun Önlenmesi ve Kontrolü, Pozisyon Verme, Cerrahi Aletler ve Dikiş Materyalleri, Kanama Kontrolü, Drenler, Pansumanlar, Yara İyileşmesi, Doku Örnekleri ile İlgili Yapılacak İş ve İşlemler, Ameliyathane Temizliği ve Dezenfeksiyonu, Atık Yönetimi, Dekontaminasyon, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon, Özel Cerrahi Uygulamalar” olmak üzere çeşitli konulara değinilecektir.


İçeriği Paylaşın