Eczacıbaşı, Mol-Image’ı Satın Aldı

Eczacıbaşı, Mol-Image’ı Satın Aldı

Eczacıbaşı, Mol-Image’ı Satın Aldı

Bizi Takip Et


Eczacıbaşı-Monrol, bir Ar-Ge ve ileri teknoloji firması olarak moleküler tıp konusunda araştırma, geliştirme, inovasyon ve üretim faaliyetleri yürüten Mol-Image’ı satın alarak, nükleer tıp alanındaki hedefleri doğrultusunda bir adım daha attı. Söz konusu satınalma ile yaratılacak sinerji sayesinde, Eczacıbaşı-Monrol’ün halen kullandığı bazı ilaç etken hammaddeleri ve sarf malzemeleri ile ilerleyen dönemler için planladığı yeni ürünlerin de, Mol-Image tarafından Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD’deki iyi üretim koşullarına uygun bir ortamda geliştirilmesi ve üretilmesi planlanıyor.

Ortaya çıkacak sinerji ile ayrıca, Mol-Image’ın geliştirdiği ve nükleer tıpta kullanılabilecek inovatif cihaz ve ekipmanların, Eczacıbaşı-Monrol satış kanalı kullanılarak başta Türkiye ve Avrupa olmak üzere tüm dünyaya sunulması da hedefleniyor.

AR-GE VE INOVASYON ÇALIŞMALARI

Satınalma nedeniyle düzenlenen imza töreninde konuşan Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Dr. Erdal Karamercan, büyümede itici güç olarak değerlendirdikleri inovasyona stratejik öncelikler arasında yer verdiklerini belirterek, “İnovasyon çalışmalarımızda artık radikal inovasyon aşamasına geldiğimize inanıyoruz. Mevcut iş alanlarımızda rekabet avantajı ve yeni fırsatları ortaya çıkarmak için çalışmalar gerçekleştirirken, radikal inovasyonu getirecek yatırımlar da yapıyoruz. Bunlardan biri de Mol-Image’ın Eczacıbaşı-Monrol bünyesine katılmasıdır” dedi.

Karamercan, “Mol-Image, nükleer farmasötik alanında gerçekleştirdiği Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla gücümüzü artıracak ve hem yurtiçi, hem de yurtdışı yatırımlarla büyümesini sürdüren Eczacıbaşı-Monrol’ün sektör liderliğini, Türkiye`nin yanısıra, hedeflenen dış pazarlara taşıyacaktır” diye konuştu. Bozlu Holding ve Mol-Image Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şükrü Bozluolçay da, Eczacıbaşı-Monrol’ün bu satınalma sayesinde nükleer tıp alanında yeni gelişmeleri takip eden konumundan çıkıp, gelişmelerin bizzat içinde olarak öncülük edeceğini belirtti.

Eczacıbaşı-Monrol’ün attığı bu önemli adımın, dünyada geliştirilmekte olan yeni moleküler görüntüleme teknolojilerinin eş zamanlı olarak Türkiye’de sunulmasına imkan sağlayacağını ifade eden Dr. Şükrü Bozluolçay, “Bu sayede, şu anda erken teşhisi mümkün olmayan bazı hastalıkların teşhis ve tedavi planlaması daha sağlıklı yapılabilecek” dedi.

MOL-IMAGE FİRMASININ FAALİYET ALANI

Bozlu Holding kuruluşlarından Moleküler Görüntüleme A.Ş. (Mol-Image), nükleer tıp alanında Ar-Ge çalışmaları yapmak, uygulamaya yönelik çalışmalarla yeni gereksinimleri saptayarak yeni cihazlar, kimyasallar, radyofarmasötikler ve radyasyondan korunma ekipmanları geliştirmek amacıyla 2002 yılında kuruldu.

1 Haziran 2008 tarihinde, mevcut binasında Ar-Ge faaliyetlerine başlayan Mol-Image, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kampüsü Teknoloji Serbest Bölgesi içerisinde 1500 metrekarelik alanda kurulu tesisinde molekül sentezi, mekatronik cihazlar ve radyasyondan korunma gereçlerinin geliştirilmesi ve üretimine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.


İçeriği Paylaşın