Çocukluk Kanserinde Erken Tanı Hayat Kurtarıyor

Çocukluk Kanserinde Erken Tanı Hayat Kurtarıyor

Çocukluk Kanserinde Erken Tanı Hayat Kurtarıyor

Bizi Takip Et


Türkiye’de yılda 3.500 çocuğa yani yaklaşık her 3 saatte, 1 çocuğa kanser teşhisi konulmakta ve bu rakam nükslerle birlikte 5.000’e ulaşmaktadır. Kanser konusunda bilinç ve doktora ulaşım kolaylaştıkça tedavi başarısı da yıllar içinde yükselmektedir.

Konu ile ilgili bilgi veren KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız:   “Çocukluk çağı kanserlerin çoğu ilk 5 yaşta görülür ve hızlı gelişir. Kemik tümörleri gibi bazı kanser türleri ise 10-15 yaşta daha sıklıkla görülmektedir. Sevindirici olan ise kanser tanı ve tedavisinde kaydedilen önemli gelişmeler ile günümüzde çocukluk çağı kanserlerinin erken tanı alan olgularda sağ kalım oranlarının anlamlı olarak yüksek olduğudur” dedi.

Çocukluk çağı kanserlerinin doğumdan ergenliğe kadar olan her yaş grubunda görülen ve tüm dünyada erişkin vakaları kadar önemli bir sorun olacağını belirten Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız hastalık özelinde önemli açıklamalarda bulundu.

Meyve ve sebzelerde kullanılan tarım ilaçları, içecek suyuna karışan nükleer atıklar, hormon tipi gübreler kanserojen madde içerdikleri için çocuk kanserlerinde önemli

Çocuk kanserlerinin oluşumunda genellikle geçirilen bazı virüs enfeksiyonlarının (EBV ve HIV gibi virüsler) bağışıklık sistemini çökerterek ve kansere neden olduğu düşünülmektedir. Bunun yanında bazı genetik yatkınlıklar da tümör oluşumuna sebep olabilir (Li -Fraumeni sendromu, Beckwith Wiedemann sendromu gibi). En önemlisi ise tarlalarda kullanılan hormon tipi gübreler, sıkılan böcek ilaçları besinlere geçerek kanserojen etkisi yapar.

Günümüzde gelişmiş ülkelerde her 900 erişkinden biri çocukluk çağı kanseri geçirmiş ve kurtulmuştur.  Yılda 350 bin çocuk (15 yaş altı) dünyada, yaklaşık 3.500 çocuk ise Türkiye’de yeni tanı alarak kanser tedavisi görmektedir. Dünyada her yıl oluşan kanserlerin yüzde 2 ve4’ü 19 yaş altı yaş grubunda gelişmektedir.

Türkiye’de çocuklarda en sık lösemi sonrasında ise lenf bezi kanserleri görülmektedir

Türkiye ve dünyada çocukluk çağında görülen kanserlerin yüzde  30’unu lösemiler oluşturur.  Kanser sıklığında ülkemizde ikinci sırada lenf bezi kanserleri (Hodgkin ve Hodgkin-dışı lenfoma) yer almaktadır. Bunları sinir sistemi tümörleri, böbreküstü bezi tümörleri, böbrek tümörleri ve yumuşak doku ve bağ dokusu tümörleri izlemektedir. Çocuk kanserleri genellikle hızlı çoğalan, büyüyen kanserlerdir. Birkaç hafta hatta günler içinde hızla büyüyüp belirgin hale gelirler. Hızlı büyüdükleri için de ilaç tedavisi (kemoterapi) ve ışın tedavisine (radyoterapi) duyarlıdırlar. Çocuk kanserleri cerrahi, kemoterapi ve gereğinde radyoterapi ile tedavi edilir.

TÜRKİYE’DE ÇOCUK KANSERLERİNİN ÜÇTE İKİSİ TAMAMEN İYİLEŞMEKTEDİR

Kanser tanı ve tedavisinde kaydedilen önemli gelişmeler ile günümüzde çocukluk çağı kanserlerinin erken tanı alan olgularda sağ kalım oranlarının anlamlı olarak yüksek olduğu da ayrıca bilinmektedir. Bu tür hastaların erken tanı alabilmeleri, bu konuda eğitimin yaygınlaştırılması ile mümkün olabilmektedir. Bu nedenle, bu hastalıklara ilişkin bulgu ve belirtilerin kişiler tarafından bilinmesi, hızla tanıya gidilmesi ve bu hastaların tam teşekküllü Onkoloji merkezlerinde bu konuda eğitim almış uzmanlar tarafından tedavilerinin yapılması, hastalıkla mücadelede başarıya ulaşılabilme açısından oldukça önem arz etmektedir.


İçeriği Paylaşın