Covid-19 KOAH Hastalarını Etkiledi

Covid-19 KOAH Hastalarını Etkiledi

Covid-19 KOAH Hastalarını Etkiledi

Bizi Takip Et


Philips, Dünya Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Günü özelinde yaptığı araştırma ile solunum sistemi sağlığına ve KOAH hakkındaki küresel çaplı değişimlere dikkat çekiyor. Royal Philips , Dünya KOAH Günü ile ilgili ilk araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Philips bu araştırmayla Çin, Hindistan, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 4000’den fazla yetişkinin görüşlerini alarak “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)” gibi solunum yolu hastalıkları ile ilgili küresel çaptaki farkındalığın tespit edilmesini hedefliyor. Araştırmada COVID-19’un solunum sistemi sağlığı ile ilgili genel algıları nasıl etkilediği yer alırken, ankete verilen yanıtlar solunum sistemi sağlığını iyileştirme konusunda atılan adımların arttığına işaret ediyor. Araştırma sonuçlarına göre; COVID-19, KOAH hastaları ve hasta yakınları için daha önce görülmemiş zorlukları getirirken, hastalıkla ilgili farkındalığı artırdı ve KOAH hastalarının alternatif bakım seçeneklerine yönelmesini sağladı.

Philips Bağlantılı Sağlık Teknolojileri İş Birimi Başkanı Huiling Zhang, “COVID-19 ile birlikte solunum sistemi sağlığı tüm dünyada gündelik hayatta konuşulan önemli bir konu hâline geldi” dedi.

Zhang değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü: “KOAH dünya çapında milyonlarca insanı etkilemesine rağmen kalp hastalığı gibi kronik vakalar kadar çok konuşulmuyor. Bu araştırmayı, KOAH hastalarının her gün yaşadığı strese ve zorluklara ışık tutmak için yaptık. İçinde bulunduğumuz dönemde bu zorluklar ve stres iyice artmış durumda. Araştırma sonuçlarına göre, solunum sistemi sağlığı ve bunu geliştirmek için atılan adımlar hiç olmadığı kadar öncelikli hale gelirken, COVID-19’un etkileri özellikle KOAH hastaları tarafından oldukça çok hissediliyor.”

COVID-19 İLE BİRLİKTE KOAH HASTALARININ KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR

COVID-19, KOAH hastalarının ihtiyacı olan sağlık hizmetlerine erişimini etkiledi. KOAH hastalarının yüzde 56’sı COVID-19’un KOAH tedavisi almalarını zorlaştırdığını söylerken, yüzde 58’i ise COVID-19 süresince hastalıklarıyla başa çıkma durumlarının onları çok yorduğunu belirtti. Hastaların yüzde 68’i, kronik hastalıkları nedeniyle COVID-19 sürecinde daha fazla endişe duyduklarını söyledi. COVID-19, KOAH hastalarının evde bakımını üstlenen aile üyelerini de zorlarken, bu kişilerin yüzde 79’u COVID-19 ile birlikte KOAH hastası olan yakınlarının evdeki bakımına eskisinden çok daha fazla özen gösterdiklerini dile getiriyor.

KOAH FARKINDALIĞI ARTIYOR ANCAK EDİNİLEN BİLGİLER ARASINDA DA CİDDİ FARKLILIKLAR VAR

COVID-19, KOAH hastası olan yaklaşık 65 milyon insan için bireysel endişeleri arttırsa da dünya çapında bu kronik rahatsızlığa yönelik farkındalığı da artırdı.  COVID-19 öncesine kıyasla şu anda her beş kişiden yaklaşık üçünün KOAH hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğunu belirten araştırma, bu durumun COVID-19’a bağlı olarak solunum sistemi hastalıkları konusundaki bilgilendirmenin artmasıyla ilgili olabileceğini ortaya koydu. COVID-19’dan önce araştırmaya katılanların yüzde 52’si KOAH hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtirken bu sayı şu anda yüzde 72’ye çıkmış durumda.

SOLUNUM SAĞLIĞINA ÖNEM VE TELE-SAĞLIK HİZMETLERİNE İLGİ ARTIYOR

Araştırmaya katılanlara göre, COVID-19’un başından beri yüz yüze sağlık hizmetleri ile ilgili endişeler artarken tele-sağlığa olan talep de yükselişte. Tele-sağlık hizmetleri özellikle genel muayene (yüzde 56 ile yüzde 62 arası), kronik sağlık sorunları ile ilgili rutin kontroller (yüzde 57 ile yüzde 64) ve yeni bir sağlık sorununu ele alma (yüzde 57 ile yüzde 63) amacıyla tercih ediliyor. Bu artış şaşırtıcı bir şekilde KOAH olmayan nüfus arasında daha yaygın. Bu kişilerin yüzde 55’i COVID-19 öncesinde kronik bir sağlık durumu için tedavi almak üzere tele-sağlığı tercih etmeye istekli olduğunu belirtirken, şu an bu oran yüzde 62. Ayrıca, KOAH hastaları COVID-19 sebebiyle kendi durumlarını yönetmek için daha iyi yollar aradıklarını belirtiyorlar (yüzde 75).


İçeriği Paylaşın