Covid-19 Sonrasında Kalpte Görülen Hastalıklar Ve Belirtileri

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Polat Canbolat, Covid-19 sonrası kalpte görülen hastalıklar hakkında önemli bilgiler verdi.

Covid-19 Sonrasında Kalpte Görülen Hastalıklar Ve Belirtileri
kalp sağlığı

Bizi Takip Et


Covid-19 sonrasında kalpte görülen hastalıkları İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Polat Canbolat anlattı.

 Covid-19 hastalığını geçirdikten sonra kalpte ne gibi problemler ortaya çıkar?

‘‘Covid-19 hastalığı sırasında ve sonrasında çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, çabuk yorulma gibi şikayetlerle sıklıkla karşılaşabiliyoruz. Ancak bu şikayetlerin çoğunluğunun kalbe bağlı olma ihtimali daha düşüktür. Önemli olan bu şikayetleri geçiştirmemek, altta kalple ilgili bir sıkıntı olur mu diye bakmak gerekir. Çok nadir de olsa özellikle yatarak tedavi gerektiren covid-19 hastalarında kalp krizleri görülebiliyor. Kalp kası iltihabı (miyokardit), kalp büyümesi gerçekleşebiliyor. Ayrıca akciğerde ve diğer damarlarda pıhtılaşma sorunlarıyla karşılaşabiliyoruz.’’

Bugüne kadarki covid-19 hastalarında kalpte sorunlar ne oranda ortaya çıktı?

‘‘İlk başlarda kalpte tutulumun daha sık olduğu yönündeydi. Ama çalışmalar yapıldıkça ayaktan hastalarda çok düşük; yatan, ağır geçirenlerde ve ek hastalığı olanlarda yüzde 1’e kadar ihtimalin oluşabildiği gözlemlendi.’’  

KALP KAÇINCI GÜNDEN SONRA COVID-19’DAN ETKİLENİYOR?

PCR testi pozitif çıkan bir kişide 14 günlük süreçte hemen kalp problemleri görülmeye başlıyor mu? Kalp kaçıncı günden sonra covid-19’dan etkileniyor?

‘‘Covid-19 hastalığının başlaması ile beraber kalple ilgili sıkıntılar da oluşabilir. Burada önemli olan şikayetlerin ne kadar arttığıdır. İlk 14 günde olur sonrasında olmaz veya sonrasında olur gibi yaklaşımlar doğru değildir. Genellikle hastalığa bağlı olarak da değişir. Örneğin eğer hastalığa bağlı bir kalp krizi durumu varsa bu ilk 14 günde de olabilir sonrasında uzamış etki olarak da oluşabilir. Hareketsiz geçirdiğimiz sürece bağlıdır. Çünkü hareketsiz yaşam akciğerde pıhtılaşmaya sebep olabiliyor. Ama kalp kası iltihabı hastalığın ilk 14 günlük evresinde başlıyor. Şikayetler de sonrasına kadar uzayabiliyor. Sonuç olarak covid-19’da kalple ilgili şikayetler altta yatan hastalığa ve hastalığın ne kadar ağır seyrettiğine göre değişiyor. Hala daha niye en sağlıklı kişide de rastlantısal olarak kötü seyredebiliyor; birçok ek hastalığı olan kişilerde tamamen grip gibi de geçebiliyor bilmiyoruz. Ama artık aşıyla beraber yatış oranlarında yüzde 80-90’lara varan düşüş var. Aşılı kişilerde covid-19 hastalığı gelişse bile ölümlerde yüzde 90 risk azalması var.’’

COVID-19 İLE GELİŞEN KALP HASTALIKLARI KALICI MI?

Covid-19’la birlikte gelişen kalp hastalıkları kalıcı mı yoksa geçici midir?

‘‘Covid-19’la birlikte gelişen kalp hastalıklarının kalıcı mı yoksa geçici mi olduğu hangi hastalığın geliştiğine bağlı olarak değişir. Eğer akciğere pıhtı atmışsa geniş bir yelpazede seyrediyor. Bazıları sadece nefes darlığıyla başvuruyor ve verilen kan sulandırıcı ilaçlarla tamamen düzelebiliyor. Bazıları büyük pıhtılaşmayla karşımıza çıkıyor ve bu durum daha ölümcül olabiliyor. Burada önemli olan hangi şikayetlerde acil olarak hastaneye başvurmak gerektiğinin ayrımını yapmaktır.’’ 

Kalp hastalığı görülme oranı Covid-19’u ağır geçirenlerde daha mı fazladır? 

‘‘Kalp hastalığı görülme oranı Covid-19’u ağır geçirenlerde çok daha fazladır. Hastaneye yatış gerektiren kişilerde kalp kası iltihabı gelişme ihtimali de; kalp kası iltihabına bağlı kalp yetersizliği gelişme ihtimali de daha fazladır.’’

EKSTRASİSTOL, MİYOKARDİT VE ENDOKARDİT VARSA...

Covid-19 ekstrasistolü olan hastaları nasıl etkiliyor? 

‘‘Genel anlamda hastalık zamanı ekstrasistol artar. Ayrıca uykusuzlukta, çay kahve tüketimi çok fazlaysa ve stresli durumlarda artar. Ekstrasistolü olanlarla covid hastalığı arasında kötü geçirme bakımında hiçbir risk yoktur. Yani oransal olarak ekstrasistolü olanlar daha ağır atlatmaz. Normal bireylerle aynıdır.’’

Miyokardit ve endokardit nedir?

‘‘Miyokardit kalp kasının iltihabıdır. Endokardit de kalbin iç yüzeyinin iltihabıdır. Endokardit genellikle altta yatan bir kapak hastalığına bağlı olarak gelişen bakteriyel hastalıklara bağlı kalbin iltihabıdır. Viral hastalıklar çoğunlukla kalp kasını etkiler bakteriyel hastalıklar altta yatan bir kapak hastalığı varsa kalp kapaklarını iltihaplaştırır. Covid-19’a bağlı endokardit riski yoktur.’’

Covid-19 geçirdikten sonra miyokardit ve endokarditin tedavileri nasıldır?

‘‘Hastanın miyokarditi nasıl geçirdiğine bağlı olarak tedavisi de değişir. Bu iltihaplar aynı grip, nezle gibidir. Grip ve nezlede kullanılan antienflamatuar ilaçlar uygulanır. Bazen yanına başka ilaç da eklenir ama bu kalp kası iltihabının şiddetine göre yapılan tedavide değişiklik gösterir. Hastalar çoğunlukla hafif atlatırlar.’’


İçeriği Paylaşın