Diyabet Hastalarının İlaca Erişimi Zorlaştı

Diyabet Hastalarının İlaca Erişimi Zorlaştı

Diyabet Hastalarının İlaca Erişimi Zorlaştı

Bizi Takip Et


Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) taslağında yeni nesil diyabet ilaçlarını hastalara sadece endokrinoloji uzmanlarının yazabileceğinin belirtilmesi tepkilere yol açtı.

Tebliğ bu haliyle uygulamaya konulduğu takdirde endokrinoloji uzmanı bulunmayan 45 ilde hastalar ve yakınları ilaç yazdırmak için başka illere gitmek ve  kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalacak.

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) tarafından yapılan açıklamada, “Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yayınladığı 2010 taslak Sağlık Uygulama Tebliği’nde yeni nesil diyabet ilaçlarıyla ilgili olarak yer alan uygulama sağlık profesyonellerinin ve hastaların tepkisine yol açtı. Tebliğ’de yeni nesil diyabet ilaçlarının reçetelendirilmesi endokrinoloji uzmanlarıyla sınırlandırılıyor. Yeni düzenleme sonucunda iç hastalıklar uzmanları da bu ilaçları reçeteleyemeyecek” deniliyor.

45 İLDE ENDOKRİNOLOJİ UZMANI YOK

Açiklama şöyle devam ediyor:

“Bu kısıtlama özellikle endokrinolog bulunmayan illerdeki diyabet hastaları ve yakınları için ilaca erişimde ciddi bir problem oluşturacak. Halen Türkiye’nin 45 ilinde devlet hastanelerinde görev yapan endokrinoloji uzmanı bulunmuyor. Bu durumda diyabet hastaları ve yakınlarının diğer illerdeki uzmanlara ulaşabilmek için kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalacakları hesaplanıyor. Bunu yapmadıkları takdirde ise yeni nesil diyabet ilaçlarına erişimleri mümkün olamayacaktır. Dolayı ile Taslak bu şekli ile kabul edilirse bu illerde yaşayan milyonlarca hastanın olumsuz etkilenmesi bekleniyor.”

TÜRKİYE’DE 4,5 MİLYON DİYABET HASTASI VAR

Diyabetin dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son derece önemli bir kronik hastalık olduğu vurgulanan açıklamada, yaklaşık 4,5 milyon diyabet hastasının bulunduğu Türkiye’de, bu hastalığın tedavisi için yılda 3 milyar TL harcandığı ve bu harcamanın sadece yüzde 8 -10`unun ilaçlara, geri kalanının ise diyabetle ilişkili komplikasyonlara, hastane yatışlarına ve operasyonlara ayrıldığı bilgisi veriliyor.

“ŞEFFAFLIK OLUMLU AMA…”

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) Başkan Yardımcısı Engin Güner konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sağlık Uygulama Tebliği’nin ilk kez bu yıl SGK tarafından taslak şeklinde yayınlanarak ilgili tarafların değerlendirmesine sunulmuş olması, şeffaflık ilkesinin güvence altına alınması bakamından çok olumlu ve önemli bir gelişmedir. Ancak özellikle diyabet konusunda getirilen kısıtlama, hastalarımızın ilaca erişimini ciddi şekilde güçleştirme riski taşımaktadır. Zaten, bildiğimiz kadarıyla konuya taraf olan tüm uzmanlık dalları ve uzman dernekleri bu uygulamanın sakıncalarını ortaya koyan açıklamalar yapmıştır. Çeşitli bilimsel raporlar, ülkemizde diyabet tedavisinde hedeflere ulaşılamadığını ortaya koymaktadır. Getirilen sınırlama, hedeflere ulaşılmasını daha da güçleştirecektir. Taslağa son şekli verilirken tüm paydaşların görüşlerinin dikkate alınacağını ve milyonlarca diyabet hastası ile onları tedavi eden hekimleri zor durumda bırakmayacak bir uzlaşma sağlanacağını umuyoruz.”

Güner şöyle devam etti:
“Sağlık Politikası planlamasında günübirlik önlemler yerine, uzun dönemli bir bakış açısının getirilmesi büyük önem taşımaktadır. AIFD olarak biz bu konuda bir diyalog ortamının geliştirilmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız.”


İçeriği Paylaşın