Araştırma: Eğitim Düzeyi Arttıkça Demans Riski Düşüyor

Dünya nüfusu her geçen gün yaşlanıyor. Yaşlanmayla beraber demans ve bunama riski de artıyor. Japonya'da yapılan bir araştırmada eğitim düzeyinin artmasını demans ve bunama riskini düşürdüğünü ortaya koydu.

Araştırma: Eğitim Düzeyi Arttıkça Demans Riski Düşüyor

Bizi Takip Et


Araştırmacılar, Japonya'daki demans ve bunama oranının zamanla nasıl değişeceğini araştırdı. Eğitim düzeyinin demans riskini düşürebileceğini buldular. Araştırmacılar, halk sağlığı politikasının, nüfusun yaşlanmasına hazırlanmak için cinsiyet ve eğitim eşitsizliklerini ele alması gerektiği sonucuna vardı. 

Dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip Japonya'da, nüfusun yaklaşık yüzde 29,2'si yani 36 milyon kişi 65 yaş üstünde. 65 yaş üstü nüfusun 3,5 milyonunda ise demans ve bunama görülüyor.

Yapılan çalışmalara göre 2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 16'sı 65 yaş üzeride olacak. Nüfus yaşlandıkça bunama ve demans görülme sıklığında da artış görülüyor. 

Araştırmacılar 2043 yılına kadar Japonya'da demans ve bunama oranlarının nasıl değişeceğine dair bir simülasyon hazırladı.

EĞİTİM DÜZEYİ ARTTIKÇA DEMANS RİSKİ DÜŞÜYOR

Bu çalışmalarda demansla geçen yılların kadınlarda 4,7 yıldan 3,9 yıla, erkeklerde de 2,2 yıldan 1,4 yıla düşmesi öngörüldü. Bu değişiklik demansa daha geç yakalanma ihtimaliye ilişkilendirildi.

Ayrıca 75 üstü kadınlarda, lise eğitimi olmayanların yüzde 28,7'sinin, yüksek okul eğitimi alanların da yüzde 6,5'inin demans riskiyle karşı karşıya olduğu tespit edildi.

Tokyo Üniversitesi Sağlık ve Sosyal Davranış Bölümü'nde profesör ve çalışmanın ortak yazarı Dr. Hideki Hashimoto, artan eğitim düzeyinin demans oranlarında düşüşü sağladığını söyledi.

12 RİSK FAKTÖRÜ

Uzmanlar, demans için 12 "değiştirilebilir risk faktörünü" belirledi. Buna göre, düşük eğitim, hipertansiyon, işitme bozukluğu, sigara, orta yaş obezitesi, depresyon, fiziksel hareketsizlik, diyabet, sosyal izolasyon, aşırı alkol tüketimi, kafa travması ve hava kirliliği en büyük risk faktörleri arasında. 

Araştırmacılar, halk sağlığı politikasının, nüfusun yaşlanmasına hazırlanmak için demans ve bunamada, cinsiyet ve eğitim eşitsizliklerinin ele alınması gerektiği sonucuna vardı. 


İçeriği Paylaşın