Her Yıl Yedi Milyon Kişi Sigaradan Kaybediliyor

Her Yıl Yedi Milyon Kişi Sigaradan Kaybediliyor

Her Yıl Yedi Milyon Kişi Sigaradan Kaybediliyor

Bizi Takip Et


Dünyada her yıl tütün ve tütün ürünlerine bağlı 7 milyon ölüm olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tütün kontrolü alanında acil ve kararlılıkla uygulanacak önlemler alınmadığı takdirde 2030 yılına dek bu rakamın 8 milyonu bulacağını belirtmektedir.

“GELİRİ DÜŞÜK OLAN YERLERDE SİGARADAN ÖLÜM ORANI DAHA YÜKSEK”

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu adına açıklama yapan, Çalışma Grubu Başkanı Dr. F. Çağla Uyanusta Küçük, sürdürebilir bir yaşam için sağlıklı bireylerin yetişmesi gerektiğini söyledi. Küçük, “Türkiye Küresel Gençlik Tütün Araştırması 2012 sonuçları sigara içen gençlerde sıklığın arttığını göstermektedir. Oranlar, kızlarda yüzde 8,3, erkeklerde yüzde 12,1’dir. Herhangi bir tütün ürünü kullanıyor olma sıklığı ise 13-15 yaş kızlarda yüzde 12,8 ve erkeklerde ise yüzde 20,3’tür.  Ayrıca 2003–2012 yılları arasında genç kızlarda herhangi bir tütün ürünü kullanma oranının yüzde 37 ve bir yıl içerisinde herhangi bir tütün ürünü kullanmayı düşünenlerin oranının ise yüzde 111 oranında arttığı saptanmıştır. Araştırmalar, sigara bağımlılığının ve sigaraya bağlı ölümlerin gelir, sosyoekonomik ve eğitim düzeyinin düşük olduğu koşullarda ve işsizlik oranlarının yüksek olduğu yerlerde daha fazla olduğunu göstermektedir.” dedi.

“TÜTÜN YETİŞTİRMEK İÇİN ORMANLAR YOK EDİLİYOR”

Sürdürülebilir bir yaşam için,  temiz sağlıklı çevre ve iklim koşullarının da düzelme olması gerektiğini söyleyen Küçük, şöyle devam etti:

Dünyanın birçok düşük ve orta gelirli bölgesinde, ormanlık alanlar tütün yetiştirmek için yok edilir. Sigara izmaritleri, orman yangınlarının önemli bir nedenidir. Ormansızlaşma, iklim değişikliğinin sebeplerinden biridir. Tütün yetiştiriciliği, pestisitlerin ve kimyasal gübrelerin yoğun şekilde kullanıldığı karmaşık bir süreçtir. Sigara dumanı iç ve dış ortam hava kirliliğine katkıda bulunur. Her yıl trilyonlarca izmarit, paket ve plastik ambalaj doğayı kirletmektedir. Sürdürülebilir bir yaşam için sorumlu üretim ve tüketim koşulları gerekir. Türkiye’de 2002-2014 yılları arasında yerli tütün üretimi azalmış,  2010–2015 arası dönemde tütün ithalatı artmıştır. 2011–2016 döneminde piyasaya tüketim amacıyla sunulan tütün ürünü sayılarında yüzde 9 düzeyinde artış mevcuttur. Türkiye’de 2011–2016 yılları arasında ulusötesi şirketlerin ürettiği sigara adedi, iç satışı ve ihracatı ve cirosu artmıştır.”

“DÜZ PAKET UYGULAMASINA ARTIK GEÇİLMELİDİR”

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Kalyoncu ise, Türkiye’de hayata geçirilen tütün kontrol politikalarının tütün ürününü tüketen bireyi hedeflemekte olduğunu, tütün ürünlerinin satışını ve üretimini yapan kesimleri kapsam dışında bıraktığını söyleyerek şunları söyledi:

“Oysa konuyla ilgili yapılan bilimsel araştırmalar, tütün ürününün pazarlama ve üretim süreçlerini kısıtlayan önlemlerin gerektiğini göstermektedir. Bu çerçevede daha önce Sağlık Bakanı düzeyinde verilmiş sözler doğrultusunda, düz (yalın) paket uygulamasının hayata geçirilmesi gerekmektedir. DSÖ, tütün endüstrisinin siyasi süreçlere müdahalesi ile mücadele etmek için sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesinin daha güçlü bir ulusal tütün kontrolü eylemine yol açacağını belirtmektedir.” dedi.

Geleceğimiz olan gençlerin sigara, nargile, e-sigara, dumansız tütün ürünlerinin kullanmasına engel olabilecek reklam yasakları, vergilendirme düzenlemeleri, kapalı alan yasaklarının kararlılıkla uygulanması da önemle üzerinde durulması gereken konuların başında gelmekte olduğunu söyleyen Kalyoncu, “Unutulmamalıdır ki, tütün salgınının yayılmasının önlenmesi sağlık haklarına saygı göstermek ve korumak anlamına gelir, aksi insan hakları ihlalidir” diyerek sözlerini tamamladı.


İçeriği Paylaşın