Kadınlarda Meme Kanserinden Sonra En Çok Troid Kanseri Görülüyor!

Avrasya Hastanesi Prof. Dr. Mustafa Vecdi Ertekin, kadınlarda meme kanserinden sonra en çok görülen tiroid kanseri hakkında önemli bilgiler verdi.

Kadınlarda Meme Kanserinden Sonra En Çok Troid Kanseri Görülüyor!

Bizi Takip Et


Tiroid kanseri, boynun dibinde hormon üreten küçük bir bez olan tiroid bezini etkileyen, meme kanserinden sonra ülkemizde kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türüdür. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülen troid kanseri hakkında merak edilenleri Avrasya Hastanesi Prof. Dr. Mustafa Vecdi Ertekin, anlattı.

TROİD KANSERİ TEDAVİSİNDE SONUÇ ALMA ORANI YÜKSEK

Tiroid bezi; boyunda orta hatta yer alan, 20–25 gram ağırlığında ve iç salgı fonksiyonu olan önemli bir organdır. Tiroid bezinin iyot kullanarak yaptığı hormon bütün vücut metabolizmasının düzenlenmesinde rol oynar. 

Tiroid bezindeki hücrelerin kansere dönüşmesiyle meydana gelen bir kanser türü olan tiroid kanseri, genellikle boyunda kitle veya tiroid bezi içinde nodül olarak ortaya çıkar. Hücrelerin kümeleşmesiyle oluşan yapıya nodül denir. Tüm kanser türleri arasında en az rastlanılan tür olan tiroid kanseri aynı zamanda tedaviye en olumlu dönen kanser türleri arasında da başı çekmektedir.

KADINLARIN RİSKİ DAHA YÜKSEK

Tiroid kanserleri 1 yıl içinde bildirilen tüm kanser vakalarının yüzde 1’ini oluşturmaktadır. En sık görülen endokrin kanserlerden biri olması nedeniyle önemi artmaktadır. Çocuklarda çok az görülmekle birlikte, 20’li yaşlardan sonra görülen kanserler içinde ilk 5 sırada yer almaktadır. Tiroid nodülleri, erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülmektedir. Ancak erkeklerde görülen tiroid nodüllerinin kansere dönüşme olasılığı daha yüksektir. Toplumda görülme sıklığı yüzde 4,2 olan tiroid kanserlerinin oluşma riski hayat boyunca kadınlarda yaklaşık yüzde 0,7, erkeklerde ise yüzde 0.25'tir. Türkiye’ de kanser tanısı konulan kadınlarda %12 görülme oranıyla meme kanserinden sonra 2. en sık görülen kadın kanseri olarak karşımıza çıkmaktadır.

TROİD KANSERİNİN NEDENLERİ

Tiroid kanserinin neden ortaya çıktığı tam olarak bilinmemekle birlikte bazı faktörlerin risk oluşturduğu bilinmektedir. Tiroid bezindeki hücreler genetik değişim geçirdiğinde oluşur. Bu mutasyonlar hücrelerin hızlı büyümesi ve çoğalmasına zemin yaratır. Aynı zamanda, bu hücreler, normal hücrelerin aksine, ölme yeteneklerini kaybederler. Biriken anormal tiroid hücreleri bir tümör oluştururlar.

Bunun yanı sıra bazı risk faktörleri söz konusudur.

Bunlar;

 • Kadın olmak,
 • Çocukluk çağında baş – boyun bölgesine uygulanan radyasyon,
 • Genetik sendromlardır.

TROİD KANSERİNİN TÜRLERİ

Papiller karsinom: En sık görülen tiroid kanseri türüdür, 10 vakada yaklaşık 8'ini oluşturur. Daha çok 40 yaşın altındaki insanları özellikle de kadınları etkiler.

 • Foliküler karsinom: Her 10 vakadan 1'ini oluşturan bu tür; orta yaştaki erişkinleri, özellikle de kadınları etkiler.
 • Medüller tiroid karsinomu: Görülme sıklığı 10 vakada 1'den azdır. 
 • Anaplastik tiroid karsinomu: Nadir görülen ancak en çok hasar veren türdür.  50 vakanın yaklaşık 1'ini oluşturur. Daha çok 60 yaş üstü insanları etkiler.

TROİD KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

 • Boyunda şişlik,
 • Nefes almada zorluk çekme,
 • Yutkunma zorluğu,
 • Yorgunluk,
 • Kilo artışı,
 • Sinirlilik,
 • Saçlarda dökülme,
 • Ciltte kuruluk,
 • Cinsel isteksizlik.

 TROİD KANSERİNİN TEŞHİSİ

Söz konusu küçük guatr olduğunda elle muayenenin ardından, kanda T3, T4, TSH seviyeleri ve tiroid sintigrafisi testleri ile teşhis yapılabiliyor. Aynı zamanda ince iğne aspirasyon biyopsisi ile daha çok tiroid kanseri teşhis edilebilir hale gelmiştir. Bunun yanı sıra tiroid kanserinin komşu dokulara ilerleyip ilerlemediğini öğrenmek için görüntüleme testleri kullanılabilir. Bunlar; bilgisayarlı tomografi (BT) taraması, pozitron emisyon tomografi (PET) veya ultrasondur.

TEDAVİDE KANSERİN EVRESİ BELİRLEYİCİ OLUYOR

Tiroid kanserinin tedavi seçeneklerinin kanserin evresine ve kişinin genel sağlık durumuna göre farklılık gösterdiğini dile getiren Avrasya Hastanesi Prof. Dr. Mustafa Vecdi Ertekin, "Çoğu vakada tiroid kanserini tedavi etmek için tiroid bezinin tamamen çıkarılmasını öneriyoruz. Aynı zamanda , tiroid bezini alırken, boyundaki genişlemiş lenf düğümlerini alıp bunları kanser hücreleri açısından test ediyoruz. Eğer ki, tiroid kanseri çok küçükse bu durumda , tiroid bezinin sadece bir tarafını almayı tercih edebiliyoruz" dedi.


İçeriği Paylaşın