Kalbe Bilgisayarlı Anjiyo

Kalbe Bilgisayarlı Anjiyo

Kalbe Bilgisayarlı Anjiyo

Bizi Takip Et


Tıp teknolojisindeki yenilikler, hastalıkların erken yakalanmasında hız ve kolaylık sağlıyor. “2x64 Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi” cihazı da bu yeniliklerden biri.

Acıbadem Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sinan Dağdelen, konuyla ilgili bir araştırma yaptıklarını belirterek 2007 yılı şubat ayında tamamlanan araştırmanın iki sonucunu açıkladı:

“Bu cihaz sayesinde, en yüksek kalp hızlarında bile tıkalı damarlarda çok kaliteli sonuçlar aldık. Ayrıca stent sonrası damarlarda tekrar tıkanma olup olmadığını klasik anjiyoya gerek duymadan, yüksek çözünürlükte görebilmemizdi.”

STENT SONRASI TIKANIKLIĞI GÖSTERİYOR

Araştırmayı iki aşamalı olarak gerçekleştirdiklerini belirten Doç. Dr. Dağdelen, birinci aşamayı stent uygulaması yapılmış 41 hastada, ikinci aşamayı ise 564 damar tıkanıklığı olan ya da tıkanma şüphesi duydukları  hastada gerçekleştirdiklerini söyledi. Yaptıkları araştırmayı 2007 yılı şubat ayında sonuçlandırdıklarını anlatan Doç. Dağdelen, araştırmanın birinci safhası hakkında şunları söyledi:

“Tıkalı damarlarına stent uygulanan hastalarda tekrar daralma var mı incelemek ve bunu 2x64 bilgisayarlı tomografi cihazıyla göstermek istedik. Çalışmada 41 stent uygulanmış hastada inceleme yaptık. Klasik anjiyoya gerek olmadan, bu cihazla stent takılan damarların yeniden tıkanıp tıkanmadığını rahatlıkla görebildik.”

TOMOGRAFİ İLE GEREKSİZ TEDAVİLER ÖNLENİYOR

Çalışmada klasik anjiyografi yapılan 9 olgunun 2’sinde stentin içinde daralma olduğunu tesbit ettiklerini belirten Doç. Dağdelen, tomografi kullanılarak ise 9 olgudan birinde tıkanıklık tesbit edildiğini, dolayısıyla bu sonucun daha kesin olduğunu söyledi. Elde edilen sonuçlar sayesinde hekimler, hastaya tekrar stent takmanın, balon yapmanın ya da ilaç tedavisi uygulamanın gerekli olup olmadığına karar veriyor. Stentin tıkanması konsundaki en önemli sorun, hastanın genetik yapısı ve stente verdiği tepkiden kaynaklanıyor. Bu durumda hekim bir yıl sonra stentin tıkanıp tıkanmadığını merak ediyor ve bu soruya cevap arıyor. Bunun için de  EKG, efor, talyum testi, klasik anjiyografi gibi testler yapılıyor. Bilgisayarlı tomografinin stentin tekrar tıkanıp tıkanmadığını anlamada önemli olduğunu vurgulayan Dr. Dağdelen, bu bilimsel araştırmanın Türkiye’de 2x64 cihazıyla yapılmış az sayıdaki bilimsel araştırma arasında yer aldığını söyledi.

KALBİ YAVAŞLATMADAN TIKANIKLIĞI GÖREBİLDİK

Çalışmanın ikinci ayağında, 564 kalp damarı tıkanıklığı (koroner arter hastalığı) olan ya da damar tıkanıklığı şüphesi olan hasta incelemeye alındı. Kalp damarları görüntülenerek bunların görüntü kalitesi analiz edildi. Kalp hızı 90’ın üzerine çıktığında kaliteli görüntü almada sıkıntılar ortaya çıktığına değinen Doç. Dağdelen, “Kalp damarlarındaki ciddi darlıkları rahatlıkla görüntüledik. Bu cihazın geniş kalp hızı aralıklarında yeterli kalitede görüntü almasına olanak tanıdığını saptadık” dedi.  Çalışmanın sonuçlarını değerlendiren Doç. Dr. Sinan Dağdelen, bu sonuçları şöyle özetledi:

“Biz 2x64 bilgisayarlı tomografi cihazıyla, geniş kalp hızı aralıklarında kaliteli görüntüyü yüksek çözünürlükte alabiliyor, koronerleri tam anlamıyla görebiliyoruz. Ayrıca kalbi yavaşlatmak için kullanmak zorunda kaldığımız ‘beta bloker’ ilaçları kullanmayarak, bu ilaçlardan kaynaklanan işlemsel zaman kaybını ve işlem komplikasyonunu ortadan kaldırmış oluyoruz. Çünkü bu ilaçlar, tansiyon düşmeleri ve nabızda yavaşlamalara neden oluyordu.

Kaynak: Acıbadem Hastanesi web sitesi
(www.acibadem.com.tr)


İçeriği Paylaşın