Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Akılcı Antibiyotik Kullanımına Yönelik Açıklaması

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Akılcı Antibiyotik Kullanımına Yönelik Açıklaması

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Akılcı Antibiyotik Kullanımına Yönelik Açıklaması

Bizi Takip Et


Akılcı antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında başlattığımız çalışmalar kararlılıkla sürmektedir. Antibiyotik direnci, sadece Türkiye için değil; küresel ölçekte önemli bir halk sağlığı riskidir. Bakanlığımızca 2018 yılında, 81 ilde 32 bin sağlık personeline yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiş; 828 bin vatandaşımız akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgilendirilmiştir. Akılcı antibiyotik kullanımının önemine dair kamu spotları hazırlanmış ve iletişim kampanyaları düzenlenmiştir. Tüm bu çalışmalarımız neticesinde; 2011 yılında bin kişi başına 42 birim olan antibiyotik tüketimimiz; 2018 yılında 31 birime gerilemiştir. Ayrıca;

2011 yılında reçetelerin yüzde 35 ’inde antibiyotikler yer alırken, 2017’de reçetelerin yüzde 25 ’inde antibiyotik yer aldığı tespit edilmiştir. Yani hekimlerimizin antibiyotik reçeteleme tercihinde yüzde 28,5 azalma görülmüştür. 2011 yılında Antibiyotik kutu satış rakamı 218 milyon kutu olarak gerçekleşmiştir. Şayet, antibiyotik tüketimimiz aynı oranda devam etseydi, 2018 yılında 267 milyon kutu antibiyotik tüketmiş olacaktık. Oysa çalışmalarımız neticesinde geçen yılki antibiyotik tüketimimiz kutu bazında 166 milyon olarak belirlenmiştir.  Dolayısıyla 2018 yılında 101 milyon kutu daha az antibiyotik tüketilmiştir.

2011 yılında ilaç için harcanan her 100 TL’nin yaklaşık 11 TL ’sini antibiyotikler için harcarken, 2018 yılında her 100 TL’nin yaklaşık 4,5 TL ’sini antibiyotikler için harcadığımız tespit edilmiştir.

Şayet, antibiyotik tüketimimiz 2011’deki seviyelerde olsaydı, 2018 yılında antibiyotiklere harcanan para yaklaşık 3 milyar TL olacaktı. Oysaki çalışmalarımız neticesinde bu rakam 1 milyar 293 milyon TL olarak tespit edilmiştir. Dolayısıyla Ülkemiz bütçesine 2018 yılı için yaklaşık 1,7 milyar TL katkı sağlanmıştır. Akılcı antibiyotik kullanımına yönelik çalışmalarla hem ülke bütçesine önemli katkı sağlanmış, hem de küresel bir sağlık sorunu olan antimikrobiyal direnç konusunda güçlü bir adım atılmıştır.

Unutulmamalıdır ki; Bakanlığımızın çalışmaları kadar, vatandaşlarımızın mücadelemize katkısı ve desteği de ülkemizdeki bilinçsiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle  reçetesiz  antibiyotik kullanmayalım  ve tedavi sırasında antibiyotikleri yarıda kesmeyelim.

Dr. Fahrettin KOCA

T.C. Sağlık Bakanı


İçeriği Paylaşın