Sağlıkta İkinci Görüş Almanın Önemi


Bizi Takip Et


Hastalıkların tedavisinde başlıca önemli iki nokta var: teşhisin doğruluğu ve önerilen tedavinin uygunluğu. Ansızın kapınızı çalan bir kalp krizi, kaza gibi durumlarda yeterli zaman yoktur. Doktorların koyduğu teşhis, hastanıza uygulanacak tedavi yöntemi konusunda ikinci, üçüncü görüş almak her zaman mümkün olmayabilir. Acil olmayan durumlarda ise mutlaka birden fazla hekimin görüşünü almakta fayda var.

İster kamu hastanesi olsun, ister özel hastane, sağlık kuruluşlarındaki aşırı yığılmalar hekimlerin teşhiste hata yapmalarına zemin hazırlayabiliyor. Diğer taraftan sınırlı zamanlarda hastalar da rahatsızlıkları tam anlatamıyor ve doktorun önerdiği tedavi yöntemi konusunda merak ettiklerini soramıyorlar.

Akıllı hasta olup elinizdeki görüntüleme yöntemleriyle ve tahlil sonuçlarıyla en azından başka bir hekimin daha kapısını çalarak tıbbi hatalara karşı kendinizi koruyabilirsiniz.

HEKİMLERİN DENEYİMLERİNİ GELİŞTİREMEMESİ

Uzmanlığıyla ilgili kongreleri, tıbbi toplantıları, yayınları takip etmeyen, sadece muayene ve ameliyat yapan hekimler de var. Tıptaki gelişmelerin baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüzde bu gruba giren hekimlerin kendilerini geliştirme- ye yeterli zaman bulamadıkları bir gerçek. Hastalara konulan teşhis ve tedavi önerileri konusundaki farklılıklar, yanlışlıklar bundan da kaynaklanabiliyor.

CERRAH AMELİYAT, DAHİLİYE UZMANI İLAÇ ÖNERDİĞİNDE…

Bir diğer önemli nokta ise, hastalıkların tedavisinde dok- torların uzmanlık alanlarına göre tedavi önceliklerinin farklı olması. Yani burada hastaya önerilen tedavinin yanlışlığı değil, doktorların ihtisas yaptıkları alana göre farklı tedavileri tercih etmesi söz konusu. Bir diğer sebep ise, doktorların hekimlik yaklaşımındaki farklılıklar, yeni bir tedaviyi uygulama konusundaki deneyimleri, bilgileri ve cesaretleri.

Annenizin daralma saptanan kalp damarlarına stent tedavisi mi yoksa bypass ameliyatı mı yapılacak? Tiroidinizdeki nodüller takip mi edilecek yoksa cerrahi müdahaleyle çıkartılacak mı? İşte böyle durumlarda hekimlerin uzmanlık alanlarına göre farklı yaklaşımları olabiliyor. Cerrahların çoğu ameliyatla sorunu kökünden çözmeyi önerirken, dahiliye uzmanları ilaç tedavisini ve takibi uygun görebiliyor.

Sonuçta bir hasta ya da hasta yakını olarak kapınızı çalan hastalıkla ilgili farklı tedavi yaklaşımlarını bilmek ve hekim tercihi yapmak sizin en doğal hakkınız. Akıllı hasta olmanın yolu buradan geçiyor. İkinci hatta üçüncü görüş almanızın önemi burada ortaya çıkıyor.

İKİNCİ GÖRÜŞ ALMANIZI GEREKTİREN 6 NEDEN

  1. Hastalığınız, uygulanabilecek tedavilerin özellikleri veriskleri hakkında detaylı bilgiye sahip olmanın en temel hasta haklarından biri olması
  2. Hekim seçme hakkınızın bulunması
  3. Cerrahlarla dahili branşlardaki uzmanların farklı tedavi yaklaşımları
  4. Hastanedeki yığılmalar, hastaya ayrılan sürenin yetersizliği nedeniyle tanıda ya da önerilen tedavide yaşanabilecek yanlışlıklar
  5. Tıp eğitimindeki ve mezuniyet sonrası eğitimdeki  yetersizlikler
  6. Hekimlik mesleğinin kötü kullanımı, tıp etiği ile bağdaşmayan durumlar

Aslında akıllı bir hasta için altta yatan neden fark etmiyor. Akıllı bir hasta olmak, acil olmayan hastalıklarda, özellikle ameliyat önerilen durumlarda mutlaka ikinci, üçüncü görüş almayı gerek

sagligimicin@gmail.com

Not: Bu yazı 12 Haziran 2016 tarihinde Yenibirlik Gazetesinde yayımlandı.


İçeriği Paylaşın