Skolyoz Hastalığı Nedir, Skolyoz Ameliyatı Riskli Midir?

Tıpta omurgada meydana gelen eğrilmeye Skolyoz denmektedir. Skolyoz hastalarının en çok endişe ettikleri konulardan biri skolyoz ameliyatının riskli olup olmadığıdır. BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Op. Dr. Zafer Soydan, 'skolyoz hastalığı nedir, skolyoz ameliyatı riskleri nelerdir?' sorularına yanıt verdi.

Skolyoz Hastalığı Nedir, Skolyoz Ameliyatı Riskli Midir?

Bizi Takip Et


Skolyoz hastalığı doğuştan veya daha sonradan gelişebilir. Skolyoz omurganın göğüs veya bel bölgelerindeki yana doğru eğriliği olarak bilinmektedir.  Eğrilik derecesi kişinin hayat kalitesini doğrudan etkiler.  Bundan dolayı skolyoza karşı erken dönemde önlem almak büyük önem taşır.  BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Op. Dr. Zafer Soydan, skolyoz tanı ve tedavi süreçleri hakkında bilgiler verdi. 

SKOLYOZ NEDİR?

Skolyoz; omurganın lateral eksende 10 ˚ fazla eğriliklerine verilen isim olmakla beraber eğrilik aslında 3 plandadır.

SKOLYOZ DOĞUŞTAN GELEN BİR HASTALIK MIDIR?

Skolyoz doğuştan olabildiği gibi, gelişim sürecinde ya da ergenlik döneminde de ortaya çıkabilmektedir.

SKOLYOZ HASTALIĞININ NEDENLERİ

Op. Dr. Zafer Soydan, skolyozun nedenleriyle ilgili, "Skolyozun bazı tiplerinde altta yatan etiolojik faktörler olmakla birlikte adolesan tipinde kesin bir neden gösterilememiştir. Skolyoza eşlik edebilen durumlar; santral ve periferik sinir sisteminin maturasyon bozuklukları, bağ dokusu hastalıkları (elastik ve kollajen liflerdeki bozukluklar), kas ve kemik hastalıkları, trombosit bozuklukları, moleküler biyoloji anormallikleri (örneğin melatonin, calmodulin, büyüme hormonu seviyelerindeki bozukluklar) sayılabilir ve bu hastalıkların çoğu için ayrıca bir genetik anomali tanımlanabilir" dedi. 

SKOLYOZ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Skolyoz olanlarda sırtta eğrilik, asimetri, kısalık farkı, kamburluk gibi belirtiler bulunur. 

SKOLYOZ TÜRLERİ 

Skolyoz konjenital, nöromusküler ve idiopatik şeklinde etiyolojik, yaşa göre ise 10 yaş öncesi erken başlangıçlı ve 10 yaş sonrası geç başlangıçlı olarak alt gruplara ayrılabilir.

Tüm skolyoz vakalarının %85’ini Adölesan Idiopatik Skolyoz (AIS) oluşturur. AIS prevalansı % 1.5-4.1 olup, erkek çocuklarına (0-3/1000) göre kız çocuklarında (3-9/1000) daha sıklıkla görülmektedir.

SKOLYOZ TEDAVİLERİ 

Konservatif ve cerrahi tedavi yöntemleri mevcuttur. Kararı verirken tam ve ayrıntılı bir tanı ve tetkik aşamasından sonra hastanın büyüme potansiyeli, yaşı, eğrilik miktarı ve tipine göre karar verilir.

SKOLYOZ TEHLİKELİ MİDİR?

Skolyozda temel olarak ilk tanıda hangi derecede eğriliklerin nerede olduğunun önem taşıdığını söyleyen Op. Dr. Zafer Soydan,  "Ne kadar sürede ne derece büyüyeceğini tahmin etmek gerekir. Bunun için Risser Skalası ismi verilen bir ölçü mevcuttur.

• Risser Evre 0 ve 1 olan hastalar büyüme potansiyeli açısından son derece risk altındadır.

• Risser Evre 4: omurga büyümesinin,

• Risser Evre 5 ise boy uzamasının sonunu gösterir.

AIS ne kadar erken saptanırsa Risser evresine paralel olarak tedaviye başlanması gerekir. Risser evresi düşük olan yaşı küçük hastalar risk altındadır. Örnek olarak, Adolesan İdiopatik Skolyoz hastalığında 10-12 yaş arasında ve ilk eğrilik derecesi 19 ˚ ’den az olan hastalarda ilerleme oranı %25 iken, ilk eğrilik 30 ˚ üstü olanlarda ilerleme oranı %90 dır." dedi. 

SKOLYOZ AMELİYATI RİSKLERİ 

Skolyoz hastalarının en çok endişe ettikleri konulardan biri Skolyoz ameliyatının riskli olup olmadığı. BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Op. Dr. Zafer Soydan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Genel olarak skolyoz cerrahisi ile ilgili komplikasyon oranı % 5.2-15.4 arasında rapor edilmiştir. Nörolojik komplikasyon oranı ise genel olarak % 1 altında gözlenmektedir. Nöromonitörizasyon kullanımı nörolojik arıza riskini oldukça azaltmıştır. Nörolojik olmayan komplikasyonlar arasında kanama, enfeksiyon, ameliyat pozisyonuna bağlı gelişen çoğunlukla geçici göz ve periferik sinir arızaları, nadiren gelişen psödoartroz, eğrilikte ilerlemenin devam etmesi(%2-13) gibi durumlar görülebilir."


İçeriği Paylaşın