Türk Toraks Derneği’nden, Tütün Kontrolündeki Kazanımların Artması Ve Korunması İçin Açıklama

Türk Toraks Derneği’nden, Tütün Kontrolündeki Kazanımların Artması Ve Korunması İçin Açıklama

Türk Toraks Derneği’nden, Tütün Kontrolündeki Kazanımların Artması Ve Korunması İçin Açıklama

Bizi Takip Et


Düz paket,  yasalar uyarınca sağlık uyarıları dışında, markanın adı ve  ürün bilgisinin standart yazı tip ve boyutuyla yazılması ve markaya ait logo, renk, resim ve promosyon bilgilerinin kullanılmasının yasaklanması olarak tanımlanır.  Kasım 2018 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan ve ülkemizde tütün kontrolü adına çok önemli bir kazanım olan “sigaraların reklam unsuru oluşturmayacak şekilde tek tip düz pakette satışa sunulması” uygulamasını düzenleyecek olan yönetmelik, 1 Mart 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar hakkında yönetmelik” başlığı ile 30701 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Türk Toraks Derneği olarak, Düz Paket uygulamasının yasalaşmasını büyük memnuniyetle karşılıyoruz.

“YENİ TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN SATIŞININ ÖNÜNÜ AÇACAĞI ENDİŞESİNDEYİZ”

Yayımlanan yönetmelikte tütün mamulleri “içimlik tütün ürünü” veya “yanma süreci ile tüketilen ve tüttürme yoluyla içilen” tanımları ile iki grup olarak yer almaktadır. Marka uygulanması, ambalaj renk, şekil ve içeriği ile mamul özellikleri ve sağlık uyarılarına ilişkin genel düzenlemeler, “tütün mamullerine” yönelik tanımlanmış olup; genel uyarılar, bilgi mesajları, birleşik sağlık uyarılarına ilişkin düzenlemelerin ise “içimlik tütün mamullerine” yönelik ele alındığı görülmektedir. Ayrıca metinde “katkı maddesi içeren mamul çeşidinin yanma süreci sonunda veya yanma süreci olmaksızın emisyonları” ibaresi bulunmaktadır. Yanma süreci olmaksızın emisyon veren ürün, ısıtılmış tütün ürünü veya elektronik sigaradır. Tütün mamulü ve içimlik tütün ürünlerindeki ayrımın yanma süreci temelli tanımlanması ve bu iki grup ürün ile ilgili katkı maddeleri, girdi ve paketleme koşullarının farklı olması nedeniyle, söz konusu düzenlemelerin Türkiye’de satışı yasal olmayan ısıtılmış tütün ürünleri ve elektronik sigara pazarlanmasına olanak tanıyabileceği endişesini duymaktayız. Birer tütün ürünü olan ve sigara gibi nikotin içerdiği için bağımlılık yapan sözde zararı azaltılmış elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri dahil tütünden elde edilen ve nikotin içeren her ürün sağlığa zararlıdır.

Ülkemizde tütün ve tütün ürünleri kontrolü alanında elde edilen kazanımların artması adına, tanımlanan mevzuatın iyileştirilmesini temenni ediyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.


İçeriği Paylaşın