AİFD: İlaca Erişim Güçleşecek

AİFD: İlaca Erişim Güçleşecek

AİFD: İlaca Erişim Güçleşecek

Bizi Takip Et


AİFD, Hükümet tarafından açıklanan Orta Vadeli Yeni Ekonomik Program kapsamında ilaç ve sağlık harcamalarıyla ilgili planlanan tasarruf önlemlerinin Türkiye’de hastaların ilaca erişimini güçleştireceğini ve ilaç endüstrisinin gelişimini olumsuz etkileyeceğini bildirdi.

Yapılan açıklamada Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanan “Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın ve “2008 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile birlikte hastalar, eczacılar ve ilaç endüstrisi için zor bir dönemin başlayabileceği vurgulandı.

“BÜTÇE AÇIĞININ FATURASI SAĞLIK SEKTÖRÜNE KESİLDİ”

AİFD adına yapılan açıklama şöyle: “Ana hatları açıklanan Orta Vadeli Yeni Ekonomik Program kapsamında hazırlanan ve yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’ ile ilaç fiyatlarının daha da düşürülmesi amaçlanmıştır. Yapılan düzenlemelerle, ülkemizdeki jeneriği olan ilaç fiyatlarının, referans ülkedeki fiyatın en fazla % 60’ı ile sınırlandırılacağı belirtilmiştir. Diğer yandan yeni yayınlanan tebliğde mevcutta uygulanan yüzde 11 iskontoya ilaveten sadece orijinal ilaçlara uygulanacak yüzde 13 ilave iskonto ile tasarrufun tek taraflı olarak orijinal ilaçlar üzerinden yapılıyor olması hakkaniyetli bir uygulama değildir.

Ne yazık ki, ülkemizin yaşadığı bütçe açığının faturasının sağlık sektörüne ve ilaç endüstrisine çıkartıldığı anlaşılmaktadır. Uygulanmakta olan Referans Fiyatlandırma Sistemi ve ilaç sektörümüzün bugüne kadar göstermiş olduğu büyük özveriler sayesinde, Türkiye halen Avrupa’da orijinal ilaçların en ucuz satıldığı ülkelerden biri olmuştur. OECD ortalamalarında da Türkiye, ilaç fiyatlarının en ucuz olduğu ülkeler arasındadır. Artan talep ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik ülkemizin ilaç faturası, endüstri olarak yaptığımız ıskonto ve fiyat indirimleri sayesinde azaltılabilmiştir. Ancak yapılan son düzenlemelerle, ülkemizde jeneriği bulunan ilaç fiyatlarının, referans alınan Avrupa ülkelerindeki fiyatların en fazla % 60’ı ile sınırlandırılması büyük sıkıntılara yol açacaktır. Öncelikle hastalarımızın yeni, etkin ilaç ve tedavilere erişiminin zorlaşması riski doğabilecek, endüstrimiz yatırımların aksaması ve yeni yatırım kararlarının alınamaması nedeni ile başta istihdam küçülmesi olmak üzere önemli sorunların yaşanacağı zor bir döneme girecektir.

70 milyonu aşkın bir nüfusa sahip olan ülkemizde refah artışıyla ve Genel Sağlık Sigortası’nın uygulamaya geçmesi ile birlikte sağlık hizmetlerine erişim artmakta, bunun yanı sıra yaşlıların ve kronik sağlık sorunlarıyla mücadele eden hastaların nüfus içindeki oranları giderek yükselmektedir. Bütün bu nedenlerden ötürü Türkiye’nin ilaç harcamalarının artması doğaldır. Öte yandan ülkemiz kişi başına ilaç harcamaları bakımından halen OECD ortalamalarının çok altındadır. İlaç harcamalarında gerçek tasarruf ancak kaynakların etkin kullanılmasıyla mümkündür. Bu da akılcı ilaç kullanımını gerektirmektedir.  Yani etkin ilacı hastaya zamanında ve doğru dozda vermek gerekmektedir. Bu yapıldığı takdirde hastalık daha hızlı tedavi olacak, ameliyat ve yatarak tedavi masrafları ile birlikte iş günü kayıpları azalacak ve toplum için değer yaratılacaktır.

Sağlıkta kaynakların doğru kullanımı ve etkin bir şekilde tasarruf sağlamak için, sektör temsilcileri ve ilgili bütün taraflarla birlikte çalışılması ve ortak politikaların oluşturulması şarttır. Hastalarımıza, eczacılara ve endüstriye zarar vermeyecek, gerçekçi bir zeminde yapılacak tasarruf ancak böyle gerçekleştirilebilecektir. Tek taraflı olarak üretilecek çözümlerin ülkemize, sektörümüze, eczacılarımıza ve hastalarımıza yarar sağlaması mümkün olamayacaktır.

AİFD bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da hastalarımızın ilaca erişiminin güçlendirilmesi ve kaynaklarımızın en etkin şekilde kullanılarak, ilaç endüstrimizin gelişmesi için çalışmaya devam edecektir. Bu konuda sektör temsilcileri ve yetkililerle yapıcı işbirliğimiz sürecektir.”

ARAŞTIRMACI İLAÇ FİRMALARI DERNEĞİ HAKKINDA

2003 yılında kurulmuş olan Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği toplam 40 bioteknoloji ve Ar-Ge ağırlıklı firmadan oluşmaktadır. AİFD’ye üye olan Abbott, Actelion, Alcon, Astra Zeneca, Amgen, Astellas, Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Celgene, Chiesi, Daiichi-Sankyo, Eczacıbaşı–Baxter, Ferring, Fresenius Kabi, Fresenius Medical Care, Gilead, GlaxoSmithKline, IBSA, İ.E. Ulagay, Indentis, Johnson&Johnson, Lilly, Lundbeck, Merck Serono, Merck Sharp & Dohme, Nestle, Novartis, Novo Nordisk, Nutricia Klinik Beslenme, Pfizer, PharmaSwiss, Pierre Fabre, Reckitt Benckiser, Sanofi Aventis, Schering-Plough, Servier, Solvay İlaç Türkiye, UCB Pharma, Wyeth olmak üzere dünyadaki yeni ilaç araştırmalarının büyük bölümünü yapan araştırmacı ilaç firmalarıdır.


İçeriği Paylaşın