AIFD’den Covid-19’a Hızlı Çözüm Üretecek Startuplara Destek!

AIFD’den Covid-19’a Hızlı Çözüm Üretecek Startuplara Destek!

AIFD’den Covid-19’a Hızlı Çözüm Üretecek Startuplara Destek!

Bizi Takip Et


COVID-19 ile mücadelede #ÇareBulanaDek durmayacaklarını açıklayan Araştırmacı İlaç Firmaları, COVID-19’a hızlı çözüm üretecek startuplara destek veriyor.

Hastaların yenilikçi ilaç ve tedavilere erişimlerini hızlandırma ve sağlık alanında etik ve şeffaf bir çalışma ortamını sağlama amacıyla faaliyet yürüten ve halihazırda 36 araştırmacı ilaç şirketini temsil eden Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD), küresel ve yerel işbirlikleriyle tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınına karşı mücadele ediyor.

#ÇAREBULANADEK DURMAYACAĞIZ

Tanı ve tedaviler konusundaki gelişmelere yönelik farkındalığı artırarak toplum sağlığını daha ileriye taşımayı hedefleyen dernek, 2020 yılı Nisan ayında yeni tedaviler bulmaya yönelik sektör tarafından yapılan çalışmalara ve sağlığına kavuşan hastaların hastalıkları ile mücadele ederken yaşadıklarına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla #ÇareBulanaDek kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında derneğin sosyal medya kanallarından yenilikçi ilaç kavramının ve sağlıkta inovasyonun bireylerin hayatına kattığı değeri anlatan hikayeler ile birlikte sağlık alanında yaşanan ve yaşanması beklenen gelişmeler kamuoyuyla paylaşılıyor. Gen terapisi ve biyoteknolojik yöntemler gibi son yıllarda tüm dünyada milyonlarca hastaya umut veren gelişmelere dair önemli veriler ve haberler de kampanyanın önemli parçalarını oluşturuyor.

AIFD Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli

“YENİLİKÇİ TEDAVİLERİN UMUDA DÖNÜŞMESİ İÇİN ÇABALIYORUZ”

Hastalıkların beklemediği bir ortamda bilim insanlarının da durup dinlenmeyeceğinin altını çizen AIFD Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli, kampanyanın hedeflerine ilişkin şu görüşleri paylaşıyor:

“Tüm dünyada araştırmacı ilaç firmaları, COVID-19 salgınına karşı benzersiz bir seferberlik başlattı. Bilim insanları ile birlikte hiç durmadan, bu hastalık da dahil olmak üzere insan sağlığını etkileyen diğer tüm hastalıklara yönelik tedaviler geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde yenilikçi tedaviler için yapılan çalışmalara yönelik en doğru bilgileri paylaşmamızın öncelikli sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Yenilikçi tedavilerin tüm dünya ile birlikte Türkiye’deki hastalar için de umuda dönüşmesi için çabalıyoruz. Kendi ulusal düzenlemelerimizi söz konusu alanlardaki ilerlemelerle uyumlu bir şekilde ve Türkiye’deki hastaların yeni tedavilere en hızlı ve kolay erişebileceği bir iklimi yaratmaya yönelik olarak planlamamız, bu fırsatların hayata geçme şansını ve hızını artırıyor. Biliyoruz ki hastalık beklemez…”

STARTUPLAR COVID-19 İLE MÜCADELE İÇİN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

AIFD’nin COVID-19 ile mücadeleye desteği farkındalık kampanyalarıyla sınırlı değil. 8 Haziran’da başlayan, İstanbul Kalkınma Ajansı “COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” kapsamında desteklenen, BIOStartup CoronaSprint Projesi AIFD tarafından Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) proje ortaklığında hayata geçiriliyor. Alanlarında uzman mentörler ve ReDis Innovation işbirliğinde yürütülen iki aylık programda Türkiye’nin ilk ve tek biyoteknoloji temalı hızlandırıcı programı BIO Startup Program’ın mezun havuzunda yer alan startuplar, COVID-19 ile ilgili ilaç, aşı, cihaz, tanı ve dijital sağlık teknolojileri alanlarında sahadaki ihtiyaçlara yönelik çözümleri uygulamaya geçirmek için çalışıyor.

AIFD Yatırım Politikaları Direktörü Cengiz Aydın

COVID-19 şartlarında sağlık hizmeti sunarken karşılaşılan bazı sorunların acil çözümler gerektirdiğini vurgulayan AIFD Yatırım Politikaları Direktörü Cengiz Aydın, “COVID-19 gibi küresel bir sorunun karmaşıklığı ve daha uzun bir süre pandemi ortamının devam edeceği düşünüldüğünde, çok farklı sorun alanlarında etkili çözümlerin ancak ilaç endüstrisi, akademi, startuplar ve düzenleyici kurumlar gibi paydaşların bir araya gelmesiyle geliştirilebileceği düşüncesindeyiz. BIOStartup CoronaSprint, hem sorun alanlarının tespitinde hem de çözümünde katılımcı bir model uyguluyor ve bu alanda ihtiyaç duyulan geniş kapsamlı işbirliklerini hayata geçirme açısından hızlandırıcı bir rol üstleniyor” diyor.

BIOStartup CoronaSprint Programı 4 aşamadan oluşuyor:

  • BIO Digital’a Katılım
  • İhtiyaç Analizi
  • Sprint Süreci ve Çıktıların İzlenmesi
  • Çıktıların Uygulamaya Doğru Değerlendirilmesi ve Takibi

Ayrıntılı bilgi için: https://coronasprint.com/


İçeriği Paylaşın