“Covid-19’a Karşı Maksimum Güvenlik Tedbirleri Uygulanıyor”

“Covid-19’a Karşı Maksimum Güvenlik Tedbirleri Uygulanıyor”

“Covid-19’a Karşı Maksimum Güvenlik Tedbirleri Uygulanıyor”

Bizi Takip Et


Tahsin Güney

(Acıbadem Sağlık Grubu Genel Müdürü)

Acıbadem Sağlık Grubu’nun, Türkiye’nin yanısıra Bulgaristan, Makedonya ve Hollanda’da da hastaneleri ve tıp merkezleri var. Grubun yurt dışındaki hastanelerinde global tehlike Covid-19 salgını nedeniyle acaba hangi önlemler alındı? Acil vakaları, gebelik takibi yapılması gereken veya doğumu yaklaşan anne adaylarını, kanser tedavisi gören hastaları korona virüsünden korumak amacıyla ne tür uygulamalar hayata geçirildi? İşte, bu konularda merak edilenler soruları Acıbadem Sağlık Grubu Genel Müdürü Tahsin Güney şöyle yanıtlıyor:

. Farklı ülkelerdeki hastanelerinizle dünya sağlık sektöründe Türkiye’yi temsil ediyorsunuz. Küresel sağlık sorunu Covid-19, uluslararası bir hastane markası olarak kurumunuzu nasıl etkiledi?

“Covid -19 tüm dünyayı etkisi altını aldı. Her sektörü, her firmayı etkiledi. Sağlık sektörünü ise oldukça farklı etkiledi ve bu süreçte dünyanın odağı, sağlık oldu. Dolayısıyla sağlık, en çok ihtiyaç duyulan sektör haline geldi.

Dünyanın böylesini ilk kez deneyimlediği pandemiye karşı hızla reorganize olduk. Sağlık grubumuz bilindiği gibi yalnızca Türkiye’de değil, farklı ülkelerde de faaliyet gösteriyor. 21 hastane ve 13 tıp merkezi ile Türkiye’nin yanısıra Bulgaristan, Makedonya ve Hollanda’da olmak üzere 4 ülkedeyiz. Dolayısıyla faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde o ülkenin şartlarına bağlı olarak, gerek devlet gerekse diğer kurum ve kuruluşlarla hızlı bir işbirliğine gittik. Zira, Covid-19’a karşı ancak tüm partnerlerin biraya gelmesi ve güçlü bir işbirliği ile savaşabiliriz.

Grup bünyesinde, öncelikle hastanelerimizi ve tıp merkezlerimizi, bu özel sürece uygun olarak A’den Z’ye reorganize ettik. Biliyorsunuz, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere sahip olan hastaneler ‘pandemi hastanesi’ kabul edildi ve bunlar arasında grubumuzun hastaneleri de var. Bunun anlamı hastanelerimiz diğer tetkik, tanı ve tedavi hizmetleri yanında Covid-19 salgını tanı ve tedavisini de yapabilecek yetkinlikte olup, bu yetki de Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiştir. Bu bizim için fiziki ve tıbbi yetkinliğimiz yanında böyle bir dönemde insanlarımıza hizmet verebilmek anlamında aslında manevi bir kıvanç kaynağı oldu.

Şunu söylemek isterim ki, sağlık hizmetinin doğası gereği, hastanelerimizde enfeksiyona karşı her zaman üst düzey kontrol ve güvenlik uygulamaları yapılır ki; bu konudaki medikal göstergeler her zaman dünya ortalamasına göre oldukça iyidir. Bu uygulamalar, sağlık hizmetinin olmazsa olmazıdır! Bu tedbirler hem hastalar hem de sağlık çalışanlarını risklerden korumak için yapılır. Covid-19 salgını nedeniyle ayrıca, diğer kişilere bulaşma riskini bertaraf etmek, tanı ve tedavi süreçlerinde uygulanmak üzere özel olarak üst düzey tedbirler aldık. Süreci başından sonuna enfeksiyon hocalarımızdan oluşan Enfeksiyon Üst Kurulu, Tıbbi Direktörlüğümüz, hastane başhekimlikleri ve ilgili branş hekimlerinin yönlendirmesi ile yönetiyoruz. Video konferans ile sürekli toplantı yapıyor, sorunları tartışıyor, gelişmelere göre önlemler alıyoruz.

Tahsin Güney

EVDE SAĞLIK HİZMETİ VE ONLINE DOKTOR GÖRÜŞMESİ UYGULAMASI

. Covid -19 salgınıyla birlikte tanı ve tedavi hizmetlerinizde bir farklılık yaratma ihtiyacı duydunuz mu?

“Elbette. Özel süreçlere göre organize olmak gerekir. Zira sağlık, her daim ihtiyaç ve biz sağlık odaklı farklı hizmetler üreten bir kurumuz. Hastanelerimiz ve tıp merkezlerimiz hizmetlerini devam ettirirken dışarıya çıkamayan veya çıkmak istemeyen kişilerin ihtiyacı olan sağlık hizmetini vermek için yeni organizasyonlar yaptık. Bir kısmı zaten vardı, onları da yeniden organize ettik veya büyüttük. Örneğin evde bakım ve ambulans hizmetleri veren Acıbadem Mobil, catering ve hijyen hizmetleri veren Aplus gibi önemli firmalarımız bulunuyor. Sağlık hizmetlerinde bir ekosistem modeli yarattık. Bu ekosistem sayesinde hızlıca reorganize olabiliyoruz.

Pandemi salgının kontrolü için evde kalma tedbirinin ön plana çıktığı bu günlerde, ‘Acıbadem Evinizde’ uygulaması başlattık. Doktorlarımız, hastalarımızın muayene, tanı, tetkik ve tedavi gibi gereksinim duydukları hizmetler için onların evlerine gidiyor. Bu hizmetlerden bebekler, çocuklar, hamileler, ileri yaştakiler, kronik rahatsızlığı olanlar ya da sağlık ihtiyacı olan herkes yararlanabiliyor. Hatta bir ambulansımıza ultrason cihazı monte ettik. Mobil ultrasonlar aldık. Bu uygulama, tüm branşlarda evde doktor muayenesi, evde ultrasonlu kadın doğum muayenesi, evde bebek-çocuk muayenesi ve aşı, evde hemşirelik ve girişimsel hizmetleri kapsıyor.

Aynı zamanda, online doktor görüşmesi hizmeti geliştirdik. Evden ya da işyerinden bulunduğu her yerden  kişiler; doktorlarımıza online ulaşabiliyor, görüşebiliyor, gerekli durumlarda tanı ve tetkik işlemleri yaptırabiliyorlar. Kısacası hastalarımız için hastaneye gitmeden bir çok sağlık hizmetini evde alma imkanı oluşturduk. Bunun gibi yeni ve farklı uygulamalar geliştirmeye devam ediyoruz.

KANSER HASTALARINA VE ACİL VAKALARA SAĞLIK HİZMETİ

. Hastanelerinizde kanser ve kronik hastaların tanı ve tedavi alanlarında ne tür tedbirler alıyorsunuz?

Covid-19 salgını sonrasında bu hastalarımızı onlar için belirlenmiş hastanelerimizin özel girişlerden alıyoruz. En fazla bir refakatçi ile hastanemize gelebiliyorlar. Her gelişlerinde ise hasta ve refakatçisinin görevli personelimiz tarafından ateşleri ölçülüyor, Covid-19 bulgularıyla ilgili sorular soruluyor. Yanıtlar uygun bulunursa, muayene alanına alınıyor ama bulgu varsa diğer hastaları bulaş riskinden korumak için ilgili birime yönlendiriliyorlar. Bu hastaların muayene edildikleri alanlar Covid-19 şüpheli veya tanılı hastaların muayene edildiği alanlardan çok farklı, izole edilmiş şekilde konumlandı. Ayrıca, herhangi bir bulaşma riskine karşılık bu alanda çalışan personel hizmet veriyor.”

. Acil vakalarda ve acil servislerde kalp krizi, apandisit, zehirlenme gibi bulgularla gelen hastaların izolasyonu için neler yapılıyor?

“Öncelikle acil servis girişlerinde Covid-19 triyajı yapılıyor. Burada covid-19 şüphesi olan kişilere koruyucu maske takılıyor ve acil servisin belirlenmiş olan ayrı fiziksel alanında muayene, tetkik ve tedavileri gerçekleştiriliyor. Bahsedilen sorunlarla acil servise gelen hastalar, daha önceden belirlenmiş ve izolasyonu sağlanmış diğer alanlara alınarak tanı ve tedavileri yapılıyor. Acil servislerde, tüm acil servis çalışanları kişisel koruyucu ekipman giyerek hastaları çapraz bulaş ihtimaline karşı da koruyor.”

AMELİYATHANELERDE ALINAN COVİD-19 ÖNLEMLERİ

. Ameliyathanelerde ve girişimsel işlem yapılan alanlarda ne gibi önlemler alındı?

“Ameliyat ve girişim yapılacak tüm hastalar Covid-19 pozitifmiş gibi değerlendirilerek tedbir alınıyor. Hem personeli hem hastayı koruyacak şekilde personel tarafından kişisel koruyucu ekipman giyiliyor ve hastanın işlemleri o şekilde yapılıyor. İşlemlerde kullanılan tüm ekipman merkezi sterilizasyon ünitesinde steril hale getiriliyor ve ameliyathane salonu her işlem için dezenfekte ediliyor. Hastalar operasyon sonrası derlenme sürecinde kendilerine ayrılan tek kişilik alanda bekletiliyor.”

. Normal hasta odaları ve katlarda nasıl uygulamalar yapıyorsunuz?

“Covid-19 tanısı almış veya şüphesi bulunan hastalar, hastanelerin belirlemiş olduğu katlarda diğer hastalardan ayrılmış alanlarda yatırılıyor. Şüpheli ve tanısı kesinleşmiş hastalarla ilgilenen personel, çapraz bulaş ihtimaline karşı şüpheli olmayan hastaların bakımını üstlenmiyor. Tanı almış ve şüpheli hastalar arasında çapraz bulaş ihtimalini elemek için her hastayla ilgilenirken kişisel koruyucu ekipman giyiliyor. Yatan hastalar için ziyaretçi kabul edilmezken, gerekli hallerde (yeni doğum yapan anneler, çocuk hastalar ve tıbben zorunluluk gerektiren hallerde) hastaların yanında yalnızca bir refakatçi kalabiliyor. Hasta ve refakatçiler, alınması gereken önlemlerle ilgili sürekli olarak bilgilendiriliyor. Hastalarımıza hizmet veren hekim, hemşire ve diğer çalışanlardan bazıları eğer evlerine gitmek istemezse dışarıda belirlediğimiz yerlerde kalabiliyorlar.”

. Koridor, kafeler, asansörler gibi ortak alanlarda farklı tedbirler geliştirildi mi?

“Ortak alanların dezenfeksiyon ve temizlik işlemleri en üst seviyede yapılıyor. Hastane kafesinde oturma alanları kaldırıldı ve yalnızca paketli gıda satışı yapılıyor. Kafe personeli kişisel koruyucu ekipman kullanıyor. Hastane personelinin yemekleri paketli olarak dağıtılıyor, yemekhane, bulaş riski nedeniyle kullanılmıyor. Hastalar ve refakatçiler yemeklerini odada yiyor, yemekler paketli olarak geliyor. Yemek menüleri hem hastalar hem de personel için bağışıklığı güçlendirecek gıdalardan oluşturuluyor. Covid-19 tanılı ve şüpheli hastalar için hastanelerimizde ayrı bir asansör tahsis edilmiş olup, diğer hastalar için bu asansörler kullanılmıyor.”


İçeriği Paylaşın