“Doğumhanede Alınan Covid Önlemleri”

“Doğumhanede Alınan Covid Önlemleri”

“Doğumhanede Alınan Covid Önlemleri”

Bizi Takip Et


Ömer Kurnaz

(BHTClinic İstanbul Tema Hastanesi & İkitelli Bahat Hastanesi Genel Müdürü)

“Covid-19 salgını ile ilgili ülkemizde henüz ilk vaka bildirilmemişken dezenfeksiyon önlemlerimizi almaya başladık. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’nı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün güncel önerileri doğrultusunda hastanemizin her bir biriminde gerekli dezenfeksiyon çalışmalarını yaptık. Ülkemizde ilk vaka bildirildiği günden itibaren de Covid-19 dışındaki hastaların güvenli bir acil hizmeti alabilmesi için acil servisimizi ikiye ayırdık. Ayrıca hastanemize Covid-19 pnömonisi dışındaki şikayetlerle başvuracak hastaların hastaneye girişini ön lobi kapısından yaparak güvenli bir şekilde hizmet almasını sağlamış olduk. Bu önlemlerle Covid-19 veya Covid-19 şüphelisi hastalarımız ile diğer hastalarımızın karşı karşıya gelmemesini sağladık. Acilden sadece Covid-19 tanısı alan hastalarımızın servise çıkmak için kullanacağı bir asansör belirledik ve bunudiğer hastalarımızın ya da çalışanlarımızın kullandığı asansörlerden ayırdık. Covid-19 tanılı hastalarımızı tamamen donanımlı ve ayrı servislere alarak bu katlara kendi personelimiz de dahil giriş çıkışları kontrollü bir hale getirdik. Personelimize bu alanlarda nasıl çalışacakları, hastalarını ve kendilerini nasıl koruyacakları ile ilgili eğitim verdik.

Yine bu önlemler kapsamında hastanemizde doğum yapacak hastalarımızı düşündük ve bir doğumhanemizi sadece Covid-19 şüphelisi gebelere ayırdık. Bu doğumhaneye personelimiz dahil giriş çıkış yapan herkesi de kontrol altına aldık. Covid-19 şüphesi olan ve olmayan gebelerimizin birbirlerinden izole bir şekilde doğum yapabilmelerini sağladık. Doğumhane personelimize bu alanlarda nasıl çalışacakları, hastalarını ve kendilerini nasıl koruyacakları ile ilgili eğitim verdik. Doğum yapacak olan Covid-19 şüphesi olmayan hastalarımızı ise ayrı asansör ile normal kat servislerine çıkabilmeleri organize edildi.

Ömer Kurnaz

COVİD-19’LU HASTALAR DİĞER HASTALARLA HİÇBİR TEMASININ OLMADAN AMELİYAT EDİLEBİLİYOR!

Hastalıklar ve özellikle acil durumlar Covid-19  salgını oldu diye azalmayacağı için yine acil yapılması gereken ameliyatlarımız için de ameliyathanelerimide dezenfeksiyon önlemlerini aldık. Covid-19 şüphelisi kişilerin de acil ameliyat olabileceğini düşünerek iki ameliyathanemizi diğerlerinden izole ederek bu alanda çalışacak tüm personelimizi ülkemizde henüz salgın başlamadan eğittik. Gerektiği durumlarda Covid-19 tanılı veya şüpheli hastaların diğer hastalarla hiçbir temasının olmadan ameliyat olabilmesini sağladık.

Yoğun bakım servisimizde Covid-19 olan hastalara bakan ekibin salgın bitene kadar başka bir serviste çalışmamasını sağladık. Yine binamızın da imkanlarından faydalanarak Covid-19 tanılı veya şüpheli hastalar için adeta ayrı bir yoğun bakım ünitesi hazırladık. Yoğun bakımda hizmet alan hastalarımız ise diğer yoğun bakım hastalarımızdan ayrı olarak tek kişilik özel olarak hazırlanmış olan izolasyonlu odalarımızda tedavi edilmektedir.

COVID ŞÜPHELİSİ AİLEİLER İÇİN ÖZEL SUT ODALAR

Covid şüphelisi  aileler için ise süit ve özel tasarlanmış ortamlarda gerekli önlemler alınarak birlikte tedavilerini alabilecekleri odalar dizayn edildi. BT işlemi olacak olan Covid-19 şüphesi olan hastalarımızın acil servis alanında izole edilen koridordan girişi yapılarak radyoloji alanına kontrollü girişleri sağlandı. Diğer alanlarımız MR, ultrason, mamografi gibi görüntüleme işlemlerini bağımsız bir alan olarak kartlı ara kapı ile Covid-19 şüpheli hastalardan ayırmış olduk. Ayrıca her BT işlemi sonrası dezenfektan ve ultraviyole ile cihazlarımızın dezenfeksiyon işlemleri yapılmaktadır.

Laboratuvar hizmetlerimizden kan alma işlemleri Covid şüphelisi olan hastalarımızda ayrı odada bir yapılmaktadır. Covid-19 şüphelisi olan ve semptomları taşıyan hastalardan burun ve ağızdan sürüntü ile örnek alınma işlemi özel kıyafet ve ekipmanlar ile izole bir alanda gerçekleştirilmektedir. Covid-19 şüphelisi hastalarımızın olduğu alanlarda çalışan tüm personelimiz için Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlemiş olduğu kriterler temel alınarak maksimum güvenlik ve izolasyon işlemleri yapılmak üzere malzeme, teçhizat ve ekipman konusunda gerekli herşey organize edilmiştir

Tüm dünyayı saran bir salgınla uğraştığımız şu günlerde diğer acil hastalıkların da tedavi alması gerektiği bilinci ile hastanemizin bir bölümünü sadece Covid-19 tedavisine ayırdık. Bu bölümünün hastanenin geriye kalan kısımları  ile irtibatını kestik. Covid-19 dışı hastalarımıza da hizmet vermeye devam ediyoruz.”


İçeriği Paylaşın