İlaç Endüstrisi İşverenlerinden Açıklama

İlaç Endüstrisi İşverenlerinden Açıklama

İlaç Endüstrisi İşverenlerinden Açıklama

Bizi Takip Et


İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, Boehringer Ingelheim’ın Yönetim Kurulu Üyesi Engelbert Tjeenk Willink’in, 17 Nisan 2011 tarihinde basında yer alan açıklamalarla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu bilgler yer alıyor:

“Çok uluslu bir referans (orijinatör) ilaç üreticisi olan ve ülkemizde de faaliyet gösteren Boehringer Ingelheim’ın Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Engelbert Tjeenk Willink’in, 17 Nisan 2011 tarihinde basında yer alan açıklamalarında geçen ve gerçeği yansıtmayan bilgilerle ilgili açıklama yapma gereği duyduk.

Sayın Willink’in açıklamasında, ülkemizde eşdeğer ilaç fiyatlarının dünya standartlarının üzerinde olduğu, eşdeğer ve referans ilaç fiyatlarının bu kadar yakın olduğu başka bir ülke bulunmadığı, belirtilmektedir.

Dünyada, referans ilaçlarla eşdeğer ilaçlar arasında fiyat farkları görülebildiği doğrudur. Bu durumun ülkemizde olmamasının nedeni ise eşdeğer ilaçların fiyatlarının yüksek olması değil, 2009 yılında yapılan doğru bir uygulamayla, eşdeğeri olan referans ilaç fiyatlarının zaten düşük seviyede bulunan eşdeğer ilaç fiyatları düzeyine indirilmesidir. Ülkemizdeki bu uygulama ile pahalı olan referans ürün fiyatları düşürülerek ciddi boyutta tasarruf sağlanmış ve birçok ülkenin daha ilerisinde akılcı bir düzenleme yapılmıştır. Bu nedenle, asıl açıklanması gereken husus, ülkemizdeki uygulama değil, bazı ülkelerde aynı etkinlik, güvenilirlik ve kalitedeki ürünlerin neden bu denli farklı fiyatlarla satıldığıdır.”

Willink’in açıklamasında yer alan bir başka konu ise ülkemizde ilaçta patent ve veri münhasıriyeti uygulamasının dünya standartlarında olmadığı konusunda ise şu açıklama yapıldı:

“Ülkemiz fikri mülkiyet haklarına saygılı ve bu alandaki gerekli normları mevzuatına yerleştirmek suretiyle uygulamaya koymuş bir ülke konumundadır.

Ulusal ilaç sanayimizin milyarlarca TL yatırım yaparak kurduğu üretim tesisleri yüksek katma değer yaratarak, istihdam sağlayarak, vergi ödeyerek ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Çok uluslu referans ilaç firmalarının çoğu için ise ülkemiz, sadece bir ticaret merkezi konumundadır. Bu firmalar üretime dayalı bir yatırım yapmamakta, vergi gelirlerine ve istihdama katkıları da çok düşük düzeyde kalmaktadır.

Bu çerçevede, referans ilaç üreticisi firmaların, eşdeğer ilaç üreticilerine ilişkin kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yapmak yerine, Türk ekonomisine sağladıkları katkıları ve ülkemizdeki iş modellerini sorgulamaları daha doğru bir yaklaşım olacaktır.”


İçeriği Paylaşın