İnme Merkezi’nin Akreditasyon Başarısı

İnme Merkezi’nin Akreditasyon Başarısı

İnme Merkezi’nin Akreditasyon Başarısı

Bizi Takip Et


Dünyada ölüm nedenleri arasında kanser ve kalp krizinden sonra üçüncü sırada yer alan inme (felç) ,ülkemizde de her yıl yaklaşık 100.000’in üzerinde kişinin sağlığını tehdit ediyor. Ancak son yıllarda bu hastalığın tedavisindeki önemli gelişmeler sayesinde, kalıcı sakatlıklar ve hayat kayıplarının önüne geçilebiliyor. Türkiye’nin kapsamlı İnme Merkezi yapılanmasını oluşturan Memorial İnme Üniteleri, her yıl yüzlerce hastayı sağlığına kavuşturuyor.

Türk Nöroloji Derneği ve Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği tarafından akredite edilen Memorial İnme Merkezi bir kez daha tescillenmiş oldu. Memorial Şişli İnme Rehabilitasyon ve Araştırma Ünitesi Başkanı Doç. Dr. Yakup Krespi, merkezin çalışmaları ve akreditasyon süreci hakkında bilgi verdi;

Memorial Şişli İnme Rehabilitasyon ve Araştırma Ünitesi ile Memorial Hizmet Hastanesi İnme Akut Tedavi Ünitesi’nin oluşturduğu “Memorial İnme Merkezi”  Türkiye’nin ilk kapsamlı inme merkezidir. Memorial Hizmet Hastanesi Akut Tedavi Ünitesi Türk Nöroloji Derneği ve Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği tarafından özel hastaneler arasında ilk akredite edilen merkezdir. Derneklerimiz tarafından çok önemsediğimiz bir inisiyatif ile yeni başlatılan akreditasyon uygulaması, ülkemizde ancak sayılı birkaç kamu kurumuna verilmiş durumda.

Kurumda 4. yılımızı doldurduğumuz ve 5. yılından gün almaya başladığımız şu günlerde Memorial Sağlık Grubu’nun imzasını attığı bu gelişme çok önemli. Sağlık Bakanlığı’nın kamu ve özel kurumlarda inme hastalarına sunulması için zorunlu kıldığı bir standart olmamasına rağmen merkezimizin her iki mesleki derneğinin ortak olarak oluşturmuş olduğu ve güncel kanıta dayalı tedavilerle ilişkili hizmet sunum organizasyon şeması ile tam uyum içinde hizmet vermekte olduğu tescillendi. Bu organizasyon şemasının Sağlık Bakanlığı bünyesinde halen yayınlanmak amacıyla beklemekte olan “İnme Hizmet Yönetmeliği” ile tam uyum içinde olması bu yönetmeliğin yayınlanması durumunda ruhsatlandırılmaya aday ilk merkezlerden biri olma şansını da sağlamaktadır.

Uluslararası kabul gören ve gelişmiş sağlık sistemlerinde inmeye yönelik kanıtlanmış tedavi hizmetlerinin içeriğini konu alan bu akreditasyon şu temel 10 kritere dayanmaktadır:

1. “İnmeli hasta dostu hastane”: Akut inme hastalarının tedavisinde en önemli unsur olan zamanında tedavinin yapılabilmesi amacıyla acil tanı ve tedavi hizmetlerinde inme hastalarına öncelik tanınmasını sağlayan politikaların hayata geçirilmiş olması

2. Organizasyon: Güncel tanı tedavi ve işleyiş algoritmalarının varlığı

3. Kalite politikası: İnme hastalarına yönelik tedavilerin uygulama performansı ve uygulama sonuçlarına yönelik bir kalite politikasının varlığı

4. İnme ekibi: özel eğitimli hemşire ve terapistlerden oluşan inmeli hastaların tanı ve tedavisi konusunda uzmanlaşmış vasküler nöroloji uzmanlarının yönetiminde hizmet veren multidisipliner ekip anlayışı

5. Multidisipliner anlayış: Akut dönemde 24 saat/7gün nöroşirürji, kalp ve damar cerrahisi, kardiyoloji uzman hizmetine ulaşılabilirliği

6. İnme ünitesi; Özel olarak inme hastalarının tedavisine ayrılmış mekanın varlığı

7. İntravenöz tromboliz: Tedavide yararlılığı gösterilmiş toplardamar içi trombolitik tedavinin (pıhtı eritici tedavi) 24 saat/7gün uygulanabilir olması

8. Trombektomi: Ağır inmeli hastaların tedavisinde yararı gösterilmiş endovasküler (anjiyografik) trombektomi (damardan pıhtı çıkartıcı) tedavilerinin 24 saat/7gün uygulanabilir olması

9. Nörolojik yoğun bakım: 24saat/7gün ağır inme hastalarının yoğun bakım ortamında takip ve tedavi edilebilirliği

10. Sürekli eğitim: inme ekibinin sürekli eğitim süreçlerinin geliştirilmiş ve yürütülmekte olması


İçeriği Paylaşın