Mustafa Nevzat Küresel İlkelere Uyuyor

Mustafa Nevzat Küresel İlkelere Uyuyor

Mustafa Nevzat Küresel İlkelere Uyuyor

Bizi Takip Et


Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne 26 Mayıs 2010 tarihinde taraf olan Mustafa Nevzat İlaç Sanayii; bu çerçevede hazırladığı İkinci İlerleme Bildirimi’ni yayınladı.

1 Ocak – 31 Aralık 2011 dönemini kapsayan rapor, şirketin; sosyal, ekonomik ve çevresel konulardaki faaliyetlerini bir bütün olarak ele alıyor. Şirketin insan ve çalışan hakları, çevre yönetimi ve yolsuzlukla mücadele konularındaki uygulamaları ile kaydettiği gelişmelere raporda ayrıntıları ile yer veriliyor.

Mustafa Nevzat İlaç’tan yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler veriliyor.

BM’NİN RESMİ İLAÇ TEDARİKÇİSİ OLDU

2011 yılında ürettiği 107 milyon kutu ilacın yüzde 15’ini Afganistan, Cezayir, Irak, Lübnan, Sudan, Suriye, Türkmenistan, Vietnam ve Yemen gibi gelişmekte olan ülkelerin de bulunduğu 25 ülkedeki hastalara ulaştıran Mustafa Nevzat İlaç Sanayii; BM kurumlarının resmi ilaç tedarikçisi olma yetkinliğini de kazandı.

ÇEVRECİ ÜRETİM MODELİ

Mustafa Nevzat İlaç, tüm faaliyetlerini çevrenin korunmasına odaklanarak sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen projelerle de önemli kazanımlar sağlıyor. 2011 yılı sonunda elektrik enerjisi alanında tamamen yenilenebilir enerji kullanımına yönelen şirket, geri kazanılmış enerji tüketimini desteklemeye başladı.

Doğal kaynak kullanımının azaltılmasında, 2011 yılı hedeflerinin üzerinde bir performans sergilendi. 2011 yılında kaydedilen anlamlı üretim artışına rağmen elektrik tüketiminde sadece yüzde 1,1 artış yaşandı. Kg-ürün veya kutu-ürün başına tüketilen elektrik enerjisine bakıldığında 2010 yılına göre yüzde 32 daha az enerji kullanımı gerçekleştirildi. Kg-ürün veya kutu ürün başına tüketilen doğalgaza bakıldığında ise 2010 yılına göre yüzde 25 daha az kullanım sağlandı.

2011 yılı su tüketimlerine bakıldığında toplam su tüketimi artışı görülürken, kg veya kutu-ürün başına tüketilen su miktarının yüzde 23 azalması dikkat çekiyor. Ayrıca LPG ve mazot yerine doğalgaz kullanımı ile sera gazı emisyon oluşumu da engelleniyor.

ETİK KRİTERLERE BAĞLI İLAÇ TANITIMI

Şirket, ürünlerinin tanıtım ve pazarlamasını Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayınlanan İlaç Tanıtımı İçin Etik Kriterler ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Yönetmeliği’ne bağlı kalarak yürütüyor.  Şirketin faaliyetlerinde rehber edindiği bir diğer kaynak ise Türkiye İlaç Sanayi Derneği (TİSD) Tanıtım İlkeleri Kılavuzu.


İçeriği Paylaşın