Obezite Hastaları Önyargılara Maruz Kalıyor

Obezite Hastaları Önyargılara Maruz Kalıyor

Obezite Hastaları Önyargılara Maruz Kalıyor

Bizi Takip Et


11 Ekim Dünya Obezite Günü nedeniyle Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) ve Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) tarafından basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında uzmanlar, obezitenin artık tedavisi mümkün kronik bir hastalık olarak kabul edilmesi gerektiğini ve obezite hastalarının maruz kaldığı önyargılara dikkat çekti.

Toplantıda TEMD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fahri Bayram tüm dünyada ciddi bir sorun haline gelmeye başlayan obezite hakkında bilgi verirken, TOAD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Yazıcı önyargıların obezite tedavisini nasıl etkilediğini anlattı. Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem ise; obezite konusunda farkındalık yaratmak amacıyla başlattıkları “Hadi Birlikte” isimli dijital kampanyayı anlattı.

OBEZİTE YAŞAMI KISALTIYOR

Obezitenin birçok metabolik hastalık, mekanik ve psikolojik komplikasyonlara neden olduğuna dikkat çeken TEMD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fahri Bayram, “Obezite, başta diyabet, hipertansiyon olmak üzere birçok komplikasyonla ilişkilidir. Obezite beklenen yaşam ömrünü de kısaltmaktadır. Örneğin; normal bir kişiye göre VKİ’si 30-35 olan birisi 3 yıl, VKİ’si 40’ın üzerinde olan birisi ise 10 yıl daha az yaşamaktadır. Obezitenin tedavisinde diyetisyenden psikoloğa, egzersiz uzmanından hekime multidisipliner bir ekip birlikte görev yapmalıdır. Maalesef toplumda obezite hakkında çok yanlış bir takım inanışlar ve davranışlar hakimdir. Obezite hastaları, hastalıklarının yanı sıra toplumdaki önyargılarla da mücadele etmek durumunda kalmaktadır. Bu mücadele, başta hastanın ailesi olmak üzere, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, endüstri ve medya gibi bileşenlerin ortaklığıyla birlikte yürütülmeli ve önyargılar kırılmalı. Bu konuda farkındalık oluşturmak için ‘hadi birlikte önyargıları kıralım obeziteyle başa çıkalım’ diyoruz.” dedi.

ÖNYARGILAR YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Obezite hastalarının önyargılara maruz kaldığı söyleyen TOAD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Yazıcı, “Önyargılar, obez bireylerin yaşadığı fiziksel ve psikolojik problemlerin de şiddetini artırıyor. Kendilerine olan inançlarını etkileyerek, yaşam kalitelerini düşürüyor. Bireylerde sosyal izolasyona, gecikmiş yardım isteme davranışına, düşük benlik saygısı ve olumsuz beden algısına neden oluyor. Obez bireylerin sağlık hizmetinden kaçınmalarına, tedavilerini aksatmalarına/geciktirmelerine ve sonuç olarak gittikçe artan sağlık problemlerine yol açıyor. Önyargıların sebep olduğu bu durum da, hastalıktan kaynaklanan komplikasyonları çoğaltıyor. Dolayısıyla sağlık maliyetleri de çoğalan sağlık problemleriyle doğru orantılı olarak artıyor. Obezite hastalığının tedavisinin her aşamasında hekim, hemşire, diyetisyen, psikolog ve aile iletişimde ve işbirliği içinde olmalıdır.” şeklinde belirtti.

OBEZİTE İLE MÜCADELEDE İÇİN…

Toplantıda söz alan Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem ise başlattıkları “Hadi Birlikte Önyargıları Kıralım Obeziteyle Başa Çıkalım” dijital kampanyası ile Türkiye’de obezite hastalığı görülme sıklığının yüzde 36 olduğunu hatırlatarak, bu hastalıkla mücadele için farkındalığın yanı sıra işbirliğinin de önemini vurguladı. Novo Nordisk Türkiye Pazara Erişim ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Aysun Hatipoğlu da, ülkemizde her 3 kişiden biri obezite hastalığı ile mücadele ettiğini ve yurt dışında yapılan araştırmaların da obezite hastalarının kimden ve nasıl yardım alacaklarını bilmediğini gösterdiğini söyledi.

HADİ BİRLİKTE ÖNYARGILARI KIRALIM, OBEZİTEYLE BAŞA ÇIKALIM

Kronik ve karmaşık bir hastalık olan obezitenin oluşumunda biyolojik, sosyal ve çevresel faktörler etkilidir. Obeziteyle başa çıkmanın en önemli şartı ise “Birlikte” hareket etmektir. Sadece obezite ile yaşayan kişileri veya sadece bu alanda çalışan hekimler, dernekler, paydaşlar olarak değil, toplumu dahil ederek motivasyon sağlayabilecek bir “Hareket” başlatılmaktadır. Obezite ile yaşayan kişilere destek olmak, onların toplum içinde maruz kalabileceği tüm olumsuzluklara karşı durmak için www.haditurkiye.com web sitesinden bu kampanyaya katılabilirsiniz.


İçeriği Paylaşın