PET- BT Hangi Hastalıkların Tanısında Kullanılır?

PET- BT Hangi Hastalıkların Tanısında Kullanılır?

PET- BT Hangi Hastalıkların Tanısında Kullanılır?

Bizi Takip Et


Son yıllarda nükleer tıp kapsamında kullanımı artan PET-BT yöntemi kanser, kalp damar hastalıkları ve nöroloji alanında kullanılıyor. En yaygın kullanım alanı onkolojik hastalıklar olan PET-BT, verilen radyoaktif maddeye duyarlılık gösteren kanserlerin tanısı, yayılımının tespiti (evrelemesi), tedaviye yanıtın ve nükslerin değerlendirilmesinde (yeniden evreleme) yol gösterici oluyor.

Kanserlerin büyük bir kısmı erken tanı konulduğunda yüksek oranda tedavi edilebiliyor. Kanser tanısında PET BT’nin, özellikle tümör hakkında verdiği detaylı bilgiler dolayısıyla görüntülemede çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Neolife Tıp Merkezi Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Pelin Demirkale, nükleer tıbbı şöyle açıklıyor:

“Nükleer tıp, radyoaktif materyallerin vücuda damar yoluyla, ağız yoluyla ya da solutularak verilmesinden sonra, yaydıkları gama ışınlarının özel cihazlar tarafından tespit edilip görüntü haline getirilmesi esasına dayanan bir görüntüleme yöntemidir. Nükleer tıbbın radyolojik yöntemlerden farkı; organlardaki yapısal bozukluklardan çok, daha önce ortaya çıkan fonksiyonel bozuklukları ortaya koymasıdır. Bu sayede nükleer tıp birçok durumda yapısal bozukluklar ortaya çıkmadan önce hastalıkları tanımaya, teşhis koymaya yardımcı oluyor. Onkolojide erken teşhis çok önemli olduğu için nükleer tıbbın hastaların kaderini değiştirecek öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz.”

NASIL UYGULANIYOR?

Dr. Pelin Demirkale, PET- BTnin nasıl uygulandığı hakkında bilgi verdi:

“PET-BT uygulanacak hasta o gün aç olarak sağlık kurumuna geliyor. Damardan vücuttaki şekere (glukoz molekülüne) benzer bir radyoaktif madde enjekte ediliyor, 45-60 dakikalık bekleme periyodunun ardından görüntüleme işlemine başlanıyor. İnsan vücudundaki hücreler enerji elde etmek için glukoz kullanıyorlar.

Tümör hücreleri daha hızlı büyüyüp çoğaldıkları için glukoz kullanımları normal dokulara göre daha yüksek oluyor. Böylece yapılan tarama işlemi ile glukoz metabolizmasının arttığı alanlar tespit edilebiliyor. Görüntüleme kafa tabanı ile uyluk üst kesimi arasında kalan alanı kapsıyor. Önce saniyeler süren BT görüntüsü, ardından 25-30 dakika kadar süren PET görüntüsü alınıyor. Anatomik ve fonksiyonel bu görüntüler üst üste konularak glukoz metabolizmasının arttığı dokular saptanıyor.”


İçeriği Paylaşın