Prostat Büyümesinin 10 Belirtisine Dikkat!

Memorial Antalya Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Murat Savaş, erkeklerde 40’lı yaşlardan itibaren ortaya çıkan prostat büyümesi hakkında bilgi verdi.

Prostat Büyümesinin 10 Belirtisine Dikkat!

Bizi Takip Et


Sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma hissi gibi belirtilerle kendini gösteren prostat büyümesi, özellikle 40'lı yaşlarda ortaya çıkan ve sinsice ilerleyip hiç belirti vermeden ilerleyen bir erkek sağlığı problemi. Prostat büyümesi, tedavi edilmediğinde böbrek yetmezliğine kadar varan sonuçlar doğurabiliyor. Yapılan çalışmalar 60 yaşındaki erkeklerin %50’sinde, 80 yaşındaki erkeklerin ise %90’ında iyi huylu prostat büyümesinin görüldüğü gösteriyor. 

Memorial Antalya Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Murat Savaş, prostat büyümesi ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi verdi.

40’LI YAŞLARDAN SONRA BÜYÜME BAŞLIYOR

Prostat bezi erkeklerde idrar kesesinin hemen altında bulunan, idrar kanalını çevreleyen ve şekil olarak kestaneye benzeyen bir organdır. Erişkin bir erkekte ağırlığı 25-30 gram olan ve semen sıvısının yapımına katkıda bulunan prostat bezi, 40’lı yaşlardan itibaren büyümeye başlar. Normalde bir kestane büyüklüğünde olan prostat bezi, bir mandalina hatta portakal büyüklüğüne erişebilir ve bu durum ‘İyi huylu prostat büyümesi (Benign prostat büyümesi-BPH)’ olarak adlandırılır. İyi huylu prostat büyümesi ile prostat kanseri farklı hastalıklardır. BPH prostat kanserine yol açmazken, her iki hastalık bir arada bulunabilmektedir.

BÖBREK YETMEZLİĞİNE BİLE NEDEN OLABİLİR 

Prostat büyümesi idrara çıkma rutininde değişiklikler ile kendini gösterir. Prostat büyümesi, bir süre sonra hastanın idrar yolunu tıkayarak idrar akışını engellemeye başlar. Tıkanıklığın derecesine bağlı olarak hastalarda idrar yapmayla ilgili yakınmalar ortaya çıkmaktadır. Bazen prostat belirti vermeden de büyüyebilir. Böbrek sağlığının korunmasında prostat sağlığı önemlidir. Prostat büyürken kişinin idrar yollarını da olumsuz olarak etkilemektedir. Ani idrar tıkanması, idrar yolu iltihabı, idrar kesesi bozuklukları ve böbrek yetmezliğine kadar varabilen rahatsızlıklar hastalığın bilinen olumsuz etkilerinden bazılarıdır. İyi huylu prostat büyümesinin görüldüğü kişilerde aynı anda prostat kanseri de olabilir. Prostat kanserinin kendine özgü erken dönem belirtileri yoktur. Hastalıkta doğru tanıya ulaşmak için her iki yönden de incelemeler yapılmalıdır. 

PROSTAT BÜYÜMESİ BELİRTİLERiNE DİKKAT!

1-    Sık idrara çıkma

2-    Ani idrar yapma isteği

3-    İdrar kaçırma

4-    İdrar yaparken yanma ve sızı hissinin olması

5-    İdrar kuvvetinin ve kalınlığının azalması

6-    İdrarı başlatmakta güçlük

7-    Kesik kesik idrar yapma

8-    İdrarın sonunda damlama

9-    İdrarı tam boşaltamama hissi

10- İdrarda kan

TEDAVİ KİŞİYE UYGUN PLANLANMALI

İyi huylu prostat büyümesi her zaman tedavi gerektirmeyebilir. Bazen sadece düzenli kontrollerle takibi yapılabilen hastalıkta tedaviye ne zaman başlanması gerektiğine test sonuçlarını değerlendiren hekim karar verecektir. Kişiye göre tedavi şekli değişebilmektedir. Günümüzde prostata bağlı tıkanıklıkların tedavisinde son derece etkili ilaç tedavileri vardır. Öte yandan ilaç tedavisinin yeterli olmadığı düşünüldüğünde cerrahi gündeme gelebilir. 

THULİUM(THULEP) CERRAHİ İLE KONFORLU PROSTAT AMELİYATLARI MÜMKÜN OLUYOR

Thulium (ThuLEP) kapalı prostat ameliyatlarının en gelişmiş lazer yöntemidir. ThuLEP cerrahi ile idrar deliğinden girilerek prostat kapsülü ile büyümüş prostat dokusu birbirinden ayrılmaktadır. Mesane içerisine atılan büyümüş prostat dokusu daha sonra morsellatör isimli alet yardımıyla parçalanarak idrar deliğinden dışarıya çıkarılmaktadır. ThuLEP lazer ameliyatları klasik tür yöntemlere göre daha kısa olabilmektedir. Ameliyatın durumuna göre hastanede kalış süresi kısalabilmektedir. Prostatın tam ve doğru olarak çıkarılması hastalığın tekrarlanma riskini sıfıra indirmektedir. Hastalar genellikle 1-2 gün içinde taburcu edilir, bir haftalık dinlenme süresinden sonra normal yaşamına dönebilir.

 


İçeriği Paylaşın