Sanofi, Tüberkülozda Yeni Tedavileri Araştırıyor

Sanofi, Tüberkülozda Yeni Tedavileri Araştırıyor

Sanofi, Tüberkülozda Yeni Tedavileri Araştırıyor

Bizi Takip Et


Sanofi-aventis (EURONEXT: SAN ve NYSE: SNY), tüberkülozun (TB) tedavi süresini kısaltmayı hedefleyen ve ilaca-duyarlı ve ilaca-dirençli TB suşlarına karşı etkili bir tedavi sağlayabilecek olan yeni anti-infektif ilaçlar (antibiyotikler) bulmak amacıyla Weill Cornell Tıp Okulu ile bir araştırma anlaşması yaptı. Konuyla ilgili olarak Sanofi-aventis verilen bilgiler şöyle:

“Bu işbirliği anlaşmasının şartlarına göre, sanofi-aventis Weill Cornell’deki Dr. Carl Nathan laboratuarına 80.000 kimyasal bileşik verecek ve bu bileşimler bu laboratuarda Mycobacterium tuberculosis bakterisinin büyüme ve çoğalmasını inhibe edip etmedikleri değerlendirmek üzere taranacak. R. A. Pritchett Mikrobiyoloji Profesörü ve Mikrobiyoloji & İmmünoloji Kürsü Başkanı Dr. Carl Nathan’ın ekibi tarafından yapılacak olan tarama çalışmalarının Bill & Melinda Gates Vakfı tarafından finanse edileceğinin teminatını verdi. Sanofi-aventis ve Weill Cornell, bu işbirliği anlaşması çerçevesinde taranan bir bileşiğin optimizasyon ve potansiyel geliştirme aşamasına sokulup sokulmaması gerektiğine birlikte karar verecekler.”

Sanofi-aventis Global Ar-Ge Başkanı olan Elias Zerhouni, “Sanofi-aventis, 1960’ların başlarında rifampisinin bulunuşunda bu yana, tüberkülozla  mücadelede yeni aşılar ve yeni etki mekanizmalarına sahip ilaç adaylarını içeren yeni tedavi yaklaşımların peşinde olmaya devam etmektedir” dedi. Zerhouni sözlerine, “Weill Cornell ile yaptığımız bu işbirliği anlaşması mevcut bileşik arşivimizin potansiyelini anlamamızı ve Dr. Nathan ve meslektaşlarının derin bilgi birikimlerinin bir araya gelmesini sağlayacaktır. Bu işbirliğinde bir bileşiğin tanımlanması durumunda, sanofi-aventis’in de ilaç geliştirmedeki uzmanlığı sayesinde de, tüm dünyadaki tüberküloz hastalarının küresel sağlıktaki uzun süreli taahhüdümüzden yararlanacaklarını umut ediyoruz.” şeklinde devam etti.

Tüm dünyada her yıl 1.7 milyon kişi tüberküloz nedeniyle ölüyor. Günümüzde kullanılmakta olan TB ilaçları 40 yıldan daha eski olup, ilaca duyarlı olan vakalarda altı ila dokuz hafta, ilaca dirençli olan vakalarda ise 24 ay gibi uzun bir süre kullanılmaları gerekiyor. Uzun ve çok çaba gerektiren tedavi şemaları birçok hastaya çok fazla geliyor ve nihayetinde yanlış ya da uygunsuz tedavi uygulamaları ilaç direnci, tedavinin başarısız olması ya da ölümle sonuçlanabiliyor.

R. A. Pritchett Mikrobiyoloji Profesörü ve Mikrobiyoloji & İmmünoloji Kürsü Başkanı olan Dr. Carl Nathan, “Sanofi-aventis ile yaptığımız bu işbirliği ve tüm dünyadaki milyonlarca TB hastası için yeni bir tedavi olasılığı nedeniyle büyük heyecan duyuyoruz.” dedi. Dr. Nathan sözlerine, “Sanofi-aventis’in tüm dünyadaki ilaç bulma, geliştirme ve pazarlamadaki uzmanlığı ile laboratuarımızın inceleme yeterliliklerini birleştirerek, araştırmalarımızı tüberküloza karşı mücadelenin ön saflarına yerleştirme imkanına sahip olduk” şeklinde devam etti.

TÜBERKÜLOZ İLE MÜCADELEDE SANOFİ-AVENTİS’İN KATILIMI

Yapılan açıklamada, tüberkülozun HIV/AIDS ve sıtma ile birlikte, tüm dünyadaki en önemli ciddi infeksiyon hastalıklarından biri olduğu vurgulanarak şöyle denildi:

“Günümüzde dünya nüfusunun üçte biri tüberküloz ile infekte halde bulunmaktadır. Dünyada saniyede bir kişinin infekte olduğu, her yıl yaklaşık 8 milyon kişide bu infeksiyonun gelişeceği ve yaklaşık 1.7 milyon kişinin de her yıl bu infeksiyon nedeniyle öleceği tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2000 ile 220 yılları arasında, yaklaşık bir milyar kişinin bu bakteri ile infekte olacağını, bunun 200 milyonunda hastalığın gelişeceğini ve hastalıkla mücadelede bir gelişme olmaması durumunda 35 milyon kişinin öleceğini tahmin etmektedir.

1960’lı yılların başlarında rifampisini geliştiren sanofi-aventis, birçok tüberküloz ilacını pazarlamaktadır. Sanofi-aventis, İlaca Erişim programının bir parçası olan Tüberküloz ile Mücadele girişimi ile ödenebilir makul fiyatlar karşılığında kaliteli ilaçlar sağlamakta olup, tüberkülozda yeni yaklaşımlar üzerine de aktif olarak araştırmalar yapmaktadır. Tüberküloz programının amacı, bu hastalıktan etkilenen ülkelerdeki sağlık otoritelerine bir dizi yüksek kaliteli anti-tüberküloz ürün sunmanın yanı sıra bu hastalıkla mücadelenin bir parçası olarak özel şekilde yapılandırılmış desteklere ön ayak olmaktır.”


İçeriği Paylaşın