Türk Erkeğinin Özgüveni Sertleşmeye Bağlı

Türk Erkeğinin Özgüveni Sertleşmeye Bağlı

Türk Erkeğinin Özgüveni Sertleşmeye Bağlı

Bizi Takip Et


Avrupa Cinsel Özgüven Anketi’nin sonuçlarına göre, Türk erkeklerinin yüzde 97’si iyi bir cinsel yaşam için erkeğin “cinsel açıdan özgüvenli olması”, yüzde 93’ü ise sert bir ereksiyon gerçekleştirip sürdürmesi gerektiğine inanıyor. Özetle, ereksiyon ne kadar uzun sürerse Türk erkeği o kadar özgüvenli ve mutlu.

Pfizer’in destekleriyle Türkiye’nin de aralarında yer aldığı 12 ülkede yürütülen Avrupa Cinsel Özgüven Anketi sonuçlandı.

Araştırma, 2 hafta boyunca Belçika, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya, İsveç, Romanya, Türkiye ve İngiltere’de 4.208 erkek ve 4.368 kadın (toplam 8.576 kişi) arasında yürütüldü. Tüm katılımcılar 25–64 yaşları arasında olup katılımcıların ortalama yaşı 43.

Ankette Türkiye’den toplam 502 erkek ve kadının ereksiyon sertliği ve cinsel özgüven ile bunların yaşam kalitesi üzerindeki etkisine yönelik tavırları değerlendirildi.

Cinsel özgüven (kişinin cinsel performans becerisi) ile bunun kendi yaşam kaliteleri üzerindeki etkisine yönelik tavırları değerlendirilen anket sonuçlarına göre, erkeklerin %79’unun “erkeğin cinsel özgüveninin en önemli unsurunun partnerini cinsel açıdan memnun edebilmesi” olduğuna inandığı ortaya çıktı.

Ankete katılan kadınların yaklaşık üçte ikisi bunu doğrularken; her beş kadından üçü, partnerlerinin cinsel yaşamlarını geliştirmek için daha sert ereksiyonlar yaşamak istediklerini düşünüyor. Türkiye’de bu oranın, % 36 olan Avrupa ortalamasından anlamlı ölçüde daha yüksek olması dikkat çekiyor.

Avrupa Cinsel Özgüven Anketi’nden elde edilen bulgulara göre, Türkiye’de yetişkinlerin % 93’ü iyi bir cinsel yaşamın, erkeğin sert bir ereksiyon gerçekleştirip sürdürmesine bağlı olduğuna inanıyor. Türk erkeklerinin 10’da 8’i daha sert ereksiyonlar yaşayıp cinsel yaşamlarını geliştirmek arzusunda ve bu rakam, % 58 olan AB ortalamasından daha yüksek çıktı. Bulgular aynı zamanda ereksiyon sertliğinin yaşla bağlantılı olduğunu da gösterdi. 25–34 yaş arası Türk erkeklerinin % 86’sı tamamen sert ereksiyonlar yaşarken, 55–64 yaş arası bu oran üçte ikinin altına iniyor. Anket bulguları sertleşme sorununun çoğu zaman tanı konmadan ve tedavi edilmeden kaldığını gösteren halihazırdaki araştırmalara katkıda bulunanarak, durumun etkin bir şekilde tanımlanıp yönetilmesi gereğini bir kez daha vurguluyor.

CİNSEL HAYATTAKİ BAŞARISIZLIK YATAKLA SINIRLI KALMIYOR

Ankete katılan her 5 kişiden 4’ü yetersiz sertlikte ereksiyon sonucunda cinsel özgüven eksikliğinin erkeğin yaşamının cinsel olmayan yönlerinde de olumsuz etkisi olabileceğini kabul ediyor. Bu erkeğin genel özgüvenini ve kendine olan saygısını etkileyerek, yaşamında genel bir özgüven kaybına yol açıyor.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Yaman; “Erkeklerin mümkün olan en sert ereksiyonu elde etmelerine yardımcı olmak için sertleşme probleminin tedavi edilmesiyle cinsel yaşamlarından daha çok tatmin olduklarını biliyoruz. Bu anketin gösterdiği gibi, erkekler optimal ereksiyon sertliğini elde ettiklerinde cinsel açıdan daha özgüvenli olabiliyorlar ve bu da hem partnerlerini memnun etme becerilerini, hem de kendi özsaygılarını ve genel sağlıklarını arttırıyor” dedi.

TÜRKİYE SERTLEŞME SORUNUNU (EREKTİL DİSFONKSİYONU) TANIMIYOR

Anket sonuçlarına göre, çoğu kimse sertleşme sorununun, bir diğer adıyla erektil disfonksiyonun (ED) tamamen iktidarsız olmak anlamına geldiğini sanıyor ve Türkiye’de yetişkinlerin üçte ikisi sertleşme probleminin doğru tanımını bilmiyor. Bu oran, Avrupa ortalamasının (%33) iki katı.

Çoğu erkek, sertleşme sorununun ya da ED’nin, tamamen iktidarsız olmak anlamına geldiğini düşünse de, bu hatalı bir bilgi. Sertleşme sorunu, tatmin edici bir cinsel ilişki için yeterli ereksiyona ulaşamama/sürdürememe anlamı taşıyor. Ayrıca Türk erkeklerinin % 50’si ED’nin yalnızca psikolojik olduğunu düşünüyor ve ancak dörtte birinden daha azı, tedavinin ED’li erkeklerin normal bir yaşam sürmesine olanak verdiğini kabul ediyor.

Bu nedenle, erkeklere ve partnerlerine ereksiyon sertliğinin çeşitli dereceleri bulunduğunu anlatmak konusunda sağlık mesleği mensuplarına büyük rol düştüğünü belirten Prof. Dr. Önder Yaman; “Hekim olarak bizler sertleşme sorunu olan hastalarımızın tedavisini optimize etmeyi ve daha çok erkeğin Ereksiyon Sertleşme Ölçeği’nde ‘Grade 4’e ulaşmasınıı sağlayarak, cinsel özgüvenin onlara, partnerlerine, ilişkilerine ve genel olarak hayatlarına sağlayabileceği önemli yararları görmelerini hedeflemeliyiz” diye konuştu.

Prof. Dr. Yaman ayrıca; “Anket genel olarak, seks deneyimlerinden tatmin olmayan kişilerin ve sertleşme sorunu yaşayanların bir sağlık uzmanına başvurması gerektiğine işaret ediyor. Sertleşme sorununa yönelik, erkeğin daha sert ereksiyon yaşamasına ve aynı zamanda cinsel özgüveninizi yeniden kazanmanıza yardımcı olacak tedaviler bulunmaktadır”  dedi.

CİNSEL ÖZGÜVEN ARAŞTIRMASINDAN TEMEL BULGULAR

• Erkeklerin % 84’ü, kadınların % 74’ü erkeğin cinsel özgüveninin en önemli unsurunun partnerini cinsel açıdan memnun edebilmesi olduğunu düşünüyor.
• Partnerini cinsel açıdan tatmin edebilmenin yanı sıra ereksiyon sertliği, araştırmanın yapıldığı kişilerin üçte biri tarafından erkeğin cinsel özgüveniyle yakından bağlantılı unsurlardan biri olarak gösteriliyor.
• On yetişkinden yaklaşık dokuzu, iyi seksin erkeğin sert bir ereksiyon elde edip bunu sürdürmesiyle bağlantılı olduğuna inanıyor.
• Doğal olarak iyi seks genel mutlulukla bağlantılıdır, çünkü yetişkinlerin % 94’ü bu durumun erkeğin genel anlamda yaşamdan daha çok tatmin olmasını sağladığına inanıyor.
• Yetişkinlerin üçte ikisi erektil disfonksiyonun (ED) doğru tanımından tam olarak haberdar değil.
• Yetişkinlerin sadece % 50’si tedavinin ED’li erkeklerin normal bir yaşam sürmesine
olanak verdiğini kabul ediyor.
•  Erkek ve kadınların % 90’ı yeterince sert olmayan ereksiyon nedeniyle oluşan cinsel özgüven eksikliğinin erkeğin seks dışındaki yaşamını da olumsuz yönde etkileyebileceğine inanıyor.
•  Erkeklerin yaklaşık üçte ikisi cinsel yaşamlarını iyileştirmek amacıyla daha sert bir ereksiyon yaşamayı arzu ediyor.


İçeriği Paylaşın