14 Mart’ta Bayramımızı Kutlayamıyoruz

14 Mart’ta Bayramımızı Kutlayamıyoruz

14 Mart’ta Bayramımızı Kutlayamıyoruz

Bizi Takip Et


Kurtuluş savaşımızda işgalcilere karşı direnişin, imkansızlıklara aldırmadan hayatın yanında yer almanın, yaşatmanın, iyilik halinin kıymetinin sembolleştiği hekimliğimizin gününde 14 Mart’ta bayramımızı KUTLAYAMIYORUZ.

Bizler iyi olmalıyız, sağlıklı olmalıyız ki insanlara şifa verelim, halkımızın ve ülkemizin sağlığı için mücadele edelim.

Türkiye’de sağlık çalışanları yorgun, umutsuz ve mutsuzdur. Hekimliğe olan inancımızın sonucu olarak zorluklara rağmen hastalarımızın sağlığı için emek veriyoruz.

Sağlığın sunumundan, düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu devletimizden, meclisimizden, Sağlık Bakanlığımızdan sorumluluklarını yerine getirmesini, çalışanlarının sorunlarını çözmesini bekliyoruz. Sağlıkta şiddetin olmadığı güvenli bir çalışma ortamı talep ediyoruz.

Sağlıkta şiddet yasasının Türk Ceza Kanununda yer bulması gerektiğini düşünüyoruz.

Ek ücretlerin emekli maaşına yansıtıldığı insani koşullarda emeklilik hakkı talep ediyoruz.

Fiili hizmet zammının- yıpranma payının tüm sağlık çalışanlarının hakkı olduğuna inanıyoruz. Sağlık okuryazarlığının artırılması gerektiğini, gereksiz ilaç ve rapor taleplerinin, uygunsuz yasa dışı isteklerin önüne geçilmesini talep ediyoruz.

Performans uygulamasının sağlıktaki temel motivasyon kaynağı olamayacağının fark edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ücret kesintisi yaşamadan ücretli yıllık izin hakkının ve diğer tüm izinlerin sağlık çalışanlarının da anayasal hakkı olduğunu ve buna uygun düzenlemeler yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ücretlerde geriye gidişin kabul edilemeyeceğini söylüyoruz.

Muayene sayılarının, hastane başvurularının, tedavi edici hekimliğin artırılması yerine koruyucu hekimliğe öncelik verilmesinin toplum sağlığının ve ülke ekonomimizin olmazsa olmazı olarak sağlıkta birinci öncelik olması gerektiğine inanıyoruz.

Hekim-hasta ilişkisinin karşılıklı saygı ve güvene dayandığının bilincinde olarak Tıp Bayramımızı kutlayabileceğimiz günleri görmeyi arzu ediyoruz. Bütün bu nedenlerle hekimlik mesleğimizin hak ettiği saygıyı gördüğü güne kadar 14 Mart Tıp Bayramlarımızı Bayram gibi kutlayamıyoruz.

Teşekkürler ve saygılarımızla.

Dr. Kutbettin DEMİR

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı


İçeriği Paylaşın