Abdi İbrahim`den Sürdürülebilirlik Raporu

Abdi İbrahim`den Sürdürülebilirlik Raporu

Abdi İbrahim`den Sürdürülebilirlik Raporu

Bizi Takip Et


Abdi İbrahim, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre, paylaşımcı ve eşitlikçi bir toplum ile müreffeh ülkeler seviyesine erişmiş bir ülke ekonomisi bırakmak hedefiyle sürdürülebilirlik çalışmalarına devam ediyor.

Abdi İbrahim’in sürdürülebilir liderlik ve küresel bir oyuncu olma hedefleri doğrultusunda ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarında gerçekleştirdiği faaliyetleri kapsayan “A seviye Sürdürülebilirlik Raporu’nu” yayımlandı. Abdi İbrahim’den yapılan açıklama şöyle:

“Abdi İbrahim, sürdürülebilirlik hedeflerini paydaşlarının dikkatine sunmayı, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının ayrılmaz bir bileşeni olarak görmektedir. Bu kapsamda 2009 yılında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza atarak önemli bir adım atmış ve 16 Eylül 2013 tarihinde yayımladığı Üçüncü İlerleme Bildirimi ile insan hakları, çevre ve sosyal sorumluluk alanlarında ulaştığı standartları paylaşma fırsatı sağlamıştır.

Abdi İbrahim, sürdürülebilirlik çalışmaları alanında yeni bir ufuk çizgisi belirleyerek, faaliyetlerini Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI) A seviyesi ilkeleri kapsamında raporlamaya odaklandı ve ilk raporunu yayımladı. Şirket, dünyanın önde gelen 6.000 şirket, kamu kuruluşu ve sivil toplum örgütünün yer aldığı GRI onaylı Sürdürülebilirlik Raporu’na sahip öncü kurumlardan biri haline geldi.

Abdi İbrahim Sürdürülebilirlik Raporu’nda, Şirketin Yönetim Yaklaşımı, Ekonomiye Sağlanan Katma Değer, İş gücü ve İnsan Hakları, Ürün Sorumluluğu, Toplumsal Gelişime Sağlanan Katkı ve Çevresel Yaklaşım başlıkları altında farklı alanlarda hayata geçirdiği referans uygulamaları yer almaktadır.

Rapor, Abdi İbrahim’in genel merkez, üretim tesisleri ve saha iş birimlerinden 01 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 tarihleri arasında derlenen kalitatif ve kantitatif verilerden oluşmaktadır.”


İçeriği Paylaşın