Akciğer Kanserinde Aşı Tedavisi Bir Mucize Mi?

Akciğer Kanserinde Aşı Tedavisi Bir Mucize Mi?

Akciğer Kanserinde Aşı Tedavisi Bir Mucize Mi?

Bizi Takip Et


Liv Hospital’da çağımızın hastalığı kanserle ilgili “Akciğer Kanserinde Aşı Tedavisi Bir Mucize mi?” söyleşisi gerçekleştirildi.  Yoğun katılımın olduğu söyleşide Liv Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece, Johns Hopkins Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Rex Yung, Ulusal Singapur Üniversitesi Solunum Yolları ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Pyng Lee akciğer kanserinde dünyada ve ülkemizdeki son gelişmeler ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verirken multidisipliner yaklaşımının önemine değindi.

TEDAVİYE MULTİDİSİPLİNER EKİPLE KARAR VERİLMESİ

Akciğer kanserine yakalanma riskinin hatta akciğer kanseri sözünün bile insanları son derece rahatsız ettiğini söyleyen Prof. Dr. Rex Yung “Akciğer kanseri ile ilgili artık elimizde çok ileri ve kişiye özel uygun tedavi yöntemleri var. Bu tedavilerin sonucu da gayet başarılı ve olumlu. Akciğer kanserinde iki şey çok önemli. Birincisi sizi bu riskten nasıl koruyacağımız ve var olan riski nasıl düşürebileceğimiz. Diğeri ise tanı konulduktan sonraki tedavi sürecinde uyumu nasıl artırabileceğimiz. Sigara akciğer kanserindeki en önemli sebep. Sigarayı bırakmak da riski oldukça azaltmak demek. Eğer akciğer kanseri tanısı aldıysanız mutlaka ekip halinde çalışan ve multi disipliner bir yaklaşımda bulunan bir merkeze başvurun. Çünkü akciğer kanseri multidisipliner bir yaklaşımla tedavi edilmeli. Birçok disiplin ve uzmanlık alanı bir arada olmalı. Tedaviye bir kişi değil, ekip karar vermeli” diye konuştu.

SİGARAYI BIRAKMAK ŞART!

Akciğer kanserinde en önemli risk faktörünün sigara olduğunu söyleyen Prof. Dr. Pyng Lee “Günde 1 paket 30 yıldan daha fazla sigara içmiş olanlar daha fazla risk altındalar. Özellikle asbest maruziyeti ve daha önceden geçirilmiş olan tüberküloz enfeksiyonu, bu enfeksiyonun yaptığı izler akciğer kanseri için oldukça tehlikeli ve risk oluşturan durumlar” dedi.

BİYOPSİ İLE YAPILAN DOKU TANISI TEDAVİ YÖNTEMİNİ BELİRLİYOR 

Akciğer kanseri tedavisinde biyopsi sonucundaki doku tanısına göre tedaviye ve ilaca karar verildiğini söyleyen Prof. Dr. Ferah Ece “Bu sonuca göre tedavi planlanıyor. Hastanın hangi tedaviden ne kadar fayda göreceği ya da görmeyeceği önceden kestirebiliyor. “İmmüno onkoloji vücudun kendi savunma mekanizmasının kullanılmasıyla akciğer kanserinin tedavi edilmesidir. Kanser hücresi kişinin içinden geliyor. Kendi hücresi olduğu ve özellikle hücre zarında bağışıklık sistemini baskılayıcı birtakım moleküller salgıladığı için bağışıklık sistemi üstesinden gelemiyor. Halbuki bizim bağışıklık sistemimizin bu hücreleri yabancı hücre olarak tanımlayıp savaş vermesi ve yok etmesi gerekiyor. İmmüno terapinin amacı bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek. Onlara tümör hücrelerini saldırtarak yok etmelerini sağlamak” diye konuştu.


İçeriği Paylaşın